Antik Hikayeler: [Kutsal Dağlar ve Antik Tapınaklar] Tüm Diğer Dağlar Tai Dağı'nın Altında

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Çin'deki Tai Dağı (Kaynak: Wikipedia)

[PureInsight.org] Antik çağlardan beri, Shandong Eyaletinin merkezinde bulunan Tai Dağı, Beş Kutsal Dağın Doğu Dağı olarak adlandırıldı. Tai Dağı doğudan batıya yaklaşık 200 kilometre, güneyden kuzeye yaklaşık 50 kilometre uzunluğundadır. En yüksek zirvesi olan Yu Huang Zirvesi (veya Jade İmparatoru Zirvesi), 1.545 metre yüksekliğindedir.

.
Çin halk folklorundan bahseden Liang Hanedanlığı'ndan Ren Fang tarafından yazılan Shu Yi Ji'ye (ya da Tuhaf Hikayeler Koleksiyonuna) göre, Pang Gu, evrenin ilk yöneticisiydi. Ren bir hikaye anlatır: "Pang Gu öldüğü zaman, başı Dört Kutsal Dağlar, gözleri güneş ve ay, vücut yağları nehirler ve denizler, saçları kırlar ve ormanlar oldu." Qin ve Han Hanedanları'ndan gelen efsaneler, bize Pang Gu'nun başının Doğu Dağı, göğsünün Merkez Dağı, sol kolun Güney Dağı, sağ kolunun Kuzey Dağ ve ayaklarının Batı Dağı olduğunu bildirdi. " Bu efsanenin, Doğu Dağı veya Tai Dağı'nın varlığı Beş Kutsal Dağın başı oldu.

Çinliler genellikle Tai Dağı'nın bir tanrıyı sembolize ettiğini düşünüyor. Çin'in merkezindeki her yöne bakan, dünyadan yayılan dev bir kule gibi en görkemli bir görünüme sahiptir. Antik Çin bilginleri, Tai Dağı'nı "yeryüzünden cennete çekilmiş bir toprak" ve "cenneti destekleyen direk", "dünyanın merkezi" ve "cennetin ve yerin eklemi" olarak tanımladılar." Antik Çin efsaneleri, Kun Lun Dağı olarak bilinen mistik bir dağdan bahseder. Kun Lun Dağı'nın, tanrıların meskenleri ve tanrıların imparatoru olduğu söylenir. Yaklaşık 7.000 ila 8.000 yıl önce, tanrılar insanlara yeryüzünde insanın hayatını yönlendirecek bir dizi ahlaki değer, hayatta kalabilmek için gerekli bilgi ve becerileri öğretti. Çinli atalar Kun Lun Dağı bölgesinde yaşadılar ve başarılı oldular. Yaklaşık 4.700 yıl önce, Sarı İmparator, Kun Lun Dağı bölgesinde parlak ve görkemli bir Çin medeniyeti kurdu. Eski bir edebi kayda göre, "Sarı İmparator puslu Kun Lun Dağı'nda ikamet ediyor"."Kun Lun Dağı'nın zirvesi, Sarı İmparator’un Sarayı'nı yerleştirir." Aslında, Kun Lun Dağı, bugünün Doğu Dağı veya Tai Dağı "dünyanın merkezinde dağ" dı.

"Yükselen çam ağaçları bulutlara uzanıyor,
Uzaklardan çok küçük görünmesine rağmen.
Tai Dağı'ndaki çiçekler insan aleminden gelmiyor gibi görünüyor.
Mayıs ayında bile Tai Dağı'nın zirveleri karla kaplı. ”


Çünkü Tai Dağı'ndaki doğal ekoloji cennet gibi görünüyor. Antik Çinliler tanrılara inanıyordu. Tanrılar sıklıkla Tai Dağı'nı süsledi ve hayallerini sanatsal biçimlerde canlandırdılar. Dai Tapınağı'ndaki Göksel Hediyeler Salonu'ndaki Büyük bir duvar resmi " Tai Dağı Tanrısı Teftiş Turunda " Tai Dağı'nın eteklerinde bulunan dünyaca ünlü bir antik sanat eseridir. Duvarın yüksekliği 3.3 metredir. 62 metre uzunluğundadır. Efsaneye göre Song Hanedanlığında yaratılmıştır. Farklı etkinliklerde yer alan toplam 691 karakterden oluşan büyük bir inceleme turunun hayalini canlı bir şekilde canlandırıyor.

Tai Dağı'ndaki bir başka saray yapısı da böyle ilahi bir hayali yansıtıyor. "Göksel Kraliçenin Göleti" bir dereye bakan küçük, romantik bir tapınaktır. Kırmızı duvarları ve siyah tuğlaları, çevredeki yeşil çam ağaçlarıyla keskin bir tezat oluşturur. "Göksel Kraliçe Çeşmesi" berrak ve tatlı kaynak suyu üretir ve ön bahçede bulunur. "Cennetteki Kraliçe Göleti", antik çağda "Jades Rahibe Manastırı" veya "Jades Göleti" olarak adlandırılmıştır. [Not: Jade, Çin edebiyatında kadınlar için ortak bir eşanlamlı kelimedir.]

Antik efsanelerde bugünün Tai Dağı olan Kun Lun Dağı’nın, gökleri ve yeryüzünü birleştirdiği ve Tai Dağı'nın en yüksek zirvesine ulaşıldığında sıradan bir insanın cennete ulaşabileceği söylenir. Başka bir deyişle, Tai Dağı'nın cennete açılan bir merdiven veya cennete açılan bir kapı olduğuna inanılıyordu.


Çünkü Antik Çinliler yüksek dağlara ve zengin topraklara saygı duyuyorlardı, Antik Çin imparatorları, yüksek dağların tepesinde tapınma ritüelleri yapmayı severlerdi. Tai Dağı'nın cennetle yeryüzünü birbirine bağladığına inanıldığından, birçok antik imparator "Fen Chan" için Tai Dağı'nı seçti, aynı zamanda “İmparatorun yönetimiyle Cennet ve Dünya'ya tapınma ayini” olarak da adlandırılır. "Fen", Cennet’e ibadet etmek için Tai Dağı’nın üstüne yuvarlak bir toprak platform inşa etme ayinini ifade eder ve "Chan", Dünya'ya ibadet etmek için Tai Dağı'nın eteklerinde kare bir toprak platform inşa etme ayinini ifade eder. Antik Çinliler cennetin yuvarlak olduğuna inanıyorlardı ve Dünya karedir, bu nedenle Cennete ve Dünya'ya ibadet etmek için kullanılan her şey karşılık gelen şekilleri almak zorundadır.

Tarihi Kayıtlar kitabında Fen Chan ile ilgili bir bölümde, Batı Han Hanedanlığı'ndan gelen Çinli tarihçi Sima Qian, Batı Han Hanedanlığı'na kadar Tai Dağı'nda yapılan toplam 72 Fen Chan ayini belgelemiştir. Batı Han Hanedanlığı'ndan sonra hüküm süren pek çok tanınmış Çin imparatoru, Tai Dağı'nda Fen Chan ayinleri de yaptılar. Hatta bazıları Fen Chan ayinlerinin tarihini belgelemek için kayalara yazılar yazdılar. Batı Han Hanedanı İmparatoru Wu, Fen Chan ayinlerini altı kez Tai Dağı'nda yapmayı seçti. Tai Dağı'nda bir Fen Chan ayini yapan son imparator Song Hanedanlığı’nın Doğruluk İmparatoru idi.

Fen Chan ayini Yuan ve Ming Hanedanları ile başlayarak bir ibadet törenine dönüştü. Qing Hanedanı İmparatoru Qian Long, Tai Dağı'nda on bir ibadet töreni düzenledi ve altı kez Dai Zirvesi'ni bile ziyaret etti.


Tai Dağı neden Çin tarihi boyunca Fen Chan ayinleri ve ibadet törenleri için bu kadar popüler bir seçim oldu? Batı Han Hanedanlığı Tarihi şöyle bir açıklama sunar: "Cennet, insanın ulaşamayacağı kadar yüksektir. Eğer Fen Chan ayinlerini Tai Dağı'nın tepesine çıkarırsak, cennete daha yakın olacağız ve saygımızı daha iyi sunma şansımız olacak. ‘’

Çin imparatorları, ayrıca "Cennetin Oğulları" anlamına gelen Çince "Tian Zi" olarak da bilinir. Çin'i yönetmeye Cennet tarafından hak kazanmıştır. Bir Fen Chan ayininin Cennet ile "Cennetin Oğlu" arasındaki bir iletişim olduğuna inanılıyordu. Sadece bir Çin imparatorunun hakkı olan kraliyet ve ilahi bir törendi.

Çağlar boyunca Çin imparatorları, Tai Dağı'nı Fen Chan ayinlerinin merkezi olarak kabul ettiler ve Tai Dağı'nın ilahi doğasına olan inancını paylaştılar. Çin halkının neden Tai Dağı'nın cennet olduğuna inandığını anlamak zor değil.


İngilizce Metin İçin tıklayınız; http://www.pureinsight.org/node/1580

Çince Metin İçin tıklayınız

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.