Uluslar arası Af Örgütünün Yıllık Raporu Falun Gong'a Çin'de Aralık Verilmeksizin Zulüm Yapılmasını Eleştiriyor

Dünyanın en büyük insan hakları örgütü, Uluslararası Af Örgütü (UAÖ) "Uluslararası Af Örgütü 2005 Raporu, Dünya'daki İnsan Hakları Durumu" başlıklı yıllık raporunu yayımladı. Rapordaki ifadeye göre Çin pek çok alanda temel insan haklarını ihlal etmeye devam etmekte "Politik alanda sıkı önlemler Falun Gong inanç hareketini de kapsayan belirli gruplar üzerinde yoğunlaşıyor". (sayfa 77)

UAÖ’nün Genel Sekreteri Irene Khan, 25 Mayıs'ta Londra'daki basın konferansında Raporu açıkladı. 300 sayfadan daha uzun rapor Arapça, İngilizce, Fransızca dillerinde hazırlanmış. UAÖ’nin ifadesine göre "Bu rapor içerik olarak UAÖ’nün 2004 senesindeki insan haklarıyla ilgili konuları kapsıyor ve UAÖ’nün bu süreçte insan haklarına verdiği destek ile insan hakları ihlallerine karşı mücadeleyi yansıtıyor."

Rapor Çin'in inanç ve dini gruplar üzerinde oluşturduğu baskı konulu bir kısımda (sayfa 78) şöyle diyor "Falun Gong inanç hareketi kimi zaman keyfi tutuklamaları da içeren baskı uygulamasında esas hedefi oluşturmaktadır. Tutuklananların çoğunluğu inançlarından vazgeçtiklerini beyan etmemeleri halinde kötü muamele ve işkence riski çok yüksek olan "Çalışma kamplarında yeniden eğitim" sürecine tabii tutulmakta. Diğerleri ise tutukevleri ve psikiyatri hastanelerinde alıkonmakta. Denizaşırı Falun Gong kaynaklarına göre 1999'da organizasyonun yasaklanmasını takiben tutukevlerinde alıkonan Falun Gong ile ilgili 1,000'den fazla insan işkence ve kötü muamele sebebiyle öldü.

Rapor, "Çin – İşkence, keyfi tutuklama ve haksız yargılama" başlıklı bir bölümde (sayfa 79) şöyle diyor; "Ekim ayında yurt dışındaki Falun Gong organizasyonları, Falun Gong tanıtımı için basılı kaynak dağıtmaktan dolayı yedi yıllık ceza alan ve bunun iki yılını iç Moğolistan'daki Hohhot cezaevinde geçirdikten sonra yakın geçmişte salıverilen Wang Xia adlı kadına ait bir video görüntüsünü yayınladı. Açlıktan bir deri bir kemik kalmış ve vücudu da sayısız yara ile delik deşik görünüyordu. Tutuklanmasını protesto etmek için açlık grevine başladıktan sonra bir yatağa bağlanmış, filistin askısına alınmış, dövülmüş ve vücuduna bilinmeyen maddeler enjekte edilip elektrik copu ile şok verilmiş.

Çin, en fazla sayıda infazın rapor edildiği ülke unvanını halen koruyor. Rapor şöyle diyor "Mağdurların haklarını korumak için etkinliği olan çok az sayıda koruyucu önlem mevcutken çok sayıda insan adil olmayan yargılamalar sonucu infaz edilmekte. UAÖ’nün tahmini rakamları 2004 sonuna kadar en az 3,400 kişinin infaz edildiğini ve en azından 6000 kişinin de ölüme mahkûm edildiğini gösteriyor. Bayan Khan, Çin'de işkence sonucunda gerçekleşen ölümlerin intihar olarak kayıtlara geçirilmesi nedeniyle "gizli ölüm cezasının" gerçek rakamlardan çok daha yüksek olduğuna inandığını söylüyor. Rapor, "Mart ayındaki Ulusal Halk Kongresinde bir üst düzey üyenin ifadesine göre, Çin'de her yıl 10,000 dolayında kişinin infaz edildiğini söylüyor."

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.


Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a26830-article.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.