Falun Dafa Öğrencilerinin Bir Role Sahip Olduğu Tek Şey İnsanları Kurtarmaktır**Shifu’nun Yorumuyla

Fa'yı İyi Çalışın ve Takıntılardan Kurtulmak Zor Değildir

Bu makale çok iyi yazılmış. Dafa uygulayıcılarının Fa'yı onaylama ve tüm canlıları kurtarmak için kullanmakta oldukları metotlar ile ilgili olarak hala sağlıklı bir şekilde düşünemeyenler bu makaleyi okumalıdır. Her ne kadar bu makale olabileceği kadar geniş kapsamlı olmasa ve derinliği sınırlı olsa da, Dafa uygulayıcılarının Fa'yı onaylama ve canlıları kurtarmak için yapması gereken her şey konusunda açık ve net.

Gerçek şu ki, ileri doğru adım atamayanlar -mazerete bakılmaksızın- korkularını gizlemektedir. Fakat uygulayıcılar için, korku veya eksiklik, bir kişinin insaniliğini ya da Tanrısallığını bu yüzden kanıtlar ve uygulayıcıları sıradan insanlardan ayırt eden şey de budur. Bu, bir uygulayıcının yüzleşmek zorunda olduğu şeydir ve bir uygulayıcının yok etmesi gereken en büyük insan takıntısıdır.

Li Hongzhi
20 Temmuz 2005

********************************************

Shifu Chicago Şehrinde Fa’nın Öğretilmesinde “Sizin rol oynadığınız tek şey, yaşamları kurtarmaktır.” Dedi. Shifu’nun bu sözlerini okuduktan sonra birçok anlayışa ulaştım ve de hala insan takıntılarına sahip olan ve Fa’yı onaylamaya insan takıntılarıyla bakan bu uygulayıcı arkadaşlarla düşüncelerimi paylaşmak isterim.

Öncelikle bizler, Shifu’nun Fa-düzeltmesinin tüm yaşamları kurtarıyor olduğunu açık bir biçimde anlamalıyız. Fa-düzeltmesine karşı suç işlemedikleri sürece, onların ne tür yaşamlar olduklarının bir önemi yok, ÇKP bile, tarihte pek çok suç işleyen bu denli kötü bir ruh bile, Fa-düzeltmesine karşı suç işlemediği sürece, onların durumu da merhametli bir şekilde çözülebilir ve kurtarılabilirler. Shifu’nun merhameti ne kadar da muazzam! Fa-düzeltmesi ne kadar da akıl almaz bir şekilde muhteşem! Bu nedenle, tarihteki bu özel dönemde, Fa-düzeltmesinde Shifu’ya yardım eden Dafa öğrencileri olarak, yaptığımız her şey Fa-düzeltmesinin gereksinimlerinin ve tüm yaşamların kurtarılması için karşılanması gereken gereksinimlerin odağında olmalıdır. Yaptığımız her şeyin temel amacı tüm yaşamları kurtarmaktır ve bu nedenle Fa-düzeltmesi dönemi Dafa öğrencileri gerçekten muhteşemlerdir. Fa’yı çalıştığımız ve kendimizi iyi geliştirdiğimiz zaman, kendi dünyamızdaki yazgılı yaşamları daha iyi kurtarabilmemiz ayarlanmış olur. Doğru düşünceler göndermemiz Fa-düzeltmesine karşı günah işleyen o kurtarılamaz yşaamları yok etmek içindir, böylece kurtarılabilen daha çok yaşam kurtarılacaktır. Gerçeği açıklama nedeni devasa göksel sistemlerden olan daha çok yazgılı yaşamı kurtarmak içindir. Bununla birlikte, Fa-düzeltmesi esnasında, her adımda Fa-düzeltmesine ve yazgılı yaşamları kurtarmaya insan zihniyetiyle bakan bazı uygulayıcı arkadaşlar var ve de onlar, insanlarla rekabet edip etmediğimizi ve politikaya dahil olup olmadığımızı her zaman merak ediyorlar. Geçmişe bakarak durumu adım adım analiz edelim.

Zulmün başladığı 1999’dan 2000 yılına kadar birçok uygulayıcı arkadaş Fa’yı onaylamak için ileriye doğru adım atmalarının gerekip gerekmediği ve de öyle yapmanın ve Pekin’e gitmenin insanlarla savaşmak ve hükümete karşı gelmek olup olmayacağı hakkında şüphelere sahipti. O zamanlarda gerçekten bu tarz çok sayıda insan vardı. Gerçekte, bu şeylere Fa temelinde bakarsak, neden ileriye doğru adım atmayacaktık—ün, kişisel çıkar veya bir şeye karşı gelmek için mi? Falun Dafa uygulayıcıları fiziksel veya sözlü olarak saldırıya uğradıklarında aynı şekilde karşılık vermezler. Bizler bu dünyadaki herhangi bir şeye takıntılı değiliz. Bu nedenle, o zaman neden ileriye doğru adım atıyoruz? Bir taraftan bu, kendimize bakma, Falun Dafa’da xiulian uygulayan yaşamlar olarak Fa’ya zulmediliyorken, Falun Dafa’yı doğrulamak için ileriye doğru adım atıp atamayacağımızı görme meselesidir. Diğer taraftan ise, yazgılı yaşamları kurtarmaktı; dalga dalga uygulayıcı ileriye doğru adım atarken bu, gittikçe daha fazla yazgılı yaşamın iftira niteliğindeki yalanları fark etmesine ve de Falun Dafa öğrencilerinin sarsılmaz inançları ile muazzam merhamet ve hoşgörülerini açıkça görmelerine yardımcı oldu. Bu, yazgılı yaşamların Falun Dafa ve Dafa öğrencilerine karşı daha fazla suç işlememelerine öncülük etti. Bu nedenle, eğer bizler işleri Fa temelinde anlayabilirsek, o zaman neden öyle yaptığımızın net bir anlayışıyla ileriye doğru adım atabiliriz. Tarih, Falun Dafa öğrencilerinin ileriye doğru adım atmalarının tüm yazgılı yaşamların kurtarılmasında çok önemli bir rol oynadığını kanıtladı. Bununla birlikte, buna insan takıntılarıyla bakan uygulayıcılar, Fa’nın ve yazgılı yaşamların refahını görmezden gelerek, sadece kendilerini geliştiriyorlardı ve kendileriyle ilgileniyorlardı. Belirli bir perspektiften, o uygulayıcıların davranışı kendi bencilliklerine odaklanan o eski güçlerinkine çok benzer görünüyordu.

2001 yılına kadar çoğu öğrenci yazgılı yaşamları kurtarmak için ileriye doğru adım atmıştı. Shifu öğrencilerin Fa’ya zulmeden o çürümüş şeytanları yok etmek için doğru düşünceler göndermesini gerektirerek, kötülüğün Fa-düzeltmesine engel olup zarar vermesinin azaltılmasını sağlayan yeni makaleler yayınladı. O zamanlar birçok uygulayıcı doğru düşünceler göndermenin önemini anladı, fakat çok sayıda insani takıntılar taşıyan bazıları ise, buna Fa temelinde bakamadı. Onların temel kavramları, doğru düşünceler göndermenin merhametli olup olmadığıyla ilgiliydi ve de bunun yapılabilip yapılamadığını merak ediyorlardı. Aslında işlere farklı bir perspektiften bakan o tür düşünceler taşıyan uygulayıcılar kendilerine bakmalılar—çoğu kez bu düşünceler kişisel uygulama esnasında rekabetçi olma takıntıları ortadan kaldırılmadığı için ortaya çıkıyordu ve de bu takıntıyı taşırken Fa’yı onaylıyor ve doğru düşünceler gönderiyorlardı. Kişi o takıntılar olmadan doğru düşünceler gönderirse, bunu saf merhametle yapıyor olurdu. Fa kendi standartlarına sahiptir ve de Fa’ya zarar veren o varlıkları başıboş bırakmak yazgılı yaşamlara karşı sorumsuz olmaktır.

Aslında işlere Fa temelinde baktığımızda, doğru düşünceler göndermek de yazgılı yaşamları kurtarıyor. Kendi dünyalarımızdaki yazgılı yaşamları kurtarmayı bir kenara koyarak, başka göksel sistemlerdeki yazgılı yaşamları kurtarmaya bakalım. Şeytani faktörler aşağı bastırdığında onları yok etmezsek, yazgılı yaşamları Falun Dafa’ya ve Dafa öğrencilerine karşı günah işlemeleri için kullanacaklarını görebiliriz. O zaman sonuç ne olurdu? O faktörler yok edilir ve de onlar tarafından kontrol edilen insanlar, Dafa öğrencilerine zulmetmeye iştirak ettikleri için onlar da yok edilme tehlikesiyle yüzleşirler. Ayrıca şeytani faktörleri kontrol eden o daha yüksek yaşamlar da yok edilmeyle yüzleşiyorlar. Ne kadar yaşamın yok ediliyor olduğunu görmek kolay, değil mi? Fakat doğru düşünceler gönderme yoluyla böyle şeytani faktörleri yok edersek, o zaman kontrol edilen o insanların ve daha yüksek yaşamların Falun Dafa’ya karşı suç işlemeleri önlenirdi. Böylece onlar ayıklanmamak için bir umuda sahip olmazlar mı? O zaman, bizler doğru düşünceler gönderdiğimizde yazgılı yaşamları kurtarmıyor muyuz? İnsani takıntılarla doğru düşünceler yollayan uygulayıcılar nedeniyle, onlar şeytani faktörleri iyi temizleyemezlerse, sonuç olarak ne kadar yaşam ayıklanacak? O zaman, onlar yazgılı yaşamları kurtarma misyonlarını yerine getirdiler mi?

Shifu bize kötülüğü durdurmak için şunları içeren birçok yol öğretti,

“Eğer şeytani polis ve kötü insanlar vazgeçirilemezse ve kötülük yapmayı ısrar ederlerse, doğru düşüncelerle onları durdurabilirsiniz. Dafa uygulayıcıları güçlü doğru düşüncelere sahip olup, korkmadıkları zaman, durumu, kötülük edenlerin aleyhine çevirmek için doğru düşünceleri kullanabilirler. İster size zulmetmek için şeytani polislerin elektrikli batonlar kullandığı zaman olsun ya da ister kötü insanlar size ilaçlar enjekte ettiği zaman olsun, elektrik akimini veya ilaçları size şiddet uygulayan kişiye geri yönlendirmek için doğru düşüncelerinizi kullanabilirsiniz. Bunu elinizi dimdik tutarak da tutmayarak da yapabilirsiniz -doğru düşünceleriniz belirdiği anda çalışacaktır.” (Doğru Düşüncelerle Kötü Eylemleri Durdurun)

“Bu nedenle, bütün Dafa uygulayıcıları, eski ve yeni uygulayıcılar: Doğru düşünceler yollarken özellikle kilitlendiğiniz hedeflerin dışında, doğrudan bu karanlık hizmetkârları hedef alın ve onları tamamen yok edin. Daha yüce güçlerinizi harekete geçirmek bütün karanlık hizmetkârları ve de çürümüş şeytanları yok etmek ve diğer boyutlardaki son aksamaları yok etmek için zihninizi daha odaklanmış saf ve sabit bir hale getirmelisiniz.” (Doğru Düşüncelerle Karanlık Hizmetkârları Yok Edin)

Amaç tam olarak nedir? Shifu açıkça anlattı,

“Dafa uygulayıcılarının yaptıklarının temelini, insanları kurtarmak ve iyi şeyler yapmak oluşturmaktadır. Bu doğru düşünceler, kötü kişileri kötülük yapmaktan durdurmak, diğer kötü insanları uyarmak ve dünya insanlarını günah işlemekten engellemek içindir ve amaç da bütün canlıları kurtarmaktır.” (Doğru Düşüncelerle Kötü Eylemleri Durdurun)

Bizler Falun Dafa’ya karşı günah işlemesini engellemek için kötülüğü bastırırız ve de bu esasen, kendi iyilikleri içindir ve onları affedilemez suçlar işlemekten kurtarmak içindir.

Fa-düzeltmesi dönemi Falun Dafa öğrencileri olarak, bu noktada ne yapıyor olduğumuzu açıkça bilmeliyiz. Bir role sahip olduğumuz tek şey insanları kurtarmak, değil mi? Sıradan insanların rekabetçiliği, anlaşmazlıkları ve politik kampanyalarıyla ne ilgimiz var? Onların herhangi birisiyle hiçbir ilgimiz yoktur. Bizler, Doğru Fa ve Doğru Aydınlanma’nın yaşamları ve de benliksiz ve başkalarını düşünen yaşamlar olmak için xiulian uyguluyoruz. Yaptığımız her şey Fa-düzeltmesine ve yazgılı yaşamları kurtarmada Shifu’ya yardım ediyor.

Komünist Parti Üzerine Dokuz Yorum yayınlandıktan sonra Fa-düzeltmesi yeni bir aşamaya ulaştı. Daha önce olduğu gibi bazı uygulayıcı arkadaşlar bu yeni duruma Parti kültürünün sersemletici etkisi altında farkında olmadan biçimlenmiş insani takıntılarıyla baktılar ve de zihinleri karmakarışık oldu. Bizler tam olarak ne yapıyoruz? Tüm yaşamları kurtarıyoruz! Başka bir açıdan bakarak, insanların ÇKP’nin gerçek doğasını görmelerine ve zamanında geri çekilmelerine yardımcı olmazsak, onlar nereye gidecekler? Tanrılar bu yaşamların yeni kozmosta var olmalarına izin vermeyecekleri için ayıklanırlardı. Eğer onları kurtarmazsak ayıklanacaklardır. Onları kurtarmak istiyorsak, o zaman bu kötü ruhtan arınmış olmaları için onlara yardım etmeliyiz. Durum bu değil midir? Uzun bir zaman periyodu süresince Anakara’dan Çinliler Parti’nin “mükemmel, muhteşem ve de doğru” olduğu fikriyle boğulmuşlardı. Bu fikrin aşılandığı birçok yıldan sonra, birçok düşünme yolları onunla bulaşmış ve hapsedilmiş oldu. Bu nedenle bazı uygulayıcı arkadaşlar insani takıntıları ve işlere Fa temelinde bakmadaki yetersizlikleri yüzünden zihniyetlerindeki değişikliği yapamazlar. Buna bir insan perspektifinden baksak bile, insanlar iyiliği kötüden ayırt etmelidir. Bir şey kötüyse, insanlar ona karşı koymamalı mı? Fakat birisi kötülüğe karşı koyduğunda, bu ona politikleşme damgasını vurur. O, bu tür alçak bir eylem değil midir? Elbette bizler bunu bu dünyadaki bazı niyetler için yapmıyoruz. Esasen, bir role sahip olduğumuz tek şey, insanları kurtarmak, bu doğru değil mi?

Fa-düzeltmesine hala insan takıntılarıyla bakan Çin’deki o uygulayıcı arkadaşlar için ciddi olarak içe bakma zamanı. İşlere bakmak için prensibimiz ne? Tam olarak ne yapıyoruz? Neden hala böyle ağır insani takıntılara sahibiz? Bizim için kalan zaman çok kısıtlı ve çok hızlı bir şekilde kısalıyor. Bu son anın değerini bilelim ve saf bir şekilde iyi bitirelim. Tüm yaşamları, bize sınırsız umut bağlayan o yaşamları kurtaralım.

Yukarıdakiler benim kişisel anlayışlarımdır. Doğru olmayan herhangi bir şey varsa, lütfen düzeltin.


Çince metin: http://www.minghui.org/mh/articles/2005/7/20/106516.html

İngilizce metin: http://en.minghui.org/emh/articles/2005/7/22/63124.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.