Çince Terim ve Simgeler: Uçan Peri (仙女 - Xian-nü / şiyen-nü)

Uçan Peri

Çin mitolojisinde, hakkında birçok efsane oluşmuş ve bireyselleştirilmiş birkaç peri (tanrıça) vardır: Bunlardan Tibet sınırındaki Kunlun dağlarında bir peri ülkesine hükmeden 'Batı'nın Ana Kraliçesi Xi-wang-mu; Ay Tanrıçası, Chang-e; uzun tırnaklı peri Ma-gu ve efsanevi Fu-xi'nin karısı ve kardeşi Nü-wa'dan söz edebiliriz.

Bu perilerin ve hizmetkârlarının çoğu zaman Ölümsüzlerle ilişkili oldukları düşünülür. Yaşadıkları yerler genellikle yeryüzü cennetleridir; bunlardan biri, doğuda bulunan ‘kutsanmış Kulların Adaları’, Lie-zi tarafından şöyle tasvir edilmiştir: “Periler gece ve gündüz, sayısız akınlar halinde, birbirlerini ziyaret etmek için uçarlardı.” ‘Denizlerin İçindeki On Anakaranın Taslakları’dan öğrendiğimiz, ıssız Chang-zou adası vardır: “Burada mor saraylar var; burası, göksel ölümsüz genç kızların üzerinden geçtikleri bir topraktır.” Kendi adlarını taşıyan tapınaklarda tapınılan peri tanrıçalar (shen) ve hiçbir örgütlenmiş yapı içerisinde tapılmayan ‘kutsal genç kızlar’ (xian-nü) arasında bir fark vardır.

Aydaki peri saraylarına çok sayıda gönderme vardır. İmparator Xuan-zong’un (713-751 arası hükmetmiştir) göksel yolculuğunu anlatan bir efsaneye göre, ‘İmparator, ay perilerinin, elbiselerinin kolları ve etekleri uçuşarak, rüzgârda dans etmelerini aklından çıkaramıyordu. Ve ‘Buluttan Elbise İle Tüyden Pelerin’ kelimelerine bir müzik parçası yazmaya başlar.’

Budist cennetlerinde böyle zevkler olmadığı gibi, Budistler hiçbir zaman ayda böyle şeylerin yaşandığını düşünmemişlerdir. Belki de Çin peri masallarının bu denli güzellik öğesi içermesi bu Budist etki yokluğuna bağlıdır.

Kaynak: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/28/工笔画-飞天奏天乐-291262.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.