Nefsinize Düşkün Olup, Kendinize Şeytanları Çekmeyin *Shifu’nun Yorumuyla

Son yıllarda, gerçeği açıklama arzusundan yoksun, Çin dışındaki bazı Dafa uygulayıcıları, internet üzerinde sıradan insanlara yönelik bazı web siteleri ve forumlar kurdular veya sıradan toplumdaki bazı kuruluşlara kaydoldular. Asıl niyet, gerçekleri açıklamak ve sıradan insanların araçlarını kullanarak insanları kurtarmaktı. Fakat çoğu zaman, bu yolu gerektiği gibi yürümek için katı bir şekilde çaba gösteremediklerinden, tüm yol boyunca asıl sonuç insanları kurtarmada beklentileri karşılayamadı. Başka bir ifadeyle, bu biçimler sadece gerçekleri açıklamak için tam anlamıyla kullanılmamakla kalmadı; bunun yerine, bazı uygulayıcıların (Çin’in içerisindeki ve dışarısındaki) insani zihniyetleri ve takıntılarını şımartmak için bir buluşma yeri oldu. Fa’yı derinlemesine çalışmayan bazı uygulayıcılar, nasıl xiulian uygulanacağını anlamadılar veya ün arayışında olan ve duygusal takıntıların peşinde koşan sıradan insanlara ait işler yaparken kendilerini sıradan insanlar olarak görüp bir yığın sıradan insan takıntılarına kapıldılar. Uygulamalarında çok fazla engelleme yaşadılar, diğer uygulayıcıların uygulamalarını ciddi bir biçimde engellediler, yeni uygulayıcıları ve sıradan insanları yanlış yönlendirdiler ve hatta Fa’yı sabote etme etkisine bile sebep oldular.

Bunun bir örneğini verelim. Planlanan asıl okuyucu kitlesi genel olarak toplum olan “Geleceğin Çin Üniversitesi Forumu” adlı bir forum var, ancak okuyucu kitlesinin büyük bir kısmının Falun Gong uygulayıcılarının olmasıyla sonuçlandı. Aslında açıkça Falun Gong, "Zihin Falun Gong'u" olarak adlandırıldı. Uygulayıcılar bunun Fa’yı sabote etme eylemi olduğunu belirttiğinde, aldıkları cevap, “ ‘Zihin Falun Gong’u'nu bir Fa’yı sabote etme eylemi olarak adlandırıyorsanız, Falun Gong’un xinxing’i geliştiren bir yöntem olmadığını mı söylüyorsunuz? O zaman Fa’yı gerçekten kim sabote ediyor?” idi. Asıl niyeti ne olursa olsun, bu tür hilekâr, aldatıcı bir tartışma Çin’deki çalışma kampları ve beyin yıkama merkezlerinde bulunan beyin yıkayıcı palavra konuşmalarla neredeyse eşit derecededir. Sözde bu web sitesi forumun içerisindeki uygulayıcılara, yeni uygulayıcılara ve uygulayıcı olmayan demokrasi aktivistlerine Falun Gong’un asıl görevi hakkında noktası noktasına tartışmalara kalkışmaları için öncülük etti ve ona sıradan insanların felsefesi veya bilimiymiş gibi muamele eden bir yolda bunu yaptılar. Üstelik süreç içerisinde kullanılan karşılaştırmaların bazıları, yazarların etkili ve güzel söz söyleme sanatı havasına girilerek yapılmaya çalışıldığı için tahrip edici bir etkiye sahipti. Bu web sitesinde çok fazla zaman harcayanların büyük bir çoğunluğu kendilerinin kesin olarak Falun Gong uygulayıcıları olduklarına inanıyor olmalarına rağmen, onlar bu olgulara doğru düşüncelerle bakamadılar. Çoğu mesele üzerindeki görüşleri haklıymış gibi görünüyordu ama aslında değildi ve de onlar işlere kendilerini savunma bakış açısından ve kendi küçük çemberlerinden bakıyorlardı.

Bu, Fa’yı sabote etmenin ve uygulayıcıların uygulamalarını ciddi olarak engellemenin bir örneğidir. Acınacak şey, Fa-düzeltmesi xiulian uygulamasının bu noktaya geldiğidir, fakat kapatılan Qingxin Tartışma Panosu’ndan başka uygulayıcıların kurmaya ve sürdürmeye iştirak ettiği bazı medya web siteleri hala bu tip insanlar ve işler üzerine materyalleri çoğaltıyor ve destekliyorlar. Uygulayıcılar gerçekte beğeni duydukları şeyleri, insan takıntılarını ve şeytani doğayı şımartamazlar. Aksi takdirde, bu sadece negatif bir etkiye sahip olmakla kalmayıp, karanlık bir alan üretecek ve çürümüş şeytani özel ajanları çekecektir.

Sıradan insanlara gerçekleri açıklamaya yönelik projeler, Dafa öğrencileri üzerine odaklanan projeler olduğunda, temeldeki nedenleri derinden bulmaya çalışırsak, bunun bir temel nedeni zorlukları fark etmek fakat onları ileriye itmemek ve insanları kurtarma amacına hizmet etmek için Dafa öğrencisinin “Yapması zordur, ama yapılabilir.” anlayışını kullanmamaktır. Xiulian uygulamasındaki zorluklarla doğru düşüncelerle yüzleşmek yerine, onlar kendi “kurdukları” yöntemlere bağlandılar ve de bu yöntemin kendi takıntıları, gösteriş zihniyetleri ve beğeni duydukları belirli şeylere olan arzularından dolayı yol açtığı foruma takıntılı oldular ve Dafa öğrencilerinin, insanları kurtarma sorumluluğunun yanı sıra xiulian uygulamasında kendilerini sürekli olarak geliştirmeleri gerektiğini de unuttular.

Hepimiz, Fa’nın son dönemi sırasında insan zihninin yoldan çıkmış olduğunu, sıradan insanların ün, kişisel çıkar ve çeşitli arzuların içerisinde kaybolmuş ve de insanları kurtarma ve gerçekleri açıklamanın çok zor olduğunu biliyoruz. Sadece Fa-düzeltmesi dönemi Dafa öğrencileri xiulian uygulamasında insan zihniyetlerinden sürekli olarak kurtulduklarında, xiulian uygulamasında sürekli olarak merhamet geliştirdiklerinde, işleri dikkate alırken kendilerini diğerlerinin yerine koyduklarında, sıradan insanların zihinlerindeki düğümleri anladıklarında ve gerçekleri aydınlattıklarında kafa karıştırıcı sisi dağıtabilir, gerçekleri tam olarak anlaşılır biçimde açıklayabilir ve böylece insanları kurtarabilirler. İnsanları kurtarma süreci aynı zamanda kendini geliştirme sürecidir. İnsanları kurtarma süreci esnasında, zorluklar ve çetin sınavlar olacaktır. Bu, bizim kendimizi sürekli olarak daha yüksek seviyelere çıkarmamızı gerektirir. Yalnızca kişinin kendisini iyi geliştirmesine eşlik ederek Fa’nın bilgeliği devamlı olarak ortaya çıkabilir ve diğer boyutlardaki doğru tanrılar bize, işleri ele almaya başlatmamızda ve toplumda bir dayanak noktası kurmamızdaki bu tezahürlerin hepsine yardımcı olacaklardır.

Tersine, birisi zorluklarla karşılaşır karşılaşmaz uygulayıcılar arasında destek çağrısında bulunmak için insan metotlarını kullanır veya bilerek ya da bilmeden aslında sıradan insanlara yönelik projeleri uygulayıcıları hedefleyen projeler haline dönüştürürse, o zaman bu yüzeyde oldukça geniş katılımlı ve şenlikli görünebilir, fakat gerçekte ise, gerçekleri açıklama ve insanları kurtarmanın başlangıç noktasına aykırı olur ve de bir şeyler yapma ve kişinin kendisini tatmin etmesi hatırına bir şeyler yapması olur. Xiulian uygulaması perspektifinden bu, uygulama yolu üzerindeki testler ve sıkıntılardan kaçınmaktır. Bu kestirme bir yol olarak görünebilir; ama kişi ondan gelişim sağlayamaz ve ona daha çok takıntılı bile olabilir. İlgili insanların bazıları hataları üzerinde iyice düşünmeyi bilmemekle kalmıyor, bunları başarıları olarak bile düşünüyorlar. Uygulayıcıların zamanlarını ve enerjilerini boşa harcıyorlar ve bununla birlikte iyi şeyler yapıyor oldukları düşünüyorlar. Benzer takıntılara sahip uygulayıcı gruplarını topladıkları, bölündükleri ve sıradan insan duygularını ifade etmek için makaleler yazdıkları bazı internet projeleri de var. Onlar kendilerini gerçekleri açıklama ve insanları kurtarma pozisyonuna koyuyorlar, ama gerçekte birbirleri olumsuz yönde etkiliyorlar, birbirlerini övüyorlar, takıntılarını büyütüyorlar ve kendi insan zihniyetlerini şımartıyorlar. Web sitesi kapatıldığında, içlerine bakmamakla kalmadılar, “mütemadiyen derin pişmanlık duyma” ifadesini fazlasıyla sergileyerek birbirlerine keder içinde veda ettiler ve "yeniden birleşmeye" yönelik diğer web sitelere gruplarının taşınması için her çeşit yolu düşünmeye çalıştılar. Bu, xiulian uygulamasının esası ve insanları kurtarmaktan oldukça uzağa saptı.

Her Dafa uygulayıcısı, kendi kozmik vücuduna tekabül eder ve belirli bir alanda yazgılı yaşamları kurtarma misyonunu omuzlar. İnsanları kurtarma zamanı bastırıyor. Yaptığımız her görev ve her proje insanları kurtarmanın değişmeyen esasına dayanma ve gerçekten insanları kurtarma rolünü üstlenmelidir. Kendi takıntılarınızı ve insan düşünüşünüzü şımartmaya devam etmeyin. Önceden belirlenmiş fırsat sonsuza kadar beklemeyecek. Kendimiz için tam anlamıyla nasıl sorumlu olacağımızı, yazgılı yaşamlar için tam anlamıyla nasıl sorumlu olacağımızı ve Fa’yı onaylamaktan nasıl sorumlu olacağımızı çabucak öğrenmeliyiz. Bir beden olarak hızla gelişelim ve katı bir şekilde daha çok ve daha çok insanı kurtarmak için tek zihinle beraber çalışalım.

***


Temizleme

Başından beri bu konulardan söz etmememin iki sebebi var. Ilki, öğrencilerimizin -bu sorunları olgunlaşana kadar kendilerinin görmeleri ve kendi başlarına bunları atlatmaları için- olgunlaşana kadar kendi başlarına xiulian uygulamasını istedim. İkincisiyse, o organize edilen şeylerin ne kadar sapma göstereceğini görmek [istediğim] içindir. Yalnızca insan takıntıları kendilerini tamamen gösterdiği zaman, bir şeyler söyleyecektim. Mademki şimdi sorunu gördünüz, bir iki söz söyleyeceğim.

Öğrencilerimizin idare ettiği bazı projelerin ve faaliyetlerin hedefi, insanları kurtarmak ve Shifu'nun Fa'yı geçerli kılmasına yardım etmektir, fakat art arda, bunları içsel duruma getirerek, ulaştığı tek insanlar kendi öğrencilerimiz olmuştur. Bu şekilde devam edemeyiz. Bir kere, bu çabalarla insanları kurtaramazsınız; ikinci olarak bunlar, öğrencilerimizin xiulian uygulamasına ve varlıkları kurtarmasına engel olmaktadır. Ayrıca bu tür çabalar, epey bir insan gücü de tüketmektedir. Dafa uygulayıcıları, Shifu'ya Fa'yı düzeltmede yardımcı olmalıdır; insan kaynaklarımızı bu şekilde tüketmemelisiniz. Eğer öğrenciler tarafından işletilen bazı web sitelerinin, canlı varlıkları kurtarmak için olumlu etkisi varsa, o zaman onları işletmeye -ama bunu sağlıklı bir şekilde yapmaya- devam etmelisiniz. Fakat eğer bunu yapamıyorlarsa, o halde bir engelleme olarak işlev görmeyin. Büyük sayıda yeni öğrencilerin yanı sıra Fa'yı derinlemesine okumamış veya güçlü insan takıntıları olanların katılımını yönlendiren tüm web sitelerini kapatmanızı özellikle öneririm. Sıradan insanların web sitelerinin, Dafa'nın adına belirli etkinlikleri tanıttıklarını düşünenler tarafından yapılan işlerin ve kendini uygulayıcı ilan edenler tarafından yapılan çevrimiçi aktivitelerin, Dafa uygulayıcılarının Fa'yı geçerli kılmasıyla hiçbir ilgisi yoktur. Bu günden itibaren, Dafa uygulayıcıları artık onlara katılmamalıdır -özellikle siyasal amaçlı aktivitelere. Kötü ÇKP'yi devirmek, xiulian uygulamasının amacı değildir. Aksine, Dafa uygulayıcıları için en son hedef, Tamamlanmaya ulaşmaktır. Biz, insanların kötülüğün ne olduğunu görmesine yardımcı olup, böylelikle onların kurtulmaları için, zulmü açığa vuruyoruz. Kötü ÇKP'nin parçalanması, Cennet'in buyruğu ve tarihsel bir kaçınılmazlıktır ve de Dafa uygulayıcılarının, sadece bu amaçla bir şeyler yapmasına layık değildir. Bizim öğrencilerimizin arasında -Dafa'ya, başlangıçta ilk yaklaştıkları zaman sıradan insanların bazı saçmalıklarına inandıkları için ve bunun, ilahi varlıkların zihinlerini irdelemesi olduğunu fark etmedikleri için- Dafa uygulayıcıları tarafından yapılan uygulama hakkında uzun sure şüphe duyan birkaç insan da vardır. Bunca yıl geçti ama hala bir insan zihniyetiyle Dafa'ya bakmayı sürdürüyorlar ve de siyaset, güç ve gelecekte bu tür şeylerden gelebilecek kazançlar için olan takıntılarını terk edemediler. Zaman sizin için çok uzun süre bekledi. Saf olmayan insan takıntıları ile Dafa'yla ilgili şeyleri yapmayın. Dafa uygulayıcılarının xiulian uygulaması ciddidir. Ne kadar aklı-selim olduğunuzu düşünseniz de gerçekte tüm katılımınız, başlangıçtan beri sahip olduğunuz peşinde koşma takıntınız tarafından aklınızın bulanmasından kaynaklanıyor. Bugün bulunduğunuz noktaya gelmiş olmanıza rağmen, her zaman tanrısal varlıklar tarafından şaka malzemesi oldunuz. Dafa'ya yaklaşıp, girememeniz ne kadar da üzücü.

Başka bir konuya daha değinmek isterim. İnsan aklı değişkendir, bu yüzden sıradan insanların doğru düşüncelere sahip olacağını sanmayın. Dafa'nın prensipleriyle kendilerini özdeşlestiren bazı sıradan insanlar vardır, fakat aslında Fa'yı temel alarak xiulian uygulaması yapmamışlardır . Onlar Dafa uygulayıcıları lehinde medya aracılığıyla konuşup, zulme karşı gelmişlerdir ve bu, bazı öğrencilerin bu tür insanların olağanüstü olduklarını düşünmelerine ve onlara -ikisi arasında bir ayrım yapmadan- Dafa uygulayıcıları gibi muamele etmelerine yol açmıştır. Ve hatta -daha da bile akılsızca- bu insanların söylediklerini Fa olarak kabul edenler de vardır. Gittikçe daha fazla insan tarafından gururları okşandıkça, bu [sıradan] insanlar, ister istemez kendilerinden daha memnun hale gelip, kim olduklarını unutuyorlar ve bu sonra kendi içlerinde her türlü takıntının ortaya çıkmasına neden oluyor. Bunun üzerine -Dafa uygulayıcılarının normal uygulamasını ve Fa'yı geçerli kılmasını bozacak derecede- her türlü şeyi söyleyip, yapacak kadar cüretli hale geliyorlar. Gerçek şu ki bu sıradan insanlar, bu fenomenden tamamen suçlu bulunamaz. Bu -Dafa'yı destekleyen- insanlar, doğru düşüncelerden yoksun, mantıksız ve Fa'ya bağlı olarak bir şeyler yapmayan bazı öğrencilerimiz tarafından mahvedildi. Bizim yaptığımız kapsamlı bir şekilde yaşamları kurtarmak olduğundan, insanlara -düşünüş tarzları ne olursa olsun- kurtulma şansı verilecektir ve dolayısıyla, öğrencilerimizin arasında her tür insan düşüncesi dışavuracaktır. Ben, Fa'yı ilk defa bildirmeden önce bile, tüm bunları biliyordum. Sizin için anahtar olan şey Fa'yı çok çalışmanızdır. Yoğun Fa çalışması ile, doğal olarak doğru düşüncelere sahip olacak ve de Fa'yı geçerli kılmaya başladığınızda, doğal olarak Fa'ya bağlı olarak bir şeyler yapacaksınız. Ve ancak o zaman, doğru yolu alacaksınız. Shifu, hep yanlış yol almanızı istemiyor ve hele zulme uğradığınızı görmeye hiç dayanamaz. Çoğu zaman, katlandığınız zorluklara gerçekten de insan takıntıları sebep oluyor. İnsan takıntılarınız güçlü olduğunda ve bunu farkında olmadığınızda, eski güçlerin faktörleri, zulüm etmek üzere sizi yakalayıp ve çalışma kamplarına göndermek için kötülüğü kullanacaktır.

Bu öğrencinin makalesini okuduktan sonra, bunları temizlemenize yardımcı olmak için bir iki söz söylemek istedim. Bundan sonra yolunuzu iyi yürümeniz, hala sizin kendinize kalmıştır. Hepiniz olgun hale geldiğinizde, bir sonraki evre başlayacaktır.

Li Hongzhi

6 Ağustos 2009


Çince metin: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/6/206011.html

İngilizce metin: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2009/8/8/109859.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.