Tarihsel Figürler: Lv Mengzheng “Song Hanedanlığının Büyük Başbakanı”

Lv Mengzheng, Song Hanedanlığının Büyük Başbakanı
(Resimleyen: Yeuan Fang / Epoch Times)

Lv Mengzheng (M.S. 946 – 1011), Song Hanedanlığının iki İmparatoru tarafından üç kez başbakan olarak atanmıştı. Emrindekilere nezaket ve hoşgörü ile yaklaşırken, üstlerine de doğruyu konuşmaktan çekinmezdi ve İmparatorlara dürüst önerilerde bulunurdu. Büyük başbakan olarak bilinirdi.

Lv Mengzheng, çocukluğundan beri, ailesinin Tanrılara ve Budalara saygı gösterme geleneğinden etkilenmişti ve insanlara büyük bir merhametle yaklaşıyordu. İmparatorluk sınavlarında performansından dolayı birinci sırada yer almıştı. Saltanata yeni bir memur olarak ilk katıldığında, onu tanımayan bazı memurlar parmağıyla onu işaret ederek küçümseyici yorumlarda bulundular. Lv başını çevirerek hiçbir şey duymamış gibi davrandı. Yakın bir meslektaşı bunu söyleyenin kim olduğunu bulmaya çalışırken, Lv onu durdurdu ve “Benim için onun ismini bilmemek daha iyi, aksi halde bunu unutmakta zorlanabilirim.” dedi. Meslektaşları bundan çok etkilendiler.

Lv başbakan olduğunda, bir gün oğullarına sordu: “İnsanlar benim başbakanlık performansım hakkında ne diyor?” Oğullarından biri cevapladı, “İtibarın tamam, fakat yeteneklerin geniş çapta tanınmıyor. İnsanlar hiçbir şey yapmadığını, sorumluluklarını ve gücünü yetkili meslektaşlarına delege ettiğini düşünüyorlar. Baba, bunu adil bulmuyoruz.” Lv gülümseyerek cevap verdi, “Yeteneklerimi unut. Makama yerleştirildim, çünkü İmparator doğru yetenekteki kişileri göreve seçeceğime güveniyor. Başbakan olarak, görevim hanedanlığımız için uygun olan en iyi yeteneklerle devleti yönetmek, aksi takdirde ihmalkâr olurdum!”

Lv başbakan olarak hala sade bir hayat yaşadı. Bir defasında ahlâksız bir memuru görevden aldı. Fakat hanedanlığın saltanat toplantılarında, İmparatora o memurun zaten varlıklı biri olduğu bilindiğinden, para için yasaları çiğnemeyeceği söylendi. Aynı zamanda İmparatora, bu memurun Lv’nin teklif ettiği parayı geri çevirdiğini, bu nedenle öç almak için gücünü suiistimal ettiği söylendi. İmparator bu tip hikâyelere inandı ve suçlanan memuru göreve geri aldı. Bir süre sonra, başka memurlar tarafından da bu memurla ilgili ahlâksızlığın olduğu kanıtlar bulundu ve bu sefer görevden temelli olarak uzaklaştırıldı. İmparatordan haberleri duyan Lv sadece sade bir tepki vererek “Biliyordum.” dedi.

Başbakan olarak Lv, İmparatorun kişisel beğenilerine rağmen, ona hizmet etmeleri için en iyi kişileri önerdi. İmparator bir defasında, yurtdışında büyükelçilik makamı için Lv’nin önerisini sordu, fakat Lv’nin önerdiği adayı beğenmedi. Ertesi gün aynı soru sorulduğunda, Lv aynı ismi önerdi ve İmparator memnun olmadı ve öneriyi reddetti. Üçüncü gün aynı soru İmparator tarafından yeniden sorulunca, Lv bu aday hakkında uzun bir referans mektubu gösterdi. İmparator hiddetle kâğıdı fırlattı ve bağırdı, “Neden bu kadar inatçısın?” Lv mektubu aldı ve sakince cevap verdi, “İnanıyorum ki bu kişi görevi başarmak için en iyisi. Sadece sizin isteğinizi karşılamak için bütün ulusu riske sokmaya cesaret edemem.” İmparator sonunda fikrini değiştirdi ve adayı göreve aldı, aday görevini başarıyla tamamladı.

Lv halk tarafından, insanlara nasıl mutlu ve saygılı olunacağını, iyinin iyi ile kötünün ise kötü ile cezalandırılacağını ve hayırsever şeyler yapmayı anlatan ünlü bir “teşvik niteliğinde şarkı” yazmasıyla hatırlanırdı. O her gün ibadet eden ve ailesine Budizm vaazı veren dinine düşkün bir Budist’ti. Çocuklarına sade bir yaşam sürmeyi ve çalışkan olmayı, Tanrılara ve cennete saygı duymayı öğretti. Karma’yı anlayan herkesin gönüllü olarak nazik olmak için elinden gelenin en iyisini yapacağına ve bunun sonucunda kendileri ve evlatları için gerçek bolluğu getireceklerine inanıyordu.

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.