Chen Aizhong'un Ailesinin Istırabı Birleşmiş Milletlerde İlgi Odağı Oldu

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Jiang'ın grubu 1999'da Falun Gong'u baskı altına aldığından beri Hebei Eyaletindeki Zhangjiagkuo Şehrinin yetkilileri Jiang'ın zulüm talimatlarına harfiyen uydu. Çok sayıda Falun Gong uygulayıcısının çalışma kamplarına zorla gönderilmesi ve yasadışı mahkûmiyetlere ek olarak bu şehirde on'dan fazla uygulayıcı ölüme mahkûm edildi. Bunların arasında Chen Aizhong'un ailesinden işkenceye maruz kalıp ölen iki kişi sırasıyla Chen Aizhong ve takiben kız kardeşi Chen Hongping oldu.

Uluslararası Eğitimde Kalkınma Kuruluşu, Chen ailesinin gördüğü zulüm üzerine harekete geçerek 1 Nisan 2004 tarihinde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonuna üye ülkelerin tüm başkan ve temsilcilerine başvuruda bulundu ve BM'in Çin'deki sorunlar için bir görev kuvveti oluşturarak Çin'e özel bir üst kurul tayin edilmesini vurguladı.

İnsan Hakları Avukatı Karen Parker, konuşmasında şunları vurguladı “Kanun dışı tutuklamalarla görevli BM Çalışma Grubu Falun Gong uygulayıcılarına ilişkin pek çok davaya baktı. Aslında sayısal olarak Falun Gong uygulayıcılarının kanun dışı tutuklanma vakaları çalışma grubunun kapasitesini çoktan aştı. Aynı durum diğer özel insan hakları üst kurulları için de geçerlidir. Örneğin kanun dışı ölüm infazları ve acımasız işkence vakaları da çok fazla sayıdadır. Fakat bu rakamlar dokuz yüzden fazla Falun Gong uygulayıcısının işkence altında öldürülmesi ve yüz binden fazla uygulayıcınınsa kanun dışı olarak tutuklanması ile karşılaştırıldığında dikkat çekici görünmüyor. Falun Gong'a destek olan bundan çok daha fazla sayıdaki insanın ise temel insan hakları korunmamakta. Çin hükümeti BM'in araştırma yapmasını reddetmektedir ve Chen ailesinin vakası en dikkate değer örneklerdendir.”

Kanun dışı öldürme çalışma grubu ile kanun dışı tutuklama özel görev kuvvetinde uzman olan Asma Jerry, Çin hükümetine Chen Aizhong'un ailesinin başına gelenler hakkında acil başvuru göndermiş olmasına rağmen ne yazık ki Chen Aizhong'un aile üyeleri ölüme mahkûm edilmiştir. Bunların arasından Chen Hongping bir buçuk yıl süren işkenceye maruz kalarak 110kg'dan 50kg'ye düşmüş ve 5 Mart 2003'te ölmüştür. Çin'de meydana gelen vakalar sayıca BM'in kapasitesini oldukça aştığı için BM özel olarak Çin vakalarını takiple görevli bir uzman tayin etmiştir. Çin'de Falun Gong uygulayıcıları politik ve diğer sebepler nedeniyle zulümden aslan payını almaktadır. Sonuç olarak Falun Gong'a yapılan zulmü durdurabilecek her tür çözüme özellikle ihtiyaç duyulmaktadır.

Bayan Parker'ın konuşması katılımcıların ilgisini çekmiş ve pek çok kişi bir suretini talep etmiştir.


Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.

* * *

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a19003-article.html

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.