Antik Hikayeleri: Tarihten Yansımalar- Zorba bir Yönetim Bir Kaplandan Daha Zalimdir

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

[Seriden Notlar: Çin'in tarihi, hanedanların art arda tarihidir. Her hanedanın düşüşünü bir başkasının yükselişi izlemiştir. Çin tarihinin sahnesini süsleyen on binlerce renkli kahraman vardı ve milyonlarca Çinli çok büyük ıstıraplar çekti. Bu insan olaylarının arasında, yıllarca süren doğal felaketlerin oyunda büyük rolleri olduğu görülüyor. Her felaket, Cennet prensiplerini ihlal edenlere ceza geleceğine dair bir uyarıydı. Her felaket düşüş habercisi gibi gözüküyor ve bir hanedanlığın yıkılışı ve daha ahlaki bir hükümdarın önderlik ettiği yeni bir hanedanın yükselişi]


Batı Zhou Hanedanlığı'ndan bu yana üç bin yıl boyunca, Çin'deki doğal afetlerin sürekli salgınları ve sabit bir hanedanlar veraseti vardı. Hükümet makamlarının sürekli vergi artışı ve angarya (devlet için zorunlu çalışma), isyancıların soygunları ve barbarların istilaları ile birleştiğinde, köylülerin ve çiftçilerin zaten zor olan yaşamları için ölümcül tehditler aldı. Şarkılar Kitabı'nda (Çince Shi Jing), aşağıdakilerle ilgili pek çok bilgi bulabilirsiniz: "Kıyafetsiz ya da sadece kaba yünlü kumaştan kıyafetler varsa, bir yıl nasıl hayatta kalabilir?" (Şarkılar Kitabındaki Şiirler Bölümünde "Temmuz" dan.) "Muazzam ve güçlü cennet dünyaya kıtlık yolladı. Savaş devam ederse kıtlık azalmayacak." (Şarkı Kitabı'ndaki Şiirler Bölümündeki “İnsanlığın Suistimali Sonucu Olarak Yağan Yağmur”dan). Bu tarihi kayıtlar Zhou Hanedanlığı'nın sonuna doğru vergilerin ağır olduğunu ve çiftçilerin yaşamlarının dayanılmaz olduğunu gösteriyor. Qin ve Han Hanedanları'nın benzer tarihi kayıtları vardır. Bazı imparatorlar doğal afetler gerçekleştiğinde vergileri bile artırdılar ve devletin topladığı vergi ikiye katlandı bu da çiftçileri umutsuz bir duruma soktu. Antik Çin'deki çiftçiler, "Zalim bir yönetimin bir kaplandan daha acımasız!" olduğunu belirtilebilir.


Sadece zalimler, çiftçilerin her damla kaynağını çekmekle kalmadı, aynı zamanda yerel hükümet yetkilileri ve haydut çeteleri doğrudan veya dolaylı olarak felaketlerin patlak vermesine katkıda bulundu. Birçok haydut çetesi tarım alanını işgal etti, su kaynaklarını ele geçirdi ve çiftçilerden haraç ödemesini istedi, böylece kuraklıklara neden oldu. Bozuk bürokrasiler, sık sık su baskınlarına katkıda bulunan su düzenleme ve taşkın önleme çalışmalarını göz ardı ederek su koruma yönetim fonlarını cebe attılar. Örneğin, Qing hanedanının Qian Long hükümdarlığının sonunda, kraliyet sarayındaki bir hain olan He Qun, imparatorun güvenini kazanmış, ancak gücünü kötüye kullanmıştır. He Quan, kar için hükümet pozisyonunu ve asil rütbesini sattı. Hemen hemen tüm hükümet nehri düzenleme denetçileri pozisyonlarını He Qun'dan satın aldı. Bir nehir düzenleme sorumlusu olarak pozisyon almak için çok para harcadıktan sonra, bu denetçiler derhal su koruma fonlarını kendi ceplerine koyarak yatırımlarını geri kazanmaya başladılar. Sonuç olarak, Sarı Nehirde (Çin'deki Huang He) oluşan alüvyon, Ming Hanedanlığının Jia Qing döneminin 2. ve 24. yıllarında 17 kez su basmasına neden oldu.


Bunlar, Çin tarihinde zalimlikten kaynaklanan felaketlerden sadece birkaçı. Zalim hikayeleri Çin tarihine nüfuz etse de, Jiang Zemin, Çin'in gördüğü en kötü suçları işledi. Son birkaç yıldır, Çin'de artan sayıda kuraklık, sel, akasya ve kum fırtınası olmuştur. Sarı Nehir'in tamamı kurudu, bazı kuzey illerinde insanlar ve çiftlik hayvanları su kaynaklarından mahrum kaldı. Üç kuzeydoğu ilindeki yüzün üzerinde nehir tamamen kurudu. Ancak Jiang rejimi, ülkeyi ve Çin halkını ciddi şekilde etkileyen bu doğal afetleri görmezden geldi. Bunun yerine, Jiang, Falun Gong'a zulmetmek için ulusal mali kaynakların dörtte birini kullandı. Toplam ulusal finansal kaynakların dörtte biri, Falun Gong uygulayıcılarına casusluk yapmak ve zulmetmek için Çin'in dört bir yanındaki "610 Ofisleri" ve beyin yıkama kurumlarını kurmak için kullanıldı. Ayrıca, Çin Komünist Partisi yetkilileri utanılacak miktarda ulusal sermayeyi çaldı; toplumun her sınıfına ağır vergi uyguladılar, böylece ülkenin her yerindeki işletmelerin sayısız çalışanı işten çıkarmalarına zorladılar. Bu yozlaşmış yetkililer çalınan sermayeyi denizaşırı bölgelere gönderiyor. Yabancı yatırımcıları yanlış ekonomik verilerle kandırdılar. Mükelleflerin parasını kısıtlama olmadan harcıyorlar. Yabancı ülkelere Çin hakkında olumlu raporlar sunmaları ve Çin'deki zulmü gizlemeleri için rüşvet veriyorlar.


Kötü Jiang Zemin, Çin'i küçümsüyor.


İngilizce Metin İçin tıklayınız


Çince Metin İçin tıklayınız

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.