Falun Gong Uygulayıcıları ABD Dışişleri Bakanlığına İnsan Hakları İhlalcilerinin Listesini Gönderdi

Çin'deki Falun Gong uygulayıcılarına yapılan zulmün 20. yıldönümünde, ABD'deki uygulayıcılar, ABD Dışişleri Bakanlığına (DOS) insan hakları ihlalcilerinin isimlerinin bir listesini sundu ve bakanlığı bu kişilerin vize veya liman girişini reddetmeye çağırdı.

Bu, vize soruşturmasını sıkılaştırmak ve insan hakları ihlalcilerinin girişini kısıtlamak için bakanlığın bu yılın başında verdiği kararın bir takibidir. Karar, ABD giriş ve göçmenlik yasalarına ve 2011’de yayınlanan 8697 sayılı Başkanlık Bildirgesine dayanıyordu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, başvuruların alındığını onayladı ve tüm vakalarda uygun önlemleri alacaklarını söyledi. Ayrıca, tüm insanların, Falun Gong zulmüne karışarak işledikleri insan hakları ihlallerinden dolayı vizelerinin reddedildiğini de söyledi. Minghui.org'u güvenilir ve sağlam bir kaynak olarak belirterek, Falun Gong uygulayıcıları tarafından sağlanan kanıtların inandırıcı ve iyi biçimlendirilmiş olmasını ve en iyiler arasında olmasını övdü.

Yetkili, vize uygunluğuyla ilgili çeşitli yasaları açıklarken, bazılarının failin eşi ve çocukları için de geçerli olduğunu belirtti. Ayrıca, işlenen suç modelinin önemli olmadığını, ancak belirli ayrıntıların bulunduğunu da belirtti. Bir vaka önemli detaylara sahip olduğu sürece, fail vize için yeterli niteliklere sahip değildir.

Yetkili ayrıca, çok sayıda başka ülkenin insan hakları ihlalcilerinin vize başvurularını reddetmek ve ABD'deki varlıklarını kısıtlamak için kullanılabilecek ABD'nin “Küresel Magnitsky Yasası” na benzer yasalar çıkardığını veya yasalaştırmayı düşündüğünü de belirtti.

Son 20 yılda, Minghui.org, Falun Gong uygulayıcılarına karşı yaptıkları eylemler ve çok sayıda fail hakkında bilgi topladı. Kilit kişiler sürekli seçilecek ve Dışişleri Bakanlığı'na gönderilecektir.

Gönderilen son isim listesindeki bazı kişiler aşağıda listelenmiştir. Buna, propaganda departmanından, Siyasi ve Hukuki İşler Komitesinden (PLAC) ve 610 Ofisi'nden¹ liderlerin yanı sıra, zorla organ hasadına dahil olan doktorlar, hakimler, hapishaneler ve çalışma kamplarından memurlar dahildir. Onların katılımı, politikaları yayınlamayı, talimatlar vermeyi ve emirleri yerine getirmeyi içermektedir.

Ek: ABD Dışişleri Bakanlığı'na Gönderilen Bireylerin Kısmi İsim Listesi

Aşağıda listelenen 20 kişi, yakın zamanda ABD Dışişleri Bakanlığı'na gönderilen isim listesinin sadece bir kısmıdır. Onlar, isim listesinin çeşitli bölgeleri, işlevleri ve devlet kurumu seviyelerini kapsadığını göstermektedir.

1. Liu Yunshan (刘云山):

Liu Yunshan'ın atama geçmişi:

1993-1997: Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Propaganda Dairesi Başkan Vekilliği

1997–2002: ÇKP Merkez Komitesi Propaganda Dairesi Başkan Vekilliği ve ÇKP Manevi Medeniyeti İnşa Etme Merkezi Rehberlik Komisyonu Başkanı

2002–2012: ÇKP Merkez Komitesi Politbüro Daimi Komitesi Üyesi, Çin Komünist Partisi Merkez Sekretaryası Birinci Sekreteri ve ÇKP Merkez Komitesi Propaganda Dairesi Başkanı

2012–2017: ÇKP Merkez Komitesi Politbüro Daimi Komitesi Üyesi, Çin Komünist Partisi Merkez Sekretaryası Birinci Sekreteri, ÇKP Merkez Komitesi Propaganda Dairesi Başkanı ve ÇKP Manevi Medeniyeti İnşa Etme Merkezi Rehberlik Komisyonu Başkanı

Jiang Zemin ve ÇKP, 1999 yılının Temmuz ayında Falun Gong'a karşı zulmü başlattıktan sonra, Liu Yunshan, zulme aktif olarak katıldı. ÇKP'nin propaganda departmanı başkanı olarak, Falun Gong uygulayıcılarının insan hakları ve dini özgürlüklerinin özellikle ciddi bir şekilde ihlal edilmesi için kışkırttı, onları işkenceye, suçlama olmaksızın uzun süreli gözaltına, kaçırma yoluyla ortadan kaybetmeye maruz bıraktı ve yaşam haklarını, özgürlüklerini ve güvenliklerini pervasızca ellerinden aldı.

1999 yılının Haziran ayında, Liu Yunshan, Jiang Zemin tarafından Falun Gong'a zulmetmek için kurulan ÇKP Liderliği Falun Gong Sorununu Ele Alma Grubunda Falun Gong karşıtı propagandaya alındı. Kült Sorunları Önleme ve Yönetme ile ilgili kötü şöhretli Ofis (610 Ofisi), bu liderlik grubunun icra ofisidir. Liu, ÇKP Propaganda Departmanı'nın da müdür yardımcısıydı.Falun Gong zulmüne aktif katılımı nedeniyle Liu, 2002 yılında Propaganda Departmanı direktörlüğüne terfi etti ve 2012 yılının sonuna kadar 10 yıl bu görevde kaldı.

2012 yılında, propagandadan sorumlu olan Politbüro Daimi Komite üyeliği pozisyonuna da terfi etti. Bu yıllar boyunca, Liu'nun, Falun Gong'a karşı propagandadaki lider rolünün bir sonucu olarak, anakara Çin'deki Falun Gong zulmü en şiddetli seviyedeydi. Sayısız Falun Gong uygulayıcısı yasadışı bir şekilde gözaltına alındı ve tutuklandı, işkence gördü ve mahkum edildi. Birçoğu kritik yaralanma ve sakatlıklardan muzdarip. Organlarının canlı toplanması ile çok sayıda Falun Gong uygulayıcısı öldürüldü.

2. Zhao Fei (赵飞):

Eylül 2011-Temmuz 2014 tarihleri arasında, Wuhan Şehri (Hubei Eyaleti) Kamu Güvenlik Bürosu Şefi ve ÇKP Wuhan Komitesi Siyasi ve Hukuk İşler (PLAC) Sekreter Yardımcısı olarak görev süresinde Zhao Fei, Hubei Eyaleti, Wuhan Şehrindeki uygulayıcıların en az üç büyük tutuklamasından sorumlu oldu. Buna ek olarak, Wuhan Şehri polis şefi olarak, 30'un üzerinde Falun Gong uygulayıcısının hapsedilmesinden ve işkence sonucu 10'dan fazla uygulayıcının ölümünden de sorumluydu.

3. Feng Zheng (冯征):

Feng, Haziran 2003 ile Mayıs 2011 arasında Parti Sekreteri ve Shanxi Eyalet Hapishanesi İdaresi Müdürü olarak görev yaptı. Bu yıllar boyunca, en az beş uygulayıcı, gördükleri yoğun kötü muamele sonucu, Jinzhong Hapishanesi ve Shanxi Kadınlar Hapishanesi'nde hayatlarını kaybetti.

4. Liu Hong (刘宏):

2011-2017 yılları arasında, Liaoning Eyaleti PLAC Genel Sekreter Yardımcısı ve Liaoning Eyalet 610 Ofisi Direktörü olarak, Liu Hong, Liaoning Eyaletindeki görev süresi boyunca uygulayıcıların gözaltına alınması, işkence ve ölümünden sorumluydu.

5. Shan Chengfan (单成繁):

Shan, Şubat 2012 ile Ocak 2016 arasında Parti Sekreteri ve Liaoning Eyalet Hapishanesi İdaresi müdürlüğü yaptı. Liaoning, uygulayıcıların Liaoning Kadınlar Hapishanesi ve Masanjia Çalışma Kampı gibi hapishanelerde ve çalışma kamplarında en çok zulüm gördüğü eyaletlerden biriydi. Şubat 2012'den bu yana, Liaoning Eyaletinde gözaltına alınan yaklaşık 20 Falun Gong uygulayıcısı engelli oldu veya delirdi ve de hayatlarını kaybetti.

6. Huang Jiefu (黄洁夫):

Huang, Merkezi Sağlık Bakım Komitesi Başkan Vekilliği, Çin Organ Bağışı ve Nakli Komitesi direktörlüğünü yürütmektedir. O, Çin Sağlık Bakanlığı'nın eski bakan yardımcısı; Çin İnsan Organ Nakli (Temmuz 2006) Teknik Klinik Uygulama Komitesi (OTC) direktörü; Çin İnsan Organ Bağışı Komitesi direktörü (CODC) (2008); Sun Yat-sen Üniversitesi İlk Üye Hastanesi Organ Nakli Bölümü onursal yöneticisi; ve Pekin Union Medikal Üniversite Hastanesi'nde Karaciğer Cerrahisi direktörü idi.

Huang, Çin Komünist Parti Sağlık Sisteminde Falun Gong uygulayıcılarının organ hasadının kilit bir organizatörüdür. Hizmet verdiği hastanede nakil sayısı çok fazla ve birçok doktor Falun Gong uygulayıcılarının organlarını kullandığını açıkça kabul etti. Ayrıca kişisel olarak çok sayıda organ nakli için de yer almaktadır. Örneğin, 2012 yılında, bir yıl içinde bizzat 500'den fazla karaciğer nakli gerçekleştirmiş olduğunu da belirtti. 28 Eylül 2005 günü, Huang Jiefu, bir karaciğer nakli ameliyatı gerçekleştirdi ve üç yaşayan insanı yedek karaciğer kaynağı olarak kullandığından şüphelenildi. O, ÇKP’nin Falun Gong uygulayıcılarından büyük çapta organ toplama işinde rol alan başlıca suçlulardan biridir.

7. Zheng Shusen (郑树森):

Zheng, 2007-2017 yılları arasında Zhejiang Eyaletindeki Çin Anti-Kült Derneği şubesinin başkan yardımcılığını ve ardından başkanlığını yaptı. O, Çin'de ve yurtdışında, Falun Gong'a karşı iftira propagandası üretmekten ve yaymaktan sorumluydu. Organ naklini bizzat gerçekleştirmesine ek olarak, hizmet verdiği Zhejiang Üniversitesi Birinci Bağlı Hastanesi ve başkanlık ettiği Çin Organ Tedarik Organizasyonu'nda (OPO-Çin) da zorla organ hasadına katıldı.

8. Shen Zhongyang (沈中阳):

Shen, Tianjin İlk Merkez Hastanesi'ndeki Organ Nakil Merkezi direktörlüğünün yanı sıra hastane başkanlığını da yapıyordu. Çin’deki haber bültenleri, Shen ve ekibinin Aralık 2014’e kadar yaklaşık 10.000 karaciğer nakli gerçekleştirdiğini birdirirken, Dünya Falun Gong Zulmünü Araştırma Organizasyonu (WOIPFG) araştırması ise, 2006’dan bu yana yılda 5.000’den fazla nakil yaptığını gösterdi.

9. Chen Xinguo (陈新国):

Chen, Pekin Silahlı Polis Hastanesi'nde Karaciğer Nakil Enstitüsü Nakil Cerrahisi müdür yardımcısıdır. Diğer unvanları şunlardır: Pekin Tabipler Birliği Organ Nakli Profesyonel Komitesi komite üyeliği, Pekin Tabipler Birliği Organ Nakli Uzman Kurulu komite üyeliği, Çin Araştırma İntansif Hastane Birliği'nin Organ Nakli Meslek Komitesi komite üyeliği ve Çin Araştırma İntansif Hastane Birliği Kardiyopulmoner Resüsitasyon Meslek Komitesi komite üyeliği.

Şubat 2002'den beri, Chen, Shen Zhongyang'ın talimatı altında klinik karaciğer nakli yapmaktadır. Neredeyse 6 yıldan fazla bir süre içinde, 30'dan fazla vakanın yaşayan bağışçı nakli olduğu 800'den fazla karaciğer nakli ameliyatına katıldı. Bağımsız olarak 300'den fazla organ toplama ve 300'den fazla karaciğer nakli ameliyatı gerçekleştirdi. Ayrıca, Çin'in ilk domino karaciğer nakli, birleşik bir karaciğer-böbrek nakli, üçüncü kez bir karaciğer nakli, bir hamilelik ortası karaciğer nakli, Çin'in en yaşlı hastası için karaciğer nakli ve transfüzyon olmadan yaşayan bir donörden karaciğer nakli de dahil olmak üzere, bir çok zor ameliyatlara katıldı. 2002'den itibaren karaciğer nakli ile meşgul olan Chen Xinguo, Pekin içinde yada dışında karaciğer nakli yapılmasını kolaylaştıran programların başlatılmasında 10'dan fazla tıbbi birime de yardımcı olmuştur.

10. Peng Zhihai (彭志海):

Peng, Çin Tıbbi Doktorlar Birliği (CMDA) Organ Nakli Anabilim Dalı başkan yardımcısıydı. O,son birkaç yıl içinde, yılda 400'den fazla organ nakli ve 5.000'den fazla karaciğer nakli gerçekleştirdiği söyledi.

11. Liu Xuepu (刘学普):

Liu, Haziran 2012 ile Mayıs 2017 arasında Chongqing Şehri PLAC'nin Parti sekreteriydi. Minghui tarafından elde edilen sınırlı bilgiye göre, yalnızca 2015 yılında, 335 Chongqing'li uygulayıcı tutuklandı, 50'si yargılandı ve 19'u evden uzak durmak zorunda kaldı veya kayboldu.

12. Teng Xiaoguang (滕晓光):

Teng, Heilongjiang Eyalet Hapishanesi İdaresi'nin direktörlüğünü ve Haziran 2010 ile Temmuz 2015 arasında Heilongjiang Adalet Bakanlığı başkan yardımcılığını yaptı. Bu süre zarfında 10'dan fazla uygulayıcı işkence nedeniyle öldü.

13. Jiang Chun (蒋春):

Jiang (kadın), 1999 ve Kasım 2015 arasında Hubei Eyaleti, Wuhan Kadınlar Hapishanesinde siyasi komiser yardımcısıydı. Aralık 2015'te Hankou Hapishanesi siyasi komiseri oldu. 40'tan fazla Falun Gong uygulayıcısı, kendisinden gelen baskı nedeniyle inançlarından vazgeçti. Ayrıca uygulayıcıların nasıl dönüştürüleceği hakkında 10'dan fazla makale yayınladı.

14. Qu Shen (屈申):

Qu, Hubei Eyaleti, Wuhan Şehrindeki Jianghan Bölge 610 Ofisi'nin eski personel üyesi ve daha sonra müdür yardımcısı oldu. Ayrıca, Jianghan Beyin Yıkama Merkezinden de sorumluydu. Merkezde 1.000'den fazla uygulayıcı tutuldu ve en az 17'si işkence nedeniyle hayatlarını kaybetti.

15. Jia Fujun (贾福军):

Jia, Ocak 2014'te Liaoning Kadınlar Hapishanesi müdürlüğüne atandı ve o zamandan beri bu pozisyonda. Ondan önce, Liaoning Hapishanesi İdaresi ofis direktörlüğünü yapıyordu. Sadece 2006 yılında yaklaşık 640 Falun Gong uygulayıcısı hapishanede tutuldu ve bu hapishanedeki işkence nedeniyle 2015 yılı itibariyle 36 uygulayıcı öldü.

16. Li Chao (李超):

Li Chao, Liaoning Eyaleti, Chaoyang Şehri belediye başkan yardımcısıydı ve Mayıs 2013 ile Temmuz 2016 arasında, Chaoyang Şehri Kamu Güvenlik Bürosu direktörü ve Parti sekreteri oldu. Görevini üstlendikten sonra, şehir polisinin yerel Falun Gong sakinlerine yönelik muamelesinde büyük bir değişim ve onları gözaltına alma çabalarında ciddi bir artış yaşandı. Li'nin toplantılarını takiben birkaç toplu tutuklama yapıldı ve Li, polisi Falun Gong'a zulmetme çabalarını artırmaya çağırdığı yerel güvenlik personelini aradı.

17. Sun Yongbo (孙永波):

Sun, Haziran 2008 ve Mayıs 2016 tarihleri arasında Heilongjiang Eyalet Kamu Güvenlik Bürosu Parti sekreteriydi. Ayrıca, Haziran 2008'den bu yana Heilongjiang Eyaleti 610 Liderlik Takımı'nın müdür yardımcısı da oldu. Bu süre zarfında, işkence sonucu, Heilongjiang Eyaletinde en az 67 uygulayıcı öldü.

18. Zhang Guojun (张国钧):

Zhang, Haziran 1999 ile Temmuz 2005 arasında Hebei Eyaleti 610 Ofisi direktörlüğünü yaptı. Zulüm politikasını yakından takip etti ve 379 uygulayıcı, Kasım 2005 itibariyle öldü ve Hebei'i, Çin'de en çok uygulayıcı ölümlerinin gerçekleştiği eyaletlerden biri yaptı.

19. Yang Bo (杨波):

Yang bir subaydı, sonrasında Suihua Çalışma Kampında siyasi eğitmen oldu. Daha sonra terfi etti ve Aralık 2003 ile Ağustos 2004 arasında Heilongjiang Çalışma Yoluyla Dönüştürme Yönetimi'nde çalıştı. Eylül 2004’ten bu yana Heilongjiang Yurtiçi Güvenlik Bürosunda müdür yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Çin basın medyası Yang'ın üç yıl içinde 100'den fazla Falun Gong uygulayıcısını dönüştürdüğünü bildirdi. Çalışma kampındaki görev süresi boyunca Yang, orada tutulan Falun Gong uygulayıcılarına işkence yapmak için şiddetli yöntemler de kullandı.

20. Jiang Tieliang (姜铁良):

Jiang Zemin Grubu, 1999 yılının Temmuz ayında Falun Gong'u bastırmaya başladığından beri, Yüksek Halk Savcılığı ve Çin Yüksek Mahkemesi, Jiang Zemin'i takip etmek için ellerinden geleni yaptılar. Bu grupların eylemleri arasında, Falun Gong uygulayıcılarını herhangi bir emir olmadan yasadışı bir şekilde tutuklama, uygun yasal prosedürler olmadan ve hatta sık sık, yargılama yapılmadan cezalandırma vardır. Sonuç olarak, birçok masum Falun Gong uygulayıcısı yasadışı bir şekilde cezalandırılmış, zorla çalıştırma yoluyla “yeniden eğitime” maruz kalmış ve hatta son 20 yıldır ölümüne zulüm görmüştür. Bir yasa uygulayıcısı olarak bu gibi zulümleri işleyen kim ise, taahhütlerinin tüm sorumluluğunu almalıdır.

Özellikle bu eylemler arasında, 17 Ağustos 2001 tarihinde, Pekin Dongcheng Bölge Mahkemesi'nin, 31 Aralık 2000 tarihinde Tiananmen Meydanı'nda üzerinde “Falun Dafa İyi” mesajı ve 18 “Hong Yin” şiiri bulunan 99 metre uzunluğundaki bir afişi gösteren 25 Falun Gong uygulayıcısını yasadışı bir şekilde yargılaması bulunmaktadır.

Baş yargıç, Dongcheng Bölge Mahkemesi yargıcı Jiang Tieliang idi ve 25 uygulayıcıyı 3.5 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı.


Not:

1. "610 Ofisi": Özellikle Falun Gong’u zulüm yapmak için kurulmuş bir kurumdur. Çin devletinin bu kuruma verdiği güç ÇKP’nin yönetimindeki, tüm diğer politik ve adli sistemlerin daha üstündedir.


İlgili Makale:

ABD Dışişleri Bakanlığı, Falun Gong Zulmüne Karışanların Vize Talebini veya Ülkeye Girişini Reddedebilir


Çince metin: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/21/法轮功学员将恶人名单递交美国国务院-390336.html

İngilizce metin: http://en.minghui.org/html/articles/2019/7/23/178555.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.