Çince Terim ve Simgeler: Fener ( 燈 - deng / dınğ)

Çin kültüründe değişik maddelerden yapılan fener ve lambaların çok eskiden beri var olduklarını bilmekteyiz. Bunlar çok değişik şekillerde olabiliyorlar: silindir, küp, yuvarlak, vb. Vietnam'da bir mezar kazısında, diz çökmüş bir adam ve ağaç şeklinde lambalar bulunmuştur. Bunların her ikisi de yaklaşık iki bin yıl öncesine aittirler.

Fenerler, misafirler ve ölülerin ruhlarına yön gösteren işaretlerdir. Fenerler, Çin takviminin 1. ayın 15. gününde kutlanan 'Fener Bayramı'nda önemli bir rol oynarlardı. Bu, aynı zamanda Çin Yeni Yıl kutlamalarının sonuna rastlar ve kutlamaya gelen ataların ruhlarına, öbür dünyaya geri dönmeleri için yön gösterilmesi gerekiyordu. Bunun için her yere kâğıt ve örülmüş kumaşlardan fenerler asılırdı.

Birçok bölgede, örneğin Yunnan'da, 7. ayın 7. gününde ikinci bir Fener Bayramı kutlanırdı. Yolların kenarlarına lotus şeklinde fenerler asılır ve nehirlerde küçük lambalar yüzdürülürdü. Bunun arkasındaki fikir şudur: 7. ayın ilk 15 günü boyunca akrabaları olmayan kişilerin veya ailesinden uzakta ölenlerin ruhları dünyaya geri gelebilir. Kendilerine kurban adayacak akrabaları olmadığından çok açtırlar; onun için de diğer sunaklara göz koymuşlardır. Bundan dolayı onlara, 'halk' tarafından özel sunular verilir ve dolunay günü fener ışığının yardımıyla öbür dünyaya geri gönderilirlerdi.

İlk Fener Bayramı, ailelerin fener süslemelerinde birbirleriyle yarıştıkları bir gündü. Bunlar çoğunlukla o denli güzel yapılmış olurlardı ki, dans eden çocuklar veya küçük atlar şeklinde olurlar ve ışığın ısısıyla, dönerlerdi. Bilginler 'fener şiir'lerini fenerlerin üzerlerine yazar ve yoldan geçenlerin bunları anlamasını umarlardı. Bu Fener Bayramı ile Çin Yeni Yıl kutlamaları doruğa çıkar ve ardından hayat normale dönerdi.

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.