Korkacak Ne Var?

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Hiç gecenin bir yarısı karanlık ve yabancı bir eve girmişseniz, korku azabı hissetmiş olabilirsiniz.

Tarih boyunca, çok sayıda günahkârlar suçlarını karanlığın örtüsü altında işlemektedir. Böylece, insanlar doğal olarak karanlığı “tehlike” ya da bir önsezi duygusuyla ilişkilendirirler.

İnsan toplumuna derinden batmış çok sayıda Falun Gong uygulayıcısı da korku barındırıyor. Bununla beraber, tanrısallık yolunda yürüyen uygulayıcılar olarak biz artık Üçlü Diyara ait değiliz!

Geçenlerde Minghui.org web sitesindeki bir yazarın şöyle dediği bir makale okuduğumu anımsıyorum: “Uygulayıcıların Jiang Zemin’e (Falun Gong zulmünü başlatan Çin Komünist Partisi’nin eski başkanı) karşı yazılı şikâyetlerde bulunmaya ilk olarak başladığı 2015 yılını tekrar hatırlıyorum. Polisler kendi aralarında sık sık şu sözü konuşuyorlardı: ‘Bu insanları tutuklamak yararsız, çünkü onlar inançlarından kesinlikle vazgeçmeyecek.’

“Bu polis memurlarının başlangıçtaki izlenimi, 20 Temmuz 1999’da zulüm ilk başladığı zaman karşılaştıkları sarsılmaz uygulayıcıları nasıl gördüklerine benzerdi.

“Bununla birlikte, polisler çok geçmeden Jiang’a karşı yazılı şikayette bulunan uygulayıcıların, zulme uğrama olasılığıyla yüzleştiklerinde doğru düşüncelerden yoksun olduklarını fark ettiler.

“Bu suç işleyenleri şaşırttı: ‘Bu insanları inançlarından vazgeçirmek bu kadar kolay! Geçmişteki uygulayıcılar ve onlar arasında bu gibi dev bir fark var.”

Bazı uygulayıcıların karanlık veya kötülüğe dikkate alınacak zorlu bir güç gözüyle baktıkları için onların hala korku içeren düşünceler barındırdıkları gerçeğine aydınlandım.

Shifu bize öğretti ki,

İşin aslı, zulümden önce [başlayan] eski öğrenciler ile ilgili olarak, hepinizi konumlarınıza yükselttim. Olaylarla doğru düşünceler ve doğru eylemler ile başa çıkabildiğiniz sürece kendinizi çok bir şekilde koruyabilirsiniz ve bu daha sonra katılan yeni öğrenciler için de geçerlidir. Sadece bazı öğrenciler öylece, doğru düşüncelere sahip değil. Her şeye sahipler ve zulmü deneyimlerken bile buna hala insan zihniyetine sahip bir şekilde bakıyorlar ve hala büyük bir takıntı yığınına sahipler. (2005 San Francisco’da Fa’yı Öğretme)

Bildiğimiz gibi bize zulmetmekte olanlar, önümüzdeki polisler değil; daha ziyade diğer boyutlarda onların arkasında bulunan şeytanlardır. Güçlü doğru düşüncelere sahip olduğumuzda, tanrısal varlıkların bizim yararımıza araya girmelerine bile ihtiyaç duymayız.

Shifu’nun bize verdiği bilgelik ve güçle, Üçlü Diyardaki o düşük seviyeli kötü faktörleri yok etmek kolaydır. Diğer boyutlardaki şeytanların desteği olmadan polisler merhametinizden etkilenebilir ve hatta kurtarılabilirler.

Yetersiz doğru düşüncelere veya korkuya sahip olduğumuzda, düşüncelerimiz sıradan bir insan ile aynıdır. Diğer boyutlardaki şeytanlar daha yüksek varlıkların sıradan bir insanı korumak için müdahale etmeyeceklerini bilirler, bu nedenle bu şeytanlar ceza görmeden bize zulmediyorlar. Yeterli doğru düşünceler olmadan, diğer boyutlardaki gücümüzü harekete geçirmekten aciz olacağız.

Shifu dedi ki,

Çünkü,xiulian'ı tamamlamış olan kısmınız sizden ayrılıp bölünmüştür ve ayrıca, olması gereken yere önceden itilmiş gong'unuz, Fa yoluyla geliştirdiğiniz doğru düşünceler olmadan işe yaramaz. Eğer Fa çalışmaz veya Fa'dan uzaklaşırsanız, onu kontrol edemezsiniz, çünkü bunu yapma gücü, Fa'dan gelmektedir.Sahip olduğunuz insan düşünceleriyle ve işbaşındaki korkularınızla gong'u aktive etmeyi nasıl başarabilirsiniz? (2016 New York Fa Konferansında Fa’nın Öğretilmesi’nden)

Dafa uygulayıcılarının çektiği zulüm, sayısız formlarda gelir-kaçırılmaktan farklı olmayan hastalık yanılsamasında olma onlardan birisi, işkence görme veya inancımızdan dolayı hapsedilme. Yukarıdaki prensipleri doğru olarak anladığımız sürece, doğru düşüncelerimiz tüm kötülüklerin üstesinden gelebilecektir!

Shifu bize öğretti ki,

Hangi kudretli gücü kullanırlarsa kullansınlar, doğru düşünceler yollamaya başladığınız anda hepsi küllere dönüşecek, tamamen yok olacak ve herhangi bir şey yapma konusunda bir hiç haline geleceklerdir. (20. Yıldönümünde Fa Öğretisi’nden)

Yine Shifu bize öğretti ki,

Dafa uygulayıcılarının adını cehennemin kayıt listesinden kaldırdım. Onların isimlerini Cehennemden sildim. Böylece artık isimleriniz orada değil. Bir başka deyişle, Üçlü Diyar içindeki canlılardan biri değilsiniz, artık daha fazla sıradan insan değilsiniz. Doğru düşünceleriniz güçlü olduğunda herhangi bir sorunu çözebilmenizin sebebi budur. (Los Angeles şehrinde Fa’nın Öğretilmesi)

Shifu bize Dafa’yı öğretti ve Gong’umuzu bizim asıl cennetsel konumlarımıza yükseltti. Peki o zaman yeterli doğru düşüncelerle, korkacak ne var?


Çince metin: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/11/%E8%BF%98%E6%81%90%E6%83%A7%E4%BB%80%E4%B9%88--383727.html

İngilizce metin: http://en.minghui.org/html/articles/2019/4/1/176341.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.