AB  |  BM  |  Avrupa Komisyonu  |  VIP  |  Diğerler

Kadınlar İçin Uluslararası Örğütü’nün Temsilcisi Falun Gong Uygulayıcılarının Aile ve Çocuklarına Zulmetini Kınıyor

Temmuz 26'dan Ağustos 13, 2004'e Geneva'da BM İnsan Hakları Komisyonunda yapılan İnsan Haklarının Geliştirme ve Koruma için Şube-Komisyon Toplantısı sırasında, Kadınlar İçin Uluslararası Örgütü’nün Başkanı bir kadınlar ve insan hakları konusula ilgili tartışmada Çin'deki Falun Gong uygulayıcılarının aile ve çocuklarına zulmetini konuştu. Aşağıda onun konuşmasının bir kısa özeti.

İnsan hakların gelirşme ve koruma için yapılan Şube-komisyon

Elli-altıncı oturum, 26 Temmuz – 13 Ağustos 2004.

Kalem 6: Özel insan hakları meselesi, a) Kadınlar ve insan hakları.

Çocukların hakları: Aileden ayrılması

BM Çocuk Hakları Mukavele'nin önsözünde şöyle deklare ediyor "Aile, toplumun temel gruptur, onun üyeleri özellikle çocuklarının gelişmesi ve mutluluğu doğal çevresidir, gerekli koruma ve destek edilmesini olmalı, dolayısıyla toplumda onun sorumluluğu en iyi derecede olabileciğini sağlamaktadır."

Sayın Başkan,

Kadınlar İçin Uluslararası Örgütü (WOW) mevcut olan aileleri umurunda oluyor, çükün Önsöz'de şöyle ifade etmektedir: aileler toplum için çok önemlidir ve çocukların sağlıklı gelimesi için de çok önemlidir, hem fiziksel olarak, hem zihinsel olarak hem de toplumsal olarak. Kanunsuzca çocuları ailesinden ayrılması her aile üyesinin insan haklarına korkunç bir ihlaldir. Çoğu zamanda, ailelerinden ayrıldığı çocuklara peşinden gelen insan hakları ihlalları daha da korkunçtur. Dünya çapında kaçırmadan dolayı çocukları ailesinden ayrıldıktan sonra aileleri de parçalandığını devam eder, hem çocular taraftan hem de annebaba taraftan. Aşağıda üç vaka örneklenebilir.

Çin'de, Falun Gong uygulayıcı olan aileler acı çekiyorlar. Falun Gong, 1992 yılında kurmuş, doğruluk, merhamet ve hoşgörü preseplere dayandığı bir Çin ruhsal hareketitir ve onun inananlar egzersizlerle hem zihin hem de ruhsal yenilemeyi elde ediyorlar. 1999'da Falun Gong uygulaması yasaklandı. Arkadan yapılan şiddetli zulmü aileleri hem işkence edildi hem de parçalandı. Çocuklar acı çekiyorlar çükün onlar bazen annebabala hapiste kalmak zorlunda, örneğin: Mayıs 2002'te bir 2-yaş erkek çocuğu annebabasıyla ve anneannesiyle birlikte en az dokuz ay boyunca gözaltına alındı; veya evde tek başına hiç büyüklüğü yok halide kalıyorlar, örneğin 2000 yılında annesi kaununsuzca gözaltına alındığı ve babası işkenceden öldürdüğü onüç-yaş bir erkek çocuğu. Diğerler henüz çok genç yaşındaykan işkenceden öldürüdüler. 2001 senede, ancak yeni altı ay doldurduğu bir erkek çocuğu, uygulayıcı olan annesiyle gözaltına alındı ve çalışma kampıya götürüldüler. Ve kampta bu çocuk ve onun annesi şiddetli dövmeden öldüler.

Bu durumlar Mukavele içinde Çocukların Haklarıyla bağlı birçok maddeleri ihlal edildi. Madde 9 "kendi istencına karşı bir çocuk annebabasıdan ayrılmamalı..." sağlanmaktadır ve madde 35 "çocuları kaçırma, satılma veya ticareini yapma." Yasaklanmaktadır. Tüm bu maddeleri Kampuchea’da, Çin'de ve Uganda'da belli derecede ihlal edildi. Birçok ilave edilen maddeleri de ihlal edilmiş, çocukların yaşam için esas hakı dahil, annebabasının inançlarıdan dolayı ayırım yapmamasını korumakta, her çeşitli cinsel sömürmesi ve işkence yapmasından olmamasına sağlanmata, her çocuğun fiziksel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ve toplumsal gelişme için bir standart yaşama yeterliliğinin hakları korumaktadır.

Aileler ayrılması ve bozulması kendisi bir trajedidir, ve genelde bununla birlikte diğer korkunç insan hakları ihlalları da geliyor. Ailelerinden alınan ve sömürülen çocuklar kişisel itibar, özdeşlik ve kendi-değerli duyusu hepsi kaybeder. Çocukların esas insan hakları tamamen önemsiz vereken, çocuklar genelde büyük psikolojik travma başından geçer, ve bu hakaretler ve işkencelerinin devam eden etkileri gençlerin gelecek zamanını yıllar boyunca etkileyecektir. Aileden ayrıldığı ve istismar edildiği çocuklar, sağlıklı insan gelişmesi için temel fırsatları kaybeder ve onların hayat boyunca negatif etkileri devam eder. Eğer bu nefret, ihlal ve işkenceyi durdurmak istersek, çocuklara beslenebildiği, eğitilebildiği ve kendi gelişme için özgürlüğü verilebildiği bir aile çevresi vermeliyiz. Çocuları korumak gelecekteki barış için bir yatırmasıdır.

Sayın Başan, çocuklarının hakları ihlal edildiği ve aileleriyi parçalandığı durumları dünya her yerde meydana geliyor, ve biz sadece azıcık bahsetmiştik. Dolayısıyla, biz Komisyon kendi gücü içinde hareketi geçmemize gerektir ki bahsettiği durumları araştırmak yapacağız, Mukavele'de çocuklarının hakları meselesine uymasını terfi edeceğiz, ya bir özel basın açıklama kişiyi tayin edeceğiz, ya da bir çalışma grubu oluşturacağız veya bir karalılığı edineceğiz. Çocularımızı korumalıyız.

Teşekkürler, Sayın Başan.
Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a21544-article.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.