Çince Terim ve Simgeler: Burçlar Kuşağı (黄道 - huang-dao / huanğ-dav)

Huang-dao'nın oniki işareti

'Çin yılının on iki işaretten oluşan ve on iki adet iki saatlik dönemlere denk düşen bir döngüsü vardır. Her işaret -ve dolayısıyla her iki saatlik dönem- bir burçla bağlantıdır. Böylece gece yarısı döngünün başlangıcı sıçanla bağdaştırılır. Sıçanı sırasıyla, öküz, kaplan, tavşan, ejderha, yılan, at, koyun, maymun, horoz, köpek ve domuz izler. Bu döngüsel simgeler Batı astronomisinde kullanılan burç simgeleriyle karıştırılmamalıdır'. Özellikle astronomi ve astroloji (yıldız falı) metinlerinde, hayvanların adları kullanılmaz, yerlerine anlaşılmaz simgeler kullanılır. Eski zamanda, yıllar on ikilik döngüyle karşılaştırılır ve her işaret kendisine karşılık gelen hayvanın karakteriyle tanımlandığından, nişanlıların burçları karşılaştırılırdı; gelin ve damat adayının burçlarının uyumlu olup olmadığı saptandıktan sonra uyumsuzluk olduğu takdirde, tasarlanan evlilik iptal edilebilirdi.

Burçlar Kuşağı hakkında çok sayıda efsane vardır -örneğin, sıçanın neden öküzün yerine birinci sırada olduğu, neden kedinin eksik olduğu-; Ortaçağ’da Çinliler Batı astronomisinin burçlar kuşağıyla tanışmışlar, ancak Çin'de bu değerler tutulmamıştır.

Uygun mekânları, örneğin yaşamak ve mezarlıklar için uğurlu yerleri tayin eden Toprak Falı pusulaları, en azından bir kere ve çoğu zaman üç kere, On İki Dal döngüsü, On Göksel Gövde döngüsü ve çoğu zaman 28 ay işareti (xiu) döngüsünü gösterir.

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.