Hainan Eyaletindeki Falun Dafa Uygulayıcıları Acımasızca Beyin Yıkama Operasyonuna Tabii Tutuldu

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Akrabalarımdan biri liman şehrinde çalışıyor ve pek çok yararını gördüğü Falun Dafa uygulaması yapıyor. Fakat ben uygulayıcıların Falun Dafa'ya olan inancından vazgeçirilmeye zorlandığı bir çalışma kampındaki beyin yıkama seansına katılmaya zorlandım. Daha sonra o tutuklanarak beyin yıkama seansına götürüldüğünde 610 Ofisi¹ ile işbirliği yaptı. Ben işbirliği yapmayı reddettim ancak o, benim yaşadığım şehirden kaçırılarak büyük sıkıntı çektiğim Hainan Eyaletinde bulunan bir liman şehrine götürülmem için onlara yardımcı oldu.

Liman şehrinin beyin yıkama seansları birinci ve ikinci cezaevlerinin yakınında bulunan bir karakolun içindeydi. Adresi tam olarak bilmiyorum. Oraya götürüldükten sonra beyin yıkama seanslarının benim gelişimden üç ay önce başladığını, Dafa uygulayıcılarının aralık verilmeksizin kaçırılıp buraya getirilerek hapsedildiğini ve işkence gördüğünü öğrendim. Uygulayıcılar tutuklanıp bu yere götürüldükten sonra uyumalarına izin verilmiyordu. İçerideki görevliler bizi sürekli gözetim altında tutup gözümüzü kırpmamıza dahi mani oluyordu. Öğretmen olan bir uygulayıcının uyuması yedi gün boyunca engellendi ve bu sebeple zihni bulanıklaştı, belleğini yitirdi. Şimdi hiçbir şey hatırlamıyor.

Dafa uygulayıcıları sürekli olarak dövülüyor, aşağılanıyor ve uykudan mahrum bırakılıyordu. İşkenceciler, mahkûmun zihni bulanıp bilincini kaybedene kadar ara vermiyordu. Zihni karışan uygulayıcıların durumundan istifade eden polis memurları onları Falun Dafa'dan vazgeçtiklerini beyan eden garanti taahhütnamesini imzalamaya zorluyordu. Uygulayıcılar bilinçleri tekrar yerine geldiğinde Falun Gong uygulamayacaklarına dair beyanlarının geçersiz olduğunu ifade ediyordu. Polis memurları her türden işkence metodunu uygulayıcılar üzerinde deniyordu. Beş vakada yaklaşık kırk gün boyunca acımasız derecede işkence gördüm. Çoğu zaman ellerim ve ayaklarım zincirlenmiş durumdaydım. Bir defasında hem ellerim hem de ayaklarım pencere demirlerine zincirlenmiş biçimde 24 saat kaldım ve ellerim tamamen çürük içinde kaldı.

Hainan Çin'deki en sıcak eyalettir. Günlük hava sıcaklığı ortalama 38 derece dolayında seyreder. Uygulayıcıların yıkanmasına ya da kıyafet değiştirmesine izin verilmiyor ve diğer uygulayıcılarla teması engelleniyordu. İkili polis grupları bizleri sürekli olarak gözetim altında tutuyordu. Hiç bir zaman onların emirlerine itaat etmedim. Beni Falun Dafa'nın kitabı Zhuan Falun ile zihnim uyuşana kadar dövdüler. Falun Dafa'yı aşağılamak için berbat bir dil kullanıyorlardı. Bir safhaya geldiğimde bilinçsiz şekilde garanti taahhütnamesini imzaladım ancak kendime geldiğimde hemen bunun geçerli olmadığını beyan ettim ve daha da ciddi derecede işkenceye maruz kaldım.

Tutukluluğumun son günlerinde liman polisi ve 610 Ofisi ajanları geçmişim hakkında düzmece hikâyeler uydurmaya başladı. Beni çalışma kampında tutmaya mahkûm etmek için çabaladılar. Bu süreçte iki cani yaradılışlı kişi tarafından kolum aşırı derecede kıstırıldı ve Chen Haihua adlı bir işbirlikçinin² öncülüğünde dövüldüm, bütün vücudum çürük içinde kaldı.

Beyin yıkama seanslarını düzenleyen yetkililer baskı altında zorla verilen ifadeler olduğunu bilmelerine rağmen Dafa uygulayıcılarını garanti taahhütnamesini imzalamaya mecbur bıraktılar. Taahhütnameyi imzalayan uygulayıcılar başka bir qigong uygulaması yapmaya zorlanıyordu. Zihinlerimizi tamamen harap etmeye çalıştılar.

Chen Haihua ve Wu Binru beyin yıkama seansları sırasında karşılaştığım en kötü ruhlu kişilerdi.

İlgili telefon numaraları;
Liman Şehri Bölge Ofisi: 86-898-65354730
Yol Emniyet Ofisi: 86-898-66259958
Liman Şehri 610 Bürosu: 86-898-31652358

Not:
1. "610 Ofisi" özellikle Falun Gong’a zulüm etmek için kurulmuş, Parti içindeki yönetimin her seviyesi ve diğer politik ve yargı teşkilatının üzerinde mutlak güce sahip bir ajanstır.

2. İşbirlikçiler: Beyin yıkama ve işkence altında Falun Dafa'ya muhalif olan eski uygulayıcılardır. Bu kişiler uygulayıcılar üzerinde beyin yıkama ve işkence çalışmalarında destekçi yapılmışlardır.


Çince metin: http://minghui.ca/mh/articles/2007/1/14/146808.html

* * *

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a37741-article.html

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.