Biri Kendini Gelişme Uygulamasında Sebat Etmeli

Bazı Falun Dafa uygulayıcıları uzun zamandır Fa çalışmayı ihmal etmiş, devamlı olarak çalışmamış. Fakat Öğretmenden yeni bir öğreti yayınlandığı zaman, onların şevkleri hemen geri geliyorlar ve ondan sonraki birkaç gün içinde oldukça çaba içinde oluyorlar. Onlar, kendilerini geliştirmek için iyi çalışmaya devam edeceklerine kendi kendilerine söz veriyorlar. Fakat her defa verdikleri sözleri tutmayı başaramıyorlar. Onlar kendilerini kötü hissediyorlar ama sebat edemezler.

Öğretmen,

“Bir taşı nereye koyarsan koy hala bir taştır ve bir parça altını nereye koyarsan
koy bir parça altındır.” demişti. (“2004 Chicago Konferansında Fa'yı Öğretme”)

Biz uygulamamızda yeterli çabayı sarf etmediğimizde, eksikliklerimizi saklamak için bahane bulmamalıyız. Sıradan insanlar arasında bir deyim vardır, “bir damla su taşı delebilir.” Çünkü biz Falun Dafa uygulayıcısıyız ve Öğretmenimiz çoktan geleceklerimizi hazırlamıştır. Bizim yapmamız gereken tek iş ise kalan zaman içinde büyük erdemi oluşturmaktır. Biz yüksek bir düzeyde durmaktayız ve hedeflerimiz değerlidir. Herhangi bir durumda, bir Falun Dafa uygulayıcısı sebat etmelidir. Sadece böyle, Öğretmenin merhametini ve yaşamları kurtarma gayretini boşa çıkartılmayacaktır.

Bazı uygulayıcılar Tamamlanmaya belki yetişememekten korkuyorlar. Dolayısıyla, onlar tüm zamanlarında yoğun bir şekilde “yaşamları kurtarma” işi yapıyorlar. Fakat onlar Fa'yı çalışmaya yetişebildi mi? Bazı uygulayıcılar gerçeği anlatım materyalleri hazırlamakla, diğer uygulayıcılar ile işbirliği içinde çalışmakla ve sağa sola koşuşturmayla meşgul olmaktalar. Fakat onlar da Fa çalışmasına yetişebildi mi? Bazıları hassas konularla karşılaştığında hemen insani tarafını göstermeye başladı. Onlar zulüm meydana okuduğunda devamlı olarak gayret edebildi mi? Bazılarının toplumda belli bir değişim ortaya çıktığında hemen insan korkuları ve bencillikleri üstüne geliyor. Onlar devamlı olarak gerçeği-anlatım materyalleri dağıtabildi mi? Bazı uygulayıcılar yorgun hissediyorlar ve kendilerinin iyi bir fiziksel duruma sahip olmamalarından şikâyet ediyorlar. Fakat onlar Falun Gong egzersizlerini düzenli olarak yapabildi mi? Bazıları ise sürekli olarak engellerle karşılaştıklarından sıkça şikâyet ediyorlar. Onlar zihinlerini her zaman dürüst ve doğru tutabildi mi? Ayrıca dünyevi takiplerinin peşinden daima koşmakta olanlar da var, kendilerinin özdeşliğini de unuttular. Onlar Öğretmen tarafından yapılması istenilen üç işi tutarlılıkla yaptılar mı?

Birlikte Öğretmenin Zhuan Falun kitabında söylediği sözleri hatırlayalım:

“Buna ek olarak, bugün yapmakta olduğumuz şey dışardan göründüğü kadar kolay değildir. Ben de bir anlık heyecana kapılarak bu işi yapmaya gelmedim.”

Falun Dafa'yı uygulamak ciddi bir meseledir. Bunun içinde merhamet ve büyük ciddiyete sahiptir. Biz bir anlık heyecana kapılarak işleri yapmamalıyız. Aksi takdirde, sonunda hiçbir şey elde edemeyeceğiz.

Öğretmen,

“Dafa uygulayıcılarının yapması gereken üç işin her biri çok önemlidir. Sizin kişisel
uygulamanızda tamamlanmanız için her şey Fa'yı onaylamanızla birbirine bağlantılıdır,
bu yüzden siz iyice yapmalısınız...” demişti. (“2003 Orta-Batı A.B.D. Fa Konferansında Fa'yı Öğretme”)

Öğretmen de,

“... Fa'yı onaylarken, Dafa uygulayıcılarının yapması gereken üç işi iyice yapmalısınız ve Bu onların içinde her şeyi kapsamaktadır.” demişti. (“2003 Atlanta Fa Konferansında Fa'yı
Öğretme”)

Bana göre, Fa düzeltmesi dönemindeki Falun Dafa uygulayıcıları sadece görevlendirilen üç işi sebat ederek yaptıklarında gerçek uygulayıcılar olarak kabul edebilir.

Bugün, Fa çok net bir şekilde anlatılmıştır. Öğretmen bizim başarabilmemiz için gerekli tüm zorlukları büyük bir gayretle kendi omuzlarında taşınmıştır. Ben utanç hissediyorum. Ben çok rahat ve sevimli bir elde etmeyi aramakta değilim, fakat kendimi güçlendirebileceğim ve Öğretmenin gayret ve endişelerini azaltabileceğim bir yol bulmak istiyorum.

Sizinle yaptığım bu paylaşım benim sınırlı kavramamdır!

Not:
1. Fa: Yasa veya prensipler; Falun Gong'un öğretileri.
2. Üstat/Öğretmen: Falun Gong'un kurucusu Bay Li Hongzhi'ya saygıyı ifade eden hitap.Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a31220-article.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.