Ekonomik Düzenlemelerinden Çin Komünist Partisinin (ÇKP) Doğasını Anlamak

Bugün Çin Komünist Partisi bütünleşmiş küresel bir ekonomiyle yabancı yatırımlara bağımlı transfüzyon tipi bir ekonomiyle çökmüş ekonomisini ayakta tutma çabalarıyla ve yalan üreten hükümeti ile dünya çapında insanları aldatmaktadır.

Aşağıda, bununla ilgili birkaç örnek yer almaktadır.

Verdiği Sözleri Tutmaktaki Başarısızlığı

1980’ler boyunca, ÇKP reformunun ilk döneminde, batı toplumunun rejime karşı olan güvensizliğini azaltmak için Parti reformunun ‘Baş Tasarımcısı’ olarak adlandırılan Deng Xiaoping, bir defasında tüm dünyaya ‘Reformumuz ve açık politikamız elli yıl boyunca değişmeyecek’ diye söz verdi. Yabancı yatırımları teşvik etmek için birçok ayrıcalıklı politikalar belirlediler. Geriye dönüp bakalım ve bu politikalardan kaç tanesinin bugün hala uygulanmakta olduğunu görelim. ÇKP’nin yeni yayınladığı ‘Ortak Gelir Vergisi Yasası’ yerli ve yabancı şirketler için vergi oranını birleştirdi. Böylece, yabancı yatırımlara tanınan ayrıcalıklı politikalar, aşamalı olarak terk edilecektir. Yeni vergi yasası 1 Ocak 2008’den itibaren yürürlüğe girecek. Tek istisnası ise, bu yasa yürürlüğe girmeden önce indirilmiş vergi oranı uygulamış olduğu işlerdir. Süresi dolana kadar birkaç yıl boyunca, onlar bu indirilmiş vergi oranından faydalanacaklardır.

4 Mart 2007’de Xinhuanet.com’da yayınlanan habere göre, 10. Ulusal Halk Meclisinin Beşinci Oturumunda konuşmacı olarak katılan Jiang Enzhu yaptığı açıklamada, “Çin’in kendi Sosyalist pazar ekonomisi sistemini kurmuş ve geliştirmiş, Çin’in Dünya Ticaret Örgütü’ne katıldığı günden beri geçiş sürecinin sonuna gelmiştir; yerli ve yabancı şirketler için uygulanan iki ayrı gelir vergisi oranı, artık yeni durumda uygulanabilir olmayacaktır. Yerli ve yabancı şirketler için uygulanacak ortak vergi oranı uygulaması, en kısa zamanda, yerli şirketlere, dengi olan yabancı şirketler karşısında adil rekabet edebilmesini sağlayacaktır. Adil rekabet koşullarında işlem gören birleşmiş ve düzenlenmiş bir pazar ile daha sağlıklı ve daha dengeli ulusal büyüme yaratılmasına yardımcı olacaktır.” diye ifade etmiştir.

Yukarıdaki rapor, ÇKP’nin reformunun ve açık politikasının değişmiş olduğunu göstermektedir. Ellinci yılın sonundan önce, “Baş Tasarımcı”nın verdiği söz, önemsiz bir kâğıt parçasından ibaret kalmıştır.

Parti Kanunları, Kendi İsteği Doğrultusunda Kanunlar Yapmak ve Uygulamak İçin Kullanır

1 Haziran 2007’de, ÇKP’nin ‘Çin Cumhuriyeti Vatandaşlarının Girişim İflas Yasası’ isimli yeni kanunu yürürlüğe girdi. Batı toplumu bu kanun hakkında pek çok yorum yaptı. Aşağıda yer alan açıklamalar, bu yeni kanunun içeriğinde yer alan bazı problemleri açıklamaktadır.

1. Yasanın uygulamaları konusu eksiktir ve bundan dolayı yasa, sosyal ekonomik faaliyetleri düzenlemekte başarısız olmaktadır.

Batı toplumunda, “İflas Hukuku”, sosyal ekonomik faaliyetler için gerekli bir yasal düzenlemedir. Bu düzenleme, tüm ekonomik konulara uygulanabilir. Ancak, ÇKP’nin “Ticari İflas Hukuku” yalnızca, sözde “Kurumsal İşlere” uygulanır. Bu düzenleme, bilimsel, eğitici, kültürel veya tıbbi kurumları, hükümet veya bireyleri içeren, sözde “kurumsal olmayan varlıklara” uygulanmaz. Yasa taslağını hazırlayan takımın başı olan Zhu Shaoping’in ifadesinde, “İlk olarak, bu yasa bütün girişimlere uygulanmaz. İkinci olarak, devlete ait herhangi bir girişime uygulanmaz. Üçüncü olarak, ne zaman ve nerede olduğuna dair uygulama sınırlamaları vardır” demektedir.

Böyle bir yasayla, Çin’deki sosyal ekonomik faaliyetlerin düzenlenebileceğini hayal edebiliyor musunuz? ÇKP’nin nakil ekonomisini sürdürebilir olmasını sağlamak amacıyla, yabancı yatırımları çekici kılmak için ifade ettiği “Bakın, biz hem bir pazar ekonomisiyiz, hem de Girişim İflas Hukukumuz var. Lütfen gelin ve Çin’e yatırım yapın ve anti-güven yasalarınızla bizi sınırlamayın.” söylemi bir tabela yazısından başka bir şey değildir.

2. Hükümet, alacaklıların yasal haklarını ve menfaatlerini ihlal eder ve rüşveti teşvik eder.

Bir iflas davasında, alacaklılar ödemenin yapılacağı öznelerdir. Davanın yürütülmesinde vekil olarak atanacak kişinin belirlenmesi işi alacaklıların işidir. Alacaklıların ödemenin yönetiminde vekil atama işini üstlenmeleri batı toplumunda yaygın bir uygulamadır. Ancak, Girişim İflas Yasasında, ÇKP “Vekil mahkeme tarafından atanır” şeklinde bir kuralı şart koşmaktadır. Bu koşul alacaklıların yasal haklarını ve menfaatlerini ciddi bir şekilde ihlal eder. İflas davalarının adaletine direk müdahale eder.

Son dönemlerde Çin’de, acente komisyon oranı genellikle %15 ila 30, hatta bazen daha fazladır. Bu mahkeme prosedürü, vekillerin atanmasında otorite sahibi olan yargıçların gelirlerinin yüksek potansiyele sahip olduğuna işaret eder. Örneğin sadece Pekin’de, 400’ün üzerinde CPA firması ve 1.000’in üzerinde yasal şirket vardır. Yine de Pekin’de kaç iflas davası olabilir. Görevi kime vereceğine karar vermek yargıcın takdir yetkisinde midir?

News.xmnext.com web sitesinde, “Disiplin Soruşturma Merkez Komitesi, Yüksek Vekillik ve Shenzhen Rüşvet ile Mücadele Mahkemesi, Beş Yargıcı Tutukladı.” başlıklı bir haber yayınlandı. Bu beş yargıcın hepsi rüşveti iflas davalarından almışlardı. Örneğin, sadece Yargıç Pei Hongquan’nın mahkemesi 27 milyon yuan’ın üzerinde(US $950.000) rüşvet almıştı. (Ayrıntılı bilgi news.xmnext.com sitesindedir.)

Doğruluk, Merhamet ve Hoşgörü prensiplerini takip eden Falun Gong, insanlara iyi olmayı öğretir ve sosyal ahlak düzeylerini yükseltir. Bu, çok sayıda iyi kalpli insan sayesinde, dünya çapında geniş ölçüde tanındı. Ancak, ÇKP gerçeğe karşı yalanlarıyla insanları aldatır. Geri dönmelerini sağlamak için yollarına engeller koyarak, insanları yok eder.

Birkaç on yıldan sonra, uluslararası komünist hareket tarih tarafından reddedildi. ÇKP’ye liderlik yapan Jiang Zemin, Falun Gong zulmünü başlattı. Bu yüzden Parti yıkımdan dolayı mahkûm edildi. Bu komünist hareketin sonunun göstergesidir.

Dünyanın dört bir yanındaki iyi yürekli insanlara sesleniyorum, hep beraber vicdan sahibi bir yürekle ÇKP (dünya üzerindeki şeytan)’yi reddedelim ve kendimiz için görkemli bir gelecek hazırlayalım.

(Kendi güvenliğim için burada gerçek ismimi vermemiş olmamdan dolayı sizlere özürlerimi iletirim.)

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a40038-article.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.