Fa-Düzeltmesi Projeleri Arasında Ayrım Yapmayın, “Yüce Bir Yol Biçime Sahip Değildir” Fakat Bir Bütün Olarak Mevcuttur (Shifu’nun Yorumuyla)

Son günlerde uygulayıcı arkadaşlar Jiang Zemin'e karşı açılan davalara ilişkin daha çok paylaşım yapıyor ve derin düşünceleri konuşuyoruz. Paylaşım yoluyla, Dafa uygulayıcıları katılsa da katılmasa da, her uygulayıcının her düşüncesinin önemli ve belirleyici bir rol oynadığını gördük. Fa-düzeltmesi uygulayıcıları olduğumuz sürece, bir bütün olarak test edileceğiz. Neden sadece davalarla ilgilenirken öyle bir durumda olduğumuzu merak ettik. Uygulayıcı arkadaşlar arasındaki paylaşım yoluyla, birdenbire gerçekte bunun sadece davalara değil, üzerinde çalıştığımız her projeye de uygulanabilir olduğunun farkına vardık. Sadece davalarda, doğru ve yanlış açıkça zafer ya da yenilgi sonucuyla daha açık bir şekilde ele alınır ve de zulmün ciddiyeti daha ortadadır.

Nitekim bizler farklı projelerde görev almamıza karşın, kötülük farklı projelere göre bizimle uğraşmayacaktır. Her proje bizi bir bütün olarak test eder ve başarılı olan veya olmayan her proje, o projeye karşı tek vücut halindeki tutumumuzu gösterir. Bu, bu insan boyutuna şu şekilde yansır. Medya işi yapmayı sadece medya grubunun alakadar olduğu bir şey olarak düşünürsek, o zaman bu boyuta yansıtılan, medya ekibi işinin çok başarılı olmayacağıdır ve de az sayıda gazeteci basın konferanslarımıza gelecektir. Hepimiz televizyon projesi yapmayı sadece televizyon ekiplerinin sorumluluğu olarak düşünürsek, o zaman bu boyuta yansıtılan, gerçeği açıklama üzerinde iyi bir etkiye sahip olmayan televizyon programlarımızın veya programları izleyen az sayıda insanın olmasıdır. Hepimiz Çinli insanlara gerçeği açıklamayı sadece internet sohbet odaları ekiplerinin veya faks gönderme ekiplerinin işi olarak görürsek, o zaman bu boyuta yansıtılan, Çin’deki bilgi blokajını kırmada büyük zorluklar olurdu. Çin Büyükelçiliği veya Konsolosluğu önünde doğru düşünceler göndermeyi işe başlamak için yapılan bir tür görev ya da diğer insanların meselesi olarak görürsek, o zaman bu boyuta yansıtılan, birçok formda problemler ve engellemeler olurdu.

Bizlere görev verilmeyen projeleri birey olarak diğer insanların işleri gibi gördüğümüzde, farkında olmadan tek vücut olmaktan öte birçok küçük parçalara bölünürüz ve bir bütün olarak kudretli gücümüz dağınık güç cepleri halinde zayıflamış olur. Dahası, farklı düşüncelere sahip olup tartışmaya girdiğimizde, birbirimizin gücünü daha da zayıflatmış olurduk.

Canlıları kurtarma görevini farklı projelere bölmenin amacı kasten bölünmeler oluşturmak yerine, sadece işi yapmadaki kolaylık adınadır. Yine tek vücut olmalıyız ve de herhangi bir zaman veya herhangi bir yerde bir tek vücut oluşturabilmeliyiz - - o, olması gereken durumdur. Uygulamadaki farklı seviyelerimiz nedeniyle Fa’nın farklı anlayışlarına sahip olabiliriz. Bu farklılıklar bizi güçsüzleştirmemeli, onun yerine bizi güçlendirmelidir. Birlikte aynı yönde gidiyor ve birbirimizi destekliyor olmalıyız. Bize aitmiş gibi her şey hakkında ilgili olmalı, her mesele üzerinde net bir anlayışa sahip olmalı, Fa üzerine temellendirilmiş şeyleri anlayabildiğimiz kadar çok anlamalıyız, böylece tek vücut formumuz içerisinde herhangi bir bölünme oluşturmayız. Sadece bunu başararak Fa-düzeltmesinin ilerleyeşine uyum sağlayabiliriz. Aksi takdirde kendimizi zaten çok sayıda parçalara bölmüş olacağımız için kötülüğün bizi bölmeye çalışmasına gerek olmayacaktır. Bu büyük bir boşluk değil midir? Ayrıca Fa’yı çalışmaya önem vermeli ve meşgul olduğumuz için Fa çalışmasını ihmal etmemeye dikkat etmeliyiz. Doğru düşünce ve doğru eylemlerimiz Fa’dan gelir. Kötülük Fa’yı çalışmak için zamana sahip olmayacak kadar bizi meşgul etmek istiyor ve bu da Fa’dan kendi isteğimizle ayrılmamıza neden olur. Anakara Çin’de kötülüğün Dafa uygulayıcılarına zulmetme yöntemi baskı yoluyla onların Fa’yı çalışmalarını ve egzersizleri yapmalarını imkânsız kılmaktır ve bu da Fa’dan ayrılmalarına öncülük eder. Denizaşırı uygulayıcılara gelince kötülük Fa’yı çalışmak için zamana sahip değilmişiz gibi göründüğü noktaya kadar bizi meşgul etmek istiyor. Bazı uygulayıcılar, ana bilinçlerinin Fa’yı çalışmak için kitapları tutacak yeterince güçlerinin olmadığı noktaya kadar engellendi ve bu da bilmeden bize zulmü kabul ettirir.

Fa-düzeltmesinin son aşamasındayız. Hiçbir ihmal olmaksızın tek bir vücut oluşturmak için tamamen birbirimizle uyumlu olmalı ve birbirimizi tamamlamalıyız Tüm evren kusursuz olacak ve her şeyi kapsayacak ve de Fa ile uyumlu parçacıklardan oluşacak. Saf olmayan herhangi bir şey içine girerse, o zaman evren artık saf olmayacaktır ve yeni evrende buna izin verilmez. Bu nedenle kendimiz için katı gereksinimlere sahip olmalıyız. Fa-düzeltmesindeki her proje, her Fa-düzeltmesi dönemi öğrencisinin sorumluluğudur. Katılamadığımız projeler için gücümüzü etkisiz duruma getirmesini önlemek amacıyla, yine de onlara doğru düşüncelerle bakmalıyız.

Bir diğerine ait olan şeyler sizindir ve size ait olan şeyler de onun. (“Washington D.C. Fa Konferansında Fa’yı Öğretme) Bunun tezahüratı sıradan insanların hakkında konuştuğu karşılıklı ilgi ve uyum değil, Fa’ya karşı sorumlu olan tutumlarımızdır. Bu da evrenin doğru elementlerine karşı sorumlu olması gereken doğru varoluşlar olarak bizim için minimum gereksinimdir.

Kendi seviyem sınırlıdır, bu nedenle uygunsuz herhangi bir şeyi lütfen belirtin.

****************************

İyi bir şekilde söylenmiş. Her bir kişinin xiulian yolu farklıdır, Fa'yı onaylama yöntemi farklıdır, sosyal statüleri farklıdır, işleri farklıdır ve çevreleri farklıdır; fakat buna rağmen hepsi xiulian uygulayabilmektedir. Dafa uygulayıcıları tek bir bedendir ve ben Fa-düzeltmesi süreci esnasında, onların yapmakta olduğu her şeyi onaylıyorum -onların hepsi Dafa uygulayıcılarının yapmak zorunda olduğu şeyleri yapıyor. Birbirinden farklı olan yaklaşımlar aslında, Fa'nın operasyonlarında, rollerin dinamik bir biçimde yayılmış olduğu, her şeyi kuşatıp içine alan bir yöntemdir ve Fa'nın gücü bu tek bedenin bir yansımasıdır.

Li Hongzhi
16 Şubat 2003


Çince metin: http://www.minghui.org/mh/articles/2003/2/16/44568.html

İngilizce metin: https://en.minghui.org/html/articles/2003/2/17/32250.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.