Zamana Olan Takıntı Bazı Uygulayıcıların Tembel Olmasının Ana Sebebidir

Bir gün, bir uygulayıcı arkadaşım ile konuştum. Bu arkadaşım daha önce çok fazla sıkıntı çekti fakat hala sağlam bir şekilde uygulama yapıyor. Arkadaşım o günlerde çok tembel olduğunu ve uygulamada ilerlemediğini söyledi. Onunla konuştuktan sonra, tembelliğinin sebebinin zamana fazla bağlılık olduğunun farkına vardım. Zamana olan bağlılığından dolayı sıkça bu zulmün ne zaman sona ereceğini düşündü. Fakat bu zulüm onun tahmin ettiği zamanda bitmediğinde, o çok üzüldü ve Falun Dafa’ya karşı inancı da zayıfladı ve en son tembellik oluştu.

Bu uygulayıcı arkadaşım, “Öğretmen 2001 senesinde yakında sona erecek diye söyledi. Neden hala sona ermedi?” dedi. Aslında 26 Eylül 2000’de Öğretmen bir yazısında ciddi olarak şöyle öğretti,

“neden Üstat bunu daha erken bitirmiyor?’ diye söylenen bazı kişiler de var. Ben onları bir insan deyişiyle tenkit ederim: bu kişiler böyle söylemekten utanmıyorlar bile! O büyük sıkıntılar içinde zulüm gören uygulayıcılar acı çekerek bekliyorlar, tam da bu kişiler için! Onlar, bu kişilerin insanlığı terketmesini bekliyorlar.”

Buradakiler zulmün neden hala sona ermediği konusunda kendi kişisel kavrayışımdır. Öğretmenin bunun sona ermesini tekrar tekrar uzatmasının nedeni, merhametli Öğretmenimizin gerçekten tüm uygulayıcılara ve insanlara bir şans veriyor olmasıdır, bugüne kadar yanlış şeyler yapan kişilere, yeterince iyi yapmayan kişilere daha iyi yapabilmesi için bir şans ve uygulayıcıların daha fazla insanı kurtarması için bir fırsat veriyor. Böylece sonunda, tarih önceki sözlerimizi ve isteklerimizi gerçekleştirebileceğiz.

Örneğin kendim, zulüm başladıktan sonra, üç yıldan fazla süre Dafa’dan ayrıldım. Hatta sıradan bir insan olarak davranmaya başladım. Büyük Öğretmenimiz bana tekrar şans verdi, hatalarımın farkına varmamı sağladı ve beni uygulama yoluna geri getirdi. Eğer arkadaşımın söylediği gibi bu iş 2001’te gerçekten bitseydi, o zaman benim gibi birçok sürüden ayrılan uygulayıcı daima Fa düzeltmesi için Öğretmene yardım edebilme ve tarih önceki yeminleri tamamlayabilme şansını kaybedeceklerdi!

Tıpkı Öğretmen “Yolculuğuna Rehberlik Etme ” kitabında söyledi gibi,

“Şimdiki zamanı kutsal say ve onu en iyi şekilde kullan – bu zaman uygulayıcılar için düzenlenmektedir.”

Saygıdeğer Öğretmenimiz tüm uygulayıcılara sadece şefkat ve şans vermiyor, aynı zamanda Onun kalbinde tüm yaşamlara ve yalanlardan kandırılan kişilere de merhamet bulunuyor. Öğretmen onlara Falun Dafa hakkındaki gerçekleri öğrenmeleri için, gerçekten geleceğe girebilmeleri için ve hayatlarında en son doğru yolu seçip karar vermeleri için şans veriyor. Saygıdeğer Öğretmenimiz tüm yaşamları kurtarma amacıyla geldiğinden Fa düzeltmesi sürecinin en son zamanını tekrar tekrar uzatıyor, sadece tüm yaşamların güzel bir geleceğe sahip olabilmesi ve daima gerçek benliklerine dönebilmeleri için şans veriyor.

Diğer bir bakış açısından, Fa düzeltmesi sürecinin o kadar çabuk sona ermesi Falun Dafa uygulayıcılarının zamana olan tutkuları ve sıradan insan toplumunda oluşturdukları yanlış düşünceleri tarafından altüst ediliyor.

Eski güçlerin kötü ruhları ve çürümüş şeytanlar uygulayıcıların bu eksikliklerinden faydalanıyorlar, tembel olan ve “keyifsiz” durumda yaşayan uygulayıcıların Falun Dafa’ya olan sağlam inançlarını daha ileride engellemeye çalışıyorlar. Ben şahsen şöyle düşünüyorum ki zamana olan takıntıya sahip bazı uygulayıcıların, hatta bazı eski uygulayıcıların da tembel ve keyifsiz olmasının temel sebebi budur. Burada içtenlikle umuyorum ki, Çin’deki uygulayıcı arkadaşlar birlikte Falun Gong’un öğretilerini çalışıp, birbirleriyle haberleşme yoluyla daha iyi bir çevre oluşturabilirler. Öyle bir çevre uygulayıcıları teşvik etmeye ve birbirlerine destek olmaya yardımcı olacaktır. Böylece, herhangi bir uygulayıcının herhangi bir yanlışlığını farkedersek, Falun Gong’un prensiplerini kullanarak onu değerlendirebilir ve tam zamanında onu düzeltebiliriz. Çünkü herkes Falun Gong’un öğretilerine göre birbiriyle haberleşir, bunun gibi bir çevre “gevşek” düşüncelerin hakkını vermez.

Son olarak hepimizi teşvik etmesi için, saygıdeğer Öğretmenin “Sona Doğru Çok Daha Fazla Kararlı Olmalısınız” yazısından bir paragrafı paylaşacağım,

“Aslında düşünürseniz, geçmişteki uygulayıcılar yolculuklarını tamamlamak için bütün hayatlarını alsa bile ikinci bir şans için işi gevşetmeye bir saniye bile cesaret edemezdi. Oldukça rahat bir xiulian yoluna sahip ve Dafa tarafından kurtarılıp Tamamlanma-Konumu elde eden, göz açıp kapayıncaya kadar geçen kısa bir uygulama döneminde Fa'yı geçerli kılma uygulaması onuru verilmiş olan Dafa öğrencileri, nasıl daha fazla azimli olamazlar. Dafa öğrencilerinin uygulama şekli sıradan insanlar arasında, bu dünyada tek uygulama olduğunu ve sadece doğrudan kişinin zihnini hedef aldığını her zaman biliyorsunuz. İnsanları kurtaran ve Fa'yı onaylayanlara müdahale eden bütün insan takıntıları ve fikirleri yok edilmek zorundadır. Uygulayıcılar kutsal bir yolda seyahat ettikleri için insan düşüncelerinden ortaya çıkan ve onların fikirleriyle değişen bu takıntıları yok etmek gerçekten zor değil midir? Bir uygulayıcı hala bu düşüncelerden kurtulmak istemiyorsa, o zaman, bir uygulayıcı olduğunu nasıl gösterecek? Elbette bu durumda olan pek çok öğrencinin, bu durumunun sebebi en başında göze çarpmayan takıntılara sahip olması ya da kendi fikirleri vasıtasıyla müdahale edilmiş olması ve şeytanın bu açıkları sömürerek bu faktörleri büyütmesidir. Bunu sizin kolaylıkla yakalayıp sonra temizleneceğinizi biliyorum, fakat bu çok önemli kutsal yolda bir kaç kez varyanttan gitmelisiniz; gelecekte üzülmemek için amacı terk etmemelisiniz; seviyelerin çok uzağına düşmemelisiniz. Bu benim ümidim, sizin ümidiniz ve size güvenenlerin ümididir!”

Yukarıdakiler benim kişisel anlayışımdır. Uygun olmayan şeyleri lütfen düzeltin.


Not:

Üstat/Öğretmen: Falun Gong’un kurucusu Bay Li Hongzhi’ya saygı ifadesidir.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a30828-article.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.