Editörlükten: Belirlenmiş Zamanlarda Doğru Düşünceler Yollamanın Esasları ve Dünya Çapında Belirlenmiş Dört Zamanda Doğru Düşünceler Yollama Zamanı (Güncelleme 2)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Doğru düşünceler yollamak, Shifu'nun bizden talep ettiği üç işten biridir. Bu çok önemlidir ve Fa-düzeltmesi dönemindeki her Dafa öğrencisi bu konuyu iyi yapmalıdır. Bununla birlikte, çok uzun zamandır, Çin'in bazı bölgelerindeki öğrenciler ile Çin dışındaki bazı öğrenciler, doğru düşünceler yollamanın özünü kavrayamadılar. Bazı bölgelerde, kendi başlarına tamamen yeni ve farklı şeyler geliştirdiler ve bu da bazı öğrencilerde problemlere yol açtı. Bu nedenle, bu makalede, anakara Çin'deki öğrenciler ve diğer bölgelerdeki yeni öğrenciler için, yeni ve eski makaleleri derleyerek, doğru düşünceler yollamak için gereklilikleri ve esasları bir araya getirdik.

I. Doğru Düşünceler Yollamak İçin Esaslar

İlk beş dakikada kendi düşüncelerinizi temizleyin, sonra doğru düşünceler yollamaya ve kötü karanlık hizmetkarları, çürümüş hortlakları ve komünizmin kötü ruhunu ve de onun diğer alanlardaki tüm kötü faktörlerini yok etmeye başlayın.

Tüm dünyada eş zamanlı doğru düşünceler yollarken örnek olarak: Kötülüğü yok etmek için yollanan doğru düşünceler sırasında (başlama saati 06.55, 12.55 v.s), ilk 5 dakikada sakinliğe girmeli, kötü düşünceleri, karmayı ve kötü görüşleri ya da dışarıdan gelen tüm engelleri zihinde yok etmeli, ardından tam saatinde doğru düşünceler yollanmaya başlanmalıdır. Eski güçlerin ayarlamaları, karanlık hizmetkarlar ve çürümüş hortlakların parçalanması ve komünizmin kötü hayaleti ve ÇKP'nin diğer boyutlardaki kötü faktörlerinin yok edilmesi için her seferinde en az beş dakika doğru düşünceler yollanmalıdır.

Doğru düşünceler yollarken zihin konsantre, saf ve sabit olmalıdır, ancak o zaman yetenekleri daha büyük bir şekilde harekete geçirilebilir.

Kişi kendi düşüncelerini temizledikten sonra ve Mantrayı okumadan önce ne düşünmeli?

Örnek olarak tekrar tüm dünyada eş zamanlı doğru düşünceler yollanmasını ele alalım: Zihni temizledikten sonra tüm dünyadaki tüm Dafa öğrencileri, her defasında tam saatinde ve her defasında en az beş dakika aşağıdakileri düşünmelidir.

1) Dafa'yı sabote eden tüm kötülükler yok olsun. Tüm karanlık hizmetkarlar ve çürümüş hayaletler parçalansın. Diğer alanlarda bulunan komünizmin şeytani hayaletleri ve kötü ÇKP'nin tüm kötü faktörleri, her şeyi kapsayarak ve hiçbir şeyi geride kalmaksızın yok olsun.

2) Bir veya iki özel hedef belirleyebilirsiniz.

3) Fa-düzeltmesi için Shifu'nun Mantrası sakin bir şekilde zihinde söylenir: "Fa Zheng Qian Kun, Xie E Quan Mie" "Fa (Fa) kozmosu (qian kun) düzeltiyor (zheng); Kötülükler (xie e) tamamen (quan) yok ediliyor (mie)." Ayrıca ek olarak gerekiyorsa sonraki Mantra zihinde söylenebilir: "Fa Zheng Tian Di, Xian Shi Xian Bao” "Fa (Fa) cenneti (tian) ve dünyayı (di) düzeltiyor (zheng); hak edilen cezalar (bao) bir an önce (xian...xian) bu yaşamda (shi) ödeniyor."

Kişinin ana dili ne olursa olsun, mantraları okurken mümkün olduğu kadar doğru Çince telaffuzlar kullanılmalıdır.

Fa-Zheng-Qian-Kun-Xie-EQuan-Mie
Fa-Cınğ-Çien-KunŞiye-I-Çuen-Miye

Fa-Zhen-Tian-Di-Xiang-Shi-Xian-Bao
Fa-Cınğ-Tien-Di-Şien-Şı-Şien-Bao

4) Mantraları zihinde tekrarladıktan sonra, "Mie" (yok etmek) kelimesini söyleyerek konsantre bir güçle, çok güçlü düşüncelere odaklanın. ("Mie" kelimesi hiçbir şeyi atlamadan kozmik cennet sistemler kadar güçlü olmalı ve tüm diğer alanları kapsamalıdır.) Meditasyon durumunda kişi güçlü düşüncelerini yoğunlaştırmalı ve "Mie" kelimesi zihinde kalmalıdır. Lütfen uykuya dalmadığınızdan emin olun, aksi takdirde orada ne kadar oturursanız oturun bir etkisi olmayacaktır.

Yukarıdaki iki numaralı madde ile ilgili olarak, Mantralar ve "Mie" kelimesi zihinde söylenmeden önce, yerel koşullara bağlı olarak sakin bir şekilde başka bir düşünce ekleyebilirsiniz. Örneğin: XX çalışma kampındaki ya da XX beyin yıkama merkezindeki kötülüğün yok edilmesi, kötülük yapan insanların derhal cezalandırılması gibi. Fakat bir konuya kesinlikle dikkat edilmelidir. Çok fazla ya da çok ayrıntılı hedefler belirtmek uygun değildir, çünkü o zaman o hedefleri tekrar etmek çok fazla zaman alır ve birlikte yollanan doğru düşünceler kaçırılabilinir. Sakin bir kalbe sahip olunmaz, böylelikle de doğru düşünceler yollamanın etkisine ulaşılamaz, detay nedeniyle yeteneklerimizin kapsamı sınırlanabilir.

Shifu Jingwen’de dedi ki:

"Fa-Zhen-Nian'i yaparken düşüncelerinde bir ya da birkaç şeytani varlığı özellikle hedef alan uygulayıcılar vardır. Ve bu uygulayıcılar gong ve ilahi güçlerin maksimum etki ile gönderilmesini önlerler. Tabii ki, özel bir durumda, tek ya da birkaç şeytani varlığın hedef alındığı durumlarda kendi başınıza ya da hep beraber doğru düşünceler yollamalısınız. Bir araya topladığınız güç muazzamdır. Fakat normalde her gün hep beraber doğru düşünceler yollarken büyük çapta şeytani varlığı kovalamalısınız. Her seferinde ya da her gün bir veya birkaç şeytani varlığı hedef almamalısınız." (Doğru Düşünceler)

Mantralar sakin bir kalple ve sessizce söylenmeli

Doğru düşünceler yollamadan önce, kötülükleri yok etmek için güçlü ve kararlı düşüncelere sahip olmalı ve doğru düşüncelerinizin kötülüğü kesin olarak ortadan kaldırabileceğinden emin olmalısınız. Fa-düzeltmesi mantraları saf ve erdemli merhamet ve sakince söylenmelidir.

Lütfen dikkat edin:

1) Mantralar "sessizce söylenmeli" ve yüksek sesle (veya sesli) söylenmemelidir. Ve sürekli tekrarlanmamalıdır. Zihin ne kadar sakin, güçlü, saf ve kararlı ise, etkileri o kadar daha güçlü olacaktır.

2) Mantraları sessizce söyledikten sonra, doğru düşünceleri sakin meditasyon durumunda tutmak en iyisidir. Doğru düşünceler sabit olmadığında, konsantre olmak için tekrar mantraları tekrar edin. Mantraları sürekli tekrar etmek, kişinin huzur durumunu etkileyecektir; mantraları tekrar etmek fazlasıyla önemsenirse, süper normal güçlerin etkili olduğu aralık sınırlanabilir.

3) Bazı öğrenciler doğru düşünceler yolladıktan sonra yüzeydeki sonuçlara bakarlar. Eğer sonuç görmezlerse, etkisinin olmadığına inanırlar. Bunun nedeni, Fa prensiplerini iyi anlamamaları ve güçlü doğru düşüncelere sahip olmamalarıdır ve böylelikle doğru düşüncelerinin etkisini kısıtlanmış hale getirirler. Doğru düşünceler yollamadan önce, kötülüğün sabit bir şekilde yok edilmesi için düşünceler güçlendirilmeli ve doğru düşüncelerin kötülüğü ortadan kaldırabileceğinden emin olunmalıdır. Fa'yı çok ve iyi bir şekilde çalışmak, Shifu'nun her Fa-düzeltmesi dönemi Dafa öğrencisinden iyi yapmasını talep ettiği üç işten biri olan doğru düşünceler yollamayı güçlendirebilir.

Shifu Metropolitan New York Fa Konferansında Fa'nın Açıklanması ve Öğretilmesi'nde dedi ki:

"Doğru düşünceler yollarken, formülü tekrarlamayı sürdürmemelisiniz. Onu sadece tek bir kez söylemeye ihtiyacınız vardır ve o işe yarayacaktır -özel durumlar haricinde. Eğer dinginliğe giremediğinizi hissediyor ve doğru düşüncelerinizi yeniden düzenlemeyi hissediyorsanız, o zaman sorun yoktur, fakat bu hala sadece o an içindir. Aslında, gerçek anlamda dinginliğe ulaşabildiğinizde, tek bir düşünce Dünyayı ve Cenneti sallamak için fazlasıyla yeterlidir, onun yapamayacağı hiçbir şey yoktur ve o sanki sizin alanınız tarafından kuşatılmış olan her şeyi derhal kımıldayamaz ve dizginlenmiş bir duruma getirir; siz bir dağ gibisiniz ve derhal onları sınırlarsınız. Daima istikrarsız bir zihne sahip olmamalısınız. Zihniniz istikrarsız, sallanır bir durumda olduğunda, buna ulaşamazsınız."

Doğru düşünceler yollarken, kesinlikle net (açık) bir zihne ve çok güçlü düşüncelere sahip olunmalıdır

Shifu "Doğru Düşünceler"de dedi ki:

"Bazı uygulayıcılar sanki aynen meditasyon yapıyorlarmış gibi durmaktalar, bazıları meditasyon yaparken ya yarı-uykulu bir durumda, ya düşüncelerinde yeterli tetikte değiller ya da zihinlerinde dolaşan düşünceler ile büyük engellemeler yaşarlar, bu gibi durumlarda çok iyi bir sonuç elde edemezler." (Doğru Düşünceler)

Shifu bize doğru düşünceleri nasıl ele almamız gerektiğini "Doğru Düşünceler" bölümünde şu şekilde belirtmişti:

"1- Dikkatinizi ve gücünüzü odaklamalısınız, düşünceniz kesinlikle temiz ve rasyonel olmalı, düşüncenizin gücü üstünlükle kuvvete ve odaklanmaya ihtiyaç duyar ve kozmostaki bütün şeytanları yok eder.

2- Şimdilik diğer boyutları göremeyen uygulayıcılar sözleri söyledikten sonra güçlü düşüncelerle "Mie" sözcüğüne odaklanarak söyleyebilirler. "Mie" sözcüğü kozmik vücut kadar güçlü ve büyük olmalı, o her şeyi kapsar, ulaşmadığı boyut ya da yer yoktur.

3- Diğer boyutlardaki şeytani varlıkları görebilen uygulayıcılar bulundukları duruma göre konuyu ele alabilirler. Onların doğru düşünceleri kuvvetli olmalı ve zekâlarını tam anlamıyla kullanmalıdırlar. Bir doğru düşünce yüzlerce şeytani varlığı kontrol altına alır.

4- Doğru düşünceleri yolladığınızda gözlerinizin açık ya da kapalı olması aynı etkidedir. Gözleriniz açıksa sizin sıradan insanların boyutundaki varlıkları görmezden gelebilme durumuna ulaşmaya ihtiyacınız vardır. Doğru düşünceleri gönderdiğinizde ne kadar şiddetli belirtiler olsa dahi, yüzeyde sakin-yüce olmalısınız. Bu özellikle iş yerinde yâda diğer özel durumlarda geçerlidir; elinizi pozisyona getirmeden de etkisi aynıdır. Olabildiğince uzun odaklanmış ve güçlü bir şekilde doğru düşünceleri korumalısınız, aynı sonuçları başarabilirsiniz. Fakat normal koşullarda ellerinizi, li zhang ve lotus pozisyonuna getirmelisiniz." (Doğru Düşünceler)

Doğru düşünceler için göndermek için pozisyon ve el duruşu

Yürürken, yemek yerken veya çalışırken, herhangi bir ortamda doğru düşünceler yollanabilir. İlla lotus pozisyonunda oturmak gerekmez, gözleriniz açık veya kapalı olabilir. El hareketlerini yapmanız gerekmez. Ancak düşünceler konsantre olmalıdır. Kişi konsantre, saf ve sabit düşüncelere sahip olmalıdır.

Doğru düşünceler yollama sırasında el hareketlerini kullanmak istiyorsanız, o zaman Shifu'nun gereksinimlerine göre bunu yapmalı ve sağ elinizi kaldırmalı ya da lotus el pozisyonunu yapmalısınız. ("Doğru Düşünceler Yollamak İçin Ellerin Pozisyonları ve Anlamları" Shifu el hareketlerini gösteriyor). Kendimiz farklı el hareketleri oluşturursak, bu Dafa öğrencilerinin doğru düşüncelerinin davranışının bir parçası değildir.

II. Aynı zamanda dünyadaki tüm Dafa öğrencilerinin doğru düşünceler yollaması için önerilen zamanlar

Günün dört sabit saati: Pekin saati ile 06:00, 12.00, 18.00 ve 00:00, ek olarak Pazar günleri ise 05:00, 06:00, ve 07.00 saatleri arasında. (Diğer bölgelerdeki tüm öğrenciler, yerel saatlerinizi belirlemek için lütfen saat dilimi dönüşümlerini kullanın.)

Öneri olarak, kötülüğü yok etme konusunda doğru düşünceler yollamadan önce, en az 5 dakika kendinizi temizlemeniz ve sonra en az beş dakika boyunca doğru düşünceler yollamanız en iyisidir.

Özel durumlarda (örneğin, işyerinde güvenlik sorunlarını önlemek için) belirli şartlara (ortama) adapte olunabilir (örneğin, günde doğru düşünceler yollarken bir ya da iki kez yapmamak gibi). Ancak ön şart, bir Dafa öğrencisi olarak kalbin durumu her zaman korunmalı ve doğru düşünceler yollamaya yüksek öncelik verilmeli, kararlı bir şekilde yapılmalı ve telafi etmek için başka zamanlar bularak doğru düşünceler yollanmalıdır.

lll. Fa'ya dayanarak doğru düşünceler yollamanın önemini daha iyi anlamak için, lütfen Shifu'nun ilgili Jingwen ve Minghui editörlerinden referans makalelerini okuyun:


Doğru Düşünceler
Doğru Düşüncelerle Karanlık Hizmetkarları Yok Etmek
2004 Batı Amerika Fa Konferansı
2003 Orta-Batı Fa Konferansında Fa'nın Öğretilmesi


Editörün notu: Bu makale 12 Mart 2005 tarihinde Minghui.org'da yayınlanmıştır.


Çince metin: minghui.org/mh/articles/2005/3/10/97016.html

İngilizce metin: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2005/3/12/58362.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.