Antik Çin Hikâyeleri: Merhamet ile Kanunu Uygulamak

Aşağıdaki iki hikâye, “Hükümet İşlerinde İyi Eylemler İçin Ödüllendirilen Olaylar” olarak tercüme edilen “Weizheng Shanbao Shilei (为政善报事类)” adlı eski bir Çin kitabından gelmektedir. Kitap, Ye Liu’nun editörlüğü altında derlenen hikâyelerden oluşan bir koleksiyondur. Kitap, 10 cilt ve yaklaşık 112 hikâyeden oluşmaktadır.

Merhametle kanunu uygulamak

Wang Wengru, Han Hanedanlığında (M.Ö.202-220) Wei Kasabasında haydutları yakalamaktan sorumlu bir devlet yetkilisiydi. Wang’dan önce, yakalanan haydutlar idam edilirken, onların aile üyeleri ve yakınları da aynı cezaya çarptırılıyorlardı, hatta yaşlılar ve çocuklar dahi bundan kurtulamıyorlardı.

Birçok kasabada, binlerce insan sırf suçlularla ilişkilerinden dolayı öldürülmüştü.

Fakat Wang kanunu uygulamaktan sorumlu olduktan sonra, sadece haydutlara idam cezası verdi ve masum aile üyelerini serbest bıraktı.

Wang, “Kişi eğer bin kişinin hayatını kurtarırsa, onun torunlarının dahi kutsanacağı ve yüksek kademeler elde edebilecekleri söylenir. Ben şimdiye kadar pek çok kişiyi kurtardım, böylece torunlarım iyi bir hayata sahip olacaklar.” dedi.

Wang’nun torunu gerçektende bir imparatoriçe oldu, oğlu ve birkaç torunu ise hep yüksek kademede devlet liderleri oldular.

Cezanın yerine halka doğruluğu öğretmek

Zhuo Mao, Han Hanedanlığı döneminde Mi Kasabasının valisiydi ve halk onu merhametli bir kişi olarak tanıyordu. O sık sık yüksek ahlak gösteren örnekleri kullanarak insanları eğitiyor ve hiçbir zaman kötü sözlerle onları incitmiyordu. Bu yüzden Zhou, yerel yetkililer ve halkın saygısını kazandı.

Zhuo Mao bir defasında şunu söyledi, “Yasa insanların davranışlarını dizginlemek için genel bir taslaktır. Ama dürüstlük ve doğruluk insanlık ile daha uyumlu bir şeylerdir. Dolayısıyla, eğer dürüstlük ve doğruluk ile insanları eğitirsem kimse şikâyet etmez ve bu yoldan insanlar kötü işler yapmayı düşünmezler. Eğer sadece yasaları kullanarak insanları cezalandırırsam, bunu başaramam, çünkü o durumda onların kalplerini değiştiremem.”

Nezaket ile insanları yıllarca eğittikten sonra, kasaba daha huzurlu ve istikrarlı bir hale geldi.

Bir sene çekirge istilası yaşandı ve diğer bütün kasabalarda tahıllar yok olurken, Mi Kasabasında tek bir çekirge bile bulunamadı.

Zhou’nun büyük bilgeliği ve şefkati, imparator tarafından büyük övgü kazandı ve daha yüksek bir lider olarak görevlendirdi.

İngilizce metin: http://en.minghui.org/html/articles/2015/1/25/148104.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.