WOIPFG: Kaçırılarak Sujiatun Toplama Kampında Tutulan Falun Gong Uygulayıcılarının Bedenlerinden Canlıyken Organlarının Alınması Hakkında Soruşturma Raporu (II.Bölüm)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Falun Gong'a Yapılan Eziyetleri Dünya Çapında Araştırma Örgütü yapığı araştırmada aynı zamanda Liaoning Eyaleti Birleşik Çin ve Batı Tıbbı Thrombosis Tedavi Merkezi (bundan sonra kısaca Thrombosis Hastanesi şeklinde kısaltılmıştır) olarak da bilinen Shenyang şehrindeki Sujiatun Bölgesi Geleneksel Çin Tıbbı Hastanesinde bedenleri yakarak kanıtları yok etmek amacıyla kanun dışı bir krematoryum inşa etmiştir. Shenyang şehri bölgesinde büyük bir canlı organ bankasının varlığı kanıtlanmıştır. Organ nakli için kanunsuz olarak gözaltına alınan Falun Gong uygulayıcılarından canlı organ alınması sadece Sujiatun bölgesinde değil, aynı zamanda Çin anakarasında pek çok yerde gerçekleştirilmektedir.

I. Sujiatun Thrombosis Hastanesindeki Buhar Kazanının Krematoryum Olarak Kullanıldığı Tekrar Doğrulandı

Bir görgü tanığının ifadesine göre Thrombosis Hastanesi, Falun Gong uygulayıcılarının halen canlıyken organlarının çıkarıldığı yer [1]. Araştırmamıza göre Sujiatun [2] bölgesinde bir cenaze evi olasına rağmen, insan bedenleri hastanenin buhar kazanında yakılmakta. Bu korkunç beden yakma yöntemiyle ilgili olanların cesetlerden alınma yüzük ve diğer eşyalardan oluşan bir koleksiyonları var [3]. 1997’de Çin Bakanlık Komisyonunca yayımlanan Defin Yönetmeliği göre cenaze işleri her seviyede milli yönetim şubesi tarafından idare edilmektedir. Hiç kimsenin onay almadan bir krematoryum tesisi kurma yetkisi yoktur [4]. Thrombosis Hastanesi insan bedenlerini özel bir buhar kazanı kullanarak yakması sebebiyle kanunları açıkça ihlal etmektedir; bu durum potansiyel olarak çok miktarda cesetle ilgili olduklarına ve eylemlerini kamuoyunun dikkatinden kaçırmak istediklerine işaret etmektedir.

II. Shenyang Şehrinde Büyük Bir Canlı Organ Bankası Var

Shenyang ülke çapında organ naklinin aşırı derecede geniş ölçekte yapıldığı birkaç şehirden biri

Bulgularımıza göre Shenyang şehrinde on hastane organ nakli yapmakta. 2005 senesinde 250 böbrek nakli ve 70 karaciğer nakli yapıldığı rapor edildi. Ocak 2006’ya kadar Shenyang Silahlı Kuvvetler Bölgesinin Ulusal Hastanesi (bu hastanenin Üroloji Bölümü silahlı kuvvetler bölgesinin böbrek nakil merkezidir) 1,500’den fazla böbrek nakli gerçekleştirmiştir. [5] Shenyang şehrindeki 463 No’lu Çin Halk Kurtuluş Ordusu (Hava Kuvvetleri Hastanesi) karma olarak yabancı bedenden böbrek nakli gerçekleştirme alanında Liaoning Eyaletindeki Shenyang bölge ortalamasını katladı. 2005 senesinde Çin Tıp Üniversitesine bağlı 1 No’lu Ek Hastanede 600’den fazla böbrek nakli ve 120 karaciğer nakli gerçekleşti. [6] Organ nakli operasyonlarının doğası gereği, sayısal olarak geniş çaplı organ nakli, sadece yeterli miktarda vericinin bulunduğu bölgelerde gelişebilir.

Organ Temin Kaynakları

Geleneksel ve kültürel ahlak sistemi açısından Çin halkı organ bağışı konusunda her zaman tutucu olmuştur. Bu sebeple Çin’de organ bağışçıları çok nadirdir. Yaygın olarak dolaşımda bulunan uluslar arası raporlar ve görgü tanıklarının ifadelerine göre Çin Anakarasında organ naklinin alışılmış kaynağı ölüm sırasını bekleyen mahkûmlardır. [7] Bu, uluslar arası toplum nezdinde tartışılmaz bir gerçektir. Uluslar arası Af Örgütünün bir raporuna göre Çin’de senelik olarak yaklaşık 2,000 mahkûm idam edilmektedir [8] ve tahmin edilen üst rakam ise 10,000 gibi ciddi bir seviyeye ulaşmaktadır. Tıp uzmanlarımızın görüşüne göre canlı böbrek nakillerinde, aralarında birinci dereceden kan bağı olan verici ile uyum oranı %50’iken kan bağı olmayanlar arasında tam uyum olasılığı birkaç milyonda birdir. [9] Bu sebeple, doku tipinin uyumu gibi unsurlar da dikkate alındığında tam eşleşme gerçekleşmese dahi ölüm mahkûmlarından temin edilen organların gerçek manada kullanılabilirlik oranı çok düşüktür.

Shenyang gibi bir şehre bu rakamları uyarladığımızda, ölümü bekleyen mahkûmlardan ve alınan doku uyumu gösteren tüm kullanılabilir organlardan yararlanılsa dahi, elde edilebilecek rakam o şehirde senelik olarak ihtiyaç duyulan miktarı karşılayamaz. [10] Buna rağmen Çin Tıp Üniversitesine bağlı 1 No’lu Ek Hastanesi Organ Nakil Bölümünde Doçent unvanı ile görevde bulunan Wu Gang “Shenyang’da şu an tamamıyla yeterli miktarda böbrek kaynağına sahibiz!” diyor.

Organ Nakli İçin Bekleme Süresi

Hazır olarak mevcut bulunan böbrek vericilerinin mevcut olmaması sebebiyle uygun bir böbrek için bekleme süreci fazlasıyla uzundur. Organ bağışı konusunda halkın yüksek oranda bilince sahip olduğu Birleşik Devletlerde dahi tıp kurumlarının yoğunlukla bulunduğu New England bölgesindeki bir hasta böbrek nakli için çoğunlukla üç ile yedi yıl arasında beklemek mecburiyetindedir. Organ nakli amacıyla insanların Çin’e gidişini organize eden yabancı gruplar ve Falun Gong’a Yapılan Eziyetleri Dünya Çapında Araştırma Örgütü müfettişlerinden alınan bilgiye göre Çin’de doku uyumu süreci de dahil olmak üzere böbrek naklinin gerçekleştirilmesi içi sadece bir hafta ile bir ay arasında zaman yeterli. [11]

Shenyang Şehrindeki Çin Tıp Üniversitesinin Uluslar arası Çin Organ Nakil Yardım Merkezi karaciğer nakli için bir ile iki aydan daha fazla bekleme süresinin olmayacağını taahhüt ediyor. Uygun bir börek için bekleme süresi sadece bir hafta, en fazla bir ay. Operasyon sırasında temin edilen böbrek ile ilgili sorun yaşanması halinde bir diğerinin bir haftadan daha kısa sürede temin edilmesi garanti ediliyor. [12] Muhtemel böylesi bir durumda böbrek kaynağının aynı zamanda alıcı ile uyumlu dokuya sahip olması gerektiği için idam edilen bir mahkumun yada kaza sonucu ölmüş birinden uygun organ sağlanması neredeyse imkansız. Tek muhtemel kaynak yedekte bekleyen bir organ bankasıdır. Böbreğin 24 saat içinde nakledilmesi zorunluluğu dikkate alındığında yedek organ bankasının kaynağı yaşayan insanlardır. Doku uyumu ve diğer unsurları da hesaba kattığımızda karşımıza çıkan gerçek, sürekli olarak işlem gören ve doku uyumunu yakalamak için çok yüksek sayıda organ toplayan yedek bir organ bankasının varlığıdır.

Yabancılara Sunulan Organ Nakil Hizmeti

Shenyang Şehrindeki Uluslar arası Çin Organ Nakil Yardım Merkezi 2003’te kuruldu. Web sitesinde beş farlı dilde (Japonca, Çince, İngilizce, Rusça ve Çince) verilen bilgilere göre merkez dünya çapında hastaların ilgisini çekiyor ve iddiaya merkezde göre her yıl 100 böbrek nakli ve 20 karaciğer nakli gerçekleştiriliyor.

2004’ten buyana sadece Shenyang 100’den fazla Japon hasta organ nakli yaptırdı. [13]

2003’ten 2005’e kadar 3,000’den fazla Güney Kore vatandaşı organ nakli yaptırmak için Çin’e gitti.

Amerika’nın Sesi, Vancouver’daki bir şahısın böbrek nakli konusunda uluslar arası iş yürütmekte olduğunu ve pek çok Kanadalı hastanın böbrek nakli operasyonu için Çin’e seyahatini tertiplediğini bildirdi.

III. Sujiatun Toplama Kampı tek değil; en azından sekiz eyalet ve bunlara bağlı şehirlerde kaçırılan Falun Gong uygulayıcılarının canlı bedenlerinden organları alan toplama kampları var

Çin’in yayınladığı resmi rakamlara göre 1991 ile 1998 yılları arasında ülke çapında sadece 78 karaciğer nakli gerçekleşti. Ancak, 1999 senesinde Falun Gong’un yasaklanmasını takiben bu rakam hızla katlanarak 1999’da 118 karaciğer operasyonu, 2000’de 254, 2001’de ise 486 olarak gerçekleşti. 2001 senesine gelindiğinde toplam nakil sayısı 996’ya ulaştı. [14] 2003’e gelindiğinde bu rakam inanılmaz derecede artarak 1999’dan beri ülke çapında organ kaynaklarının arttığını doğrulayacak şekilde 3000’in üzerine çıktı. [15] Biz burada karaciğer nakillerini bir örnek olarak sunduk çünkü karaciğeri alındıktan sonra, tek organ olması sebebiyle vericinin yaşama şansı yoktur.

Hastane çalışanları ve iştirakçi doktorlar Falun Gong uygulayıcılarından alınma organ temin edebileceklerini ifade etmekte. [16] İlk araştırmamıza göre Sujiatun Toplama Kampı canlı Falun Gong uygulayıcılarından organ gasp edilen tek toplama kampı değil; benzer yapıdaki toplama kampları Çin’in pek çok noktasında mevcut.

Falun Gong’a Yapılan Eziyetleri Dünya Çapında Araştırma Örgütü tarafından yapılan araştırmalar Falun Gong uygulayıcılarının Henan, Shandong, Guangzhou, Beijing, Tianjin, Liaoning, Hunan, Hubei ve muhtemelen diğer eyaletler ile şehirlerde de organ kaynağı olarak kullanıldığını gösteriyor.

Burada birkaç vakaya ait belgeleri sunuyoruz. Daha fazla detay ek bir rapor olarak verilecektir:

1 No’lu Vaka (Hunan Eyaletindeki bir tıp üniversitesinin ek hastanesi)

Doktor: Organ seçimlerimizi genç ve sağlıklı insanlardan yapıyoruz. Yaşlı insanlardan alınanları kesinlikle kullanmayız.

Araştırmacı: Falun Gong uygulayıcılarından alınan var mı?

Doktor: Bu konuda emin olabilirsiniz. (Not: bu “kesinlikle” anlamına geliyor)

2 No’lu Vaka (Shandong Eyaletinde bir hastane)

Araştırmacı: Falun Gong uygulayan birinden alınan böbrek hastalıksızdır; sizde bu türden olan var mı?

Doktor: Eh… Şu an bizde bu türden olan çok fazla sayıda var ve Nisan ayında eminim daha fazla gelecek.

Araştırmacı: Neden Nisan’da daha fazla?

Doktor: Bu konuda size daha fazla bilgi veremem çünkü… ile ilgili, bu… anlamına gelmez. Bunu size açıklamak mecburiyetinde değiliz çünkü açıklanamaz.

3 No’lu Vaka (Guangzhou Şehrinde bir hastane)

Araştırmacı: Böbrek nakli için ne kadar beklememiz lazım?

Doktor: Eğer gelirseniz sadece bir hafta beklemeniz yeterli.

Araştırmacı: Ancak, nakledilecek böbreğin sağlıklı ve taze olması gerekli, en iyisi yaşayan bir vericiden olması. Ölmüş birinden alınan organı kullanmayacaksınız değil mi?

Doktor: Elbette iyi olanını kullanacağız!

Araştırmacı: Falun Gong uygulayanlardan alınma organ var mı?

Doktor: Burada kullandıklarımızın hepsi bu türden.

Case No. 4 (a medical university in Tianjin City)

4 No’lu Vaka (Tianjin Şehrinde bir tıp üniversitesi)

Araştırmacı: Doktor, böbrek kaynağının çok iyi olduğunu çünkü vericinin Qigong uyguladığını söyledi. Ne çeşit Qigong olduğunu sorduğumda cevap Falun Gong’du. Falun Gong uygulayanların daha sağlıklı olduğu doğru mu?

Hastane görevlisi: Elbette, bizde bu türden olan da var…organlar halen solunumu yada kalp atışı olan kişilerden alınır. Bunlardan bir miktar daha gelecek: bu sene bahsettiğim şekilde on’dan fazla böbrek geldi… Elbette organın kaynağı kalite açısından önemli, yani şöyle, kişi genç olmalı ve organ bedenden çıkarıldıktan sonra sıcak kan akışının kesilme süreci çok kısa olmalı [kan akışı yetersiz olur ve böbrek normal vücut ısısında kalırsa]; bazen bu sıcak kan akışının kesilme süreci dahi olmuyor. Bu türden böbreğin hiçbir zaman sorunu olmuyor, yani uzun dönemde hastanın iyileşmesi açısından çok iyi sonuç verecektir. Bunu kimse yadsıyamaz…

Falun Gong’a Yapılan Eziyetleri Dünya Çapında Araştırma Örgütü

Reference:

1. The Epoch Times, 17 Mart 2006 “Yeni Görgü Tanığı Toplama Kampının Varlığını Teyit Ediyor, Organların Canlı Kurbanlardan Alındığını Söylüyor” http://www.theepochtimes.com/news/6-3-17/39405.html

2. Kuzey Yakası Şebekesi, Sujiatun cenaze salonunun adresi: Qiansandao Gangzi Köyü, Shenhe Şehri. Yön: Chengxiang yakınındaki Nanta otobüs terminalinden batı yakası otobüsüne binin; hareket saati her yarım saatte bir. Tel: 24-89572311

3. Falun Gong’a Yapılan Eziyetleri Dünya Çapında Araştırma Örgütü araştırma kaydı SJT _X_0004

4. Çin Halk Cunhuriyeti Sivil İdare Bölümü Defin İdare Yönetmeliği http://www.mca.gov.cn/mca/laws/fagui20.html
Makale 3: Ulusal cenaze işlerinden sorumlu Eyalet Konseyi Sivil İdare Bölümü. Yerel yönetimin kendi nüfuz alanında cenaze işleri ile ilgili ilçe seviyesinin üzerindeki sivil idare ofisi.
Makale 9: Onay almadan hiç kimse cenaze tesisi inşa edemez.

5. Business Times, 9 Aralık 2005

6. 463 No’lu Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hastane internet sitesi, 12 Mayıs 2004 “Hava Kuvvetleri Üroloji Araştırma Merkezi”

7. Phoenix Times, 2005’in 21inci sayısı (genel 190ıncı sayı)

8. Af Örgütü Uluslar arası Senelik Raporu

9. Xinhua Net kaynağı, 14 Ocak 2004: Sabah Haberi “Böbrek Satış Haberi Shanghai’in her yanını sarmış durumda ve Kanundaki Açık Böbrek Pazarını ‘Yarattı’, Du Chen ve Wang Hongwei bildiriyor.

10. Chinese Business News, 24 Aralık 2004 “Hastanenin Her Tarafında Organ Satış İlanı ve Doktor Yeteri Kadar Böbrek Kaynağı Olduğunu İddia Ediyor (fotoğraflı)” Gan Jing bildiriyor.

11. Falun Gong’a Yapılan Eziyetleri Dünya Çapında Araştırma Örgütü raporu: SJT_F_

12. Çin Uluslar arası Organ Nakli , “Gönüllülerden Seçme”

13. Boxun News Net, 1 Mart 2006, Japon Ortak Haber Ajansı “Japon hükümeti Organ Nakli Sırasında vatandaşlarının Çin’de ölümünü araştırıyor.”

14. Sağlık Gazetesi, 2 Kasım 2004, “Ülkemizde Organ Naklinin Tarihçesi”

15. Doğu Organ Nakil Merkezi Net, 5 Kasım 2004 “Çin Organ Nakil Pazarının Sesiz Oluşumu”


* * *

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a32302-article.html

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.