Falun Gong'un Sağlığa Etkilerini Belirlemek İçin Pekin'de On Bin Uygulayıcı Üzerinde Yapılan Araştırma

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Özet: Falun Gong'un insan sağlığı üzerindeki etkilerini belirlemek için Pekin'de bulunan beş bölgede 12.731 tanesi geçerli sayılan anketi, Falun Dafa uygulayıcıları üzerinde uygulamak üzere hazırladık Araştırmalarımız gösterdi ki, Falun Gong'un hastalık iyileştirme oranı 99.1%, kesin tedavi oranı 58.5%; Fiziksel sağlığın düzelme oranı 80.3% ve zihinsel sağlığın ise 96.5%. Araştırmamız göstermiştir ki Falun Gong hastalıkların iyileşmesi ve yaşam kalitesinin sağlık anlamında arttırılması üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Falun Gong fiziksel ve zihinsel anlamda insanlara faydalı mükemmel bir Qigong uygulamasıdır.

Arka Plan: Qigong uzun yıllardır sağlığı iyileştirici geleneksel bir Çin aktivitesidir. Bu yüzden Çinliler qigong uygulamak konusunda eşsiz bir avantaja sahiptir. Falun Gong 1992 yılında açıklandığından bu yana, uygulayıcılarının sayısı hızla artmaktadır. Falun Gong'un fiziksel ve zihinsel sağlık üzerindeki olumlu etkileri pek çok uygulayıcı tarafından sürekli farkına varılmaktadır. Falun Gong'un daha fazla insan tarafından doğru olarak anlaşılması için Pekin'deki 5 ayrı bölgedeki Falun Gong uygulayıcıları arasında böyle bir çalışma gerçekleştirdik.

* * * *

1. Çalışma.....

1998 yılında Pekin'deki beş bölgede (Batı, Doğu, Chongwen, Xunwu ve Chaoyang) 200'den fazla uygulama alanında araştırmamızı gerçekleştirdik. Uygulayıcıların Falun Gong uygulaması yapmadan önceki ve sonraki sağlık durumları ile ilişkili 14.199 adet anket çalışması yaptık.

* * * *

2. Çalışma Stili ve Metodu :

1998 yılında Pekin'deki beş bölgede (Batı, Doğu, Chongwen, Xunwu ve Chaoyang) 200'den fazla uygulama alanında araştırmamızı gerçekleştirdik. Uygulayıcıların Falun Gong uygulaması yapmadan önceki ve sonraki sağlık durumları ile ilişkili 14.199 adet anket çalışması yaptık.

2.1 Anket içeriği : (Anketin son bölümde mevcuttur) İsim, cinsiyet, yaş, uygulama yapma süresi, uygulamadan önce ve sonraki farklı hastalıklarının sayısı, yine uygulamaya başlamadan önce ve sonraki zihinsel sağlık durumu ve uygulamadan sonraki ortalama ilaç masrafı.

2.2 Metot : Anket isteyen uygulayıcılar tarafından, talimatlara uyularak doldurulmuş ve veriler bilgisayara yüklenmiştir.

2.3 Veri Analizi : Toplam 14.199 adet form doldurulmuştur. Cevaplanmayan bir soruya sahip formun değerlendirme dışında tutulduğu tek bir kriter belirlenmiştir. 12.731 tamamlanmış anket geçerli sayılmış ve bunlar geçerli veri olarak ele alınmıştır. Bu veriler Microsoft Office 97 Excel 8.0 ile analiz edilmiştir.

* * * *

3. Sonuçlar :

Excel 8.0 ve iki sabit istatistik metot kullanılarak aşağıdaki sonuçları elde etmiş bulunmaktayız;

3.1 Cinsiyet Dağılımı : Erkek 3.554 - 27.9% ; Kadın 9.177 - 72.1% ; erkeklerin kadınlara oranı: 1/2.6. Toplam 14.199 adet form doldurulmuştur.

3.2 Yaş Dağılımı : 50 yaş veya üstü -- 67.5% , 20-50 yaş arası -- 30.8% , 20 yaş veya altı - 1.7% (Tablo.1)

Tablo.1 : Yaşlara göre uygulayıcıların sayısı

3.3 Uygulama Geçmişi : Falun Gong uygulamaya başladığı tarihin tespiti ile uygulama zamanının uzunluğunu tespit ettik. Uygulama zamanı ve uygulayıcıların sayısı ve de bunların oranı Tablo.2'de görülmektedir. Zaman içerisinde sayıları artan bütün uygulayıcıların sayısının eğrisi Şekil 1'de görülmektedir. Falun Gong uygulayıcılarının neredeyse düz bir eğri çizdiğini bu eğride her yıl süratle sayılarının arttığını görülmektedir.

Tablo.2 : Uygulama yapma sürelerine göre uygulayıcıların sayısı

3.4 Uygulama yapmadan önce ve sonraki sağlık durumlarının karşılaştırılması : Araştırma sonuçları göstermiştir ki, Uygulama yapmadan önce; 2.547 (20%) kişi tek bir hastalığa, 3.004 (23.6%) kişi iki hastalığa, 6.341 (49.8%) kişi ise üç hastalığa, toplamda 11.892 kişi çeşitli hastalıklara sahipmiş. Bu sayı toplam katılımcıların 93.4%'üne tekabül etmektedir (Bkn: Şekil 2).

Uygulamadan sonra (Bkn: Şekil 3); 6.962 (58.5%) kişi tamamıyla iyileşirken; 2.956 (24.9%) kişinin sağlığında iyileşme gözlenmiştir, yani uygulamadan sonra hastalıklar 99.1% oranında iyileşmiştir. Şekil 3'te üç grup uygulayıcının uygulama yapmadan önce ve sonraki sağlık durumları gösterilmektedir.

3 hastalığa sahip - 49.8% , 2 hastalığa sahip - 23.6% , 1 hastalığa sahip - 20% , sağlıklı - 6.6%

Şekil 2 : Uygulamaya başlamadan önceki sağlık durumları

Tablo.3 : Uygulamadan sonraki sağlık durumları

1-Değişiklik yok, 2-Az iyileşme , 3-Hemen hemen iyileşme, 4-Tamamıyla iyileşme

Şekil 3 : Uygulamadan sonra değişen sağlık durumları

3.5 Tıbbi ilaç harcamaları : Katılımcıların tıbbi ilaç masrafları 41.700.000 Yuan (~ 5.140.000 $) ve kişi başına yıllık ortalama harcama oranı 3.270 Yuan (654$)'dir.

3.6 Fiziksel sağlığın karşılaştırılması : Tablo 4'de uygulama öncesi ve sonrasındaki fiziksel sağlık durumları gösterilmektedir. 9.871 (80.3%) uygulayıcının fiziksel sağlıklarında olumlu yönde değişim olmuş, uygulama yapmadan önce kendini "çok enerjik" diye tanımlayan kişilerin sayısı 3.5%'dan 55%'e yükselmiştir. Şekil 4 sağlık durumunun dağılım oranı ile ilgilidir.

Tablo.4 : Uygulamadan önce ve sonraki fiziksel sağlık durumları

1. Zor Çalışıyor 2. Çalışabiliyor 3. Normal çalışıyor 4. Enerjik

Şekil 4 : Fiziksel sağlık durumunun karşılaştırılması

3.7 Zihinsel sağlığın karşılaştırılması : Tablo.5 uygulama yapmadan önce 52.4% oranındaki insanın depresyon veya hafif zihinsel strese sahip olduğunu göstermektedir. Uygulamadan sonra 12.287 (96.5%) uygulayıcının zihinsel sağlıklarında gelişme kaydedilmiş; onların arasında 7.202 (56.6%) kişi "Mutlu" olmayı başarmış; 3.447 (27%) kişi önemli ilerlemeler kaydetmiş; 1.638 (12.8%) kişi bazı gelişmeler kaydetmiştir (Bkn. Tablo.6).

Tablo.5: Uygulamadan önceki zihinsel sağlık

Tablo.6: Uygulamadan önceki zihinsel sağlık

3.8 Hastalığa sahip olmayan uygulayıcıların sağlık durumlarının karşılaştırılması : 839 uygulayıcı (6.6%) uygulama yapmaya başlamadan önce herhangi bir hastalığa sahip değilmiş. Onların fiziksel ve zihinsel sağlıklarındaki değişim aşağıdaki gibi gelişmiştir. Bu 839 kişiden 486 (57.9%)'sı fiziksel sağlıklarında ilerleme tanımlamış, 839 kişiden 742 (88.4%)'si ise zihinsel sağlıklarında ilerleme tanımlamışlardır (Bkn. Tablo 7 ve 8).

Tablo.7: Uygulamadan önceki zihinsel sağlık

Tablo.8: Uygulamadan önceki zihinsel sağlık

3.9 Fiziksel ve zihinsel sağlığın korelasyon (karşılıklı ilişki) analizi : Şekil 5'de fiziksel, ruhsal ve sağlık koşullarının durumu arasındaki ilişkinin uygulamadan sonraki karşılaştırması görülmektedir. Tablo.9 veri gurubunu göstermektedir. Şekil 5'de hastalıkların iyileşmesinin, fiziksel gelişim ve zihinsel sağlıkla ilgili olduğu görülmektedir.


Şekil 5 : Fiziksel hissediş, zihinsel hissediş ve hastalık durumlarının çapraz karşılaştırması

Tablo 9 : Fiziksel,zihinsel ve genel sağlık(haslık sahibi olup olmama) arasındaki ilişki

* * * *

4. Tartışma

(1) Hastalıkların iyileşmesi, vücudun güçlenmesi ve insanların sağlık standartlarını yükseltmek

Araştırmamıza göre, 12.731 katılımcı arasından, uygulama yapmadan önce 93.4%'ü hastalık sahibi ve 49.8%'i en azından üç hastalığa sahipti. Falun Dafa öğrenirken ve uygularken uygulayıcıların sağlık koşulları çeşitli oranlarda iyileşme göstermektedir.

Tamamen iyileşme oranı 58.5% iken toplam etki oranı 99.1%'e ulaşmıştır. Falun Dafa egzersizleri yapmadan önce ve yaptıktan sonraki vücut koşulları kıyaslandığında katılımcıların 80.3%'ünün sağlıklarında gelişim görülmüştür. Bu insanlar arasında "çok enerjik" hissetme oranı uygulamadan önce var olan 3.5%'dan 55.3%'e yükselmiştir. Bu gerçekler Falun Dafa'nın hastalıkların iyileşmesi ve vücudun sağlıklı bir yapıya kavuşmasında gözle görülür bir biçimde etkili olduğunu göstermektedir. Modern bilimin bakış açısına göre sağlıklı bir yapı iki yön içerir; sağlıklı bir vücut ve sağlıklı bir zihin. Araştırma 12.278 kişinin uygulamadan sonra sağlıklı bir psikolojiye sahip olduklarını gösterirken bu araştırmadaki toplam katılımcıların 96.52%'i oranındadır.

Toplumun gelişimi ile beraber insanların yaşam standartları artmakta ve insanlar fiziksel yapılarını iyiye, daha iyiye yükseltmeye ihtiyaç duymaktalar. Bu araştırma göstermektedir ki Falun Dafa uygulayıcılarının sayısı her yıl artmakta ve bu artış çok ama çok hızlı bir biçimde gerçekleşmektedir*(bkn.*). Falun Dafa'nın böylesine büyük bir uygulayıcı sayısına sahip olması ve toplumun geneli tarafından kabul edilmesi gerçeği Falun Dafa'nın gerçekten sağlığa iyi geldiği ve hastalıkları iyileştirdiğinin açık ibr kanıtıdır.

(2) Tıbbi harcamalar

Araştırmaya göre, Falun Dafa uygulayıcıları yıllık tıbbi harcamalarında her bir birey 3.270 Yuan tasarruf edebilmektedir. Falun Dafa uygulayıcıları büyük oranlarda tıbbi harcama ve tıbbi kaynaklardan tasarruf etmekte, toplumu ve Çin insanlarını bu yükten kurtarmaktadır. Bu olumlu etkiler gayet açıktır. Bu önemli gerçek Falun Dafa'nın hem insanlar hem de ülkeler için faydalı olduğunu göstermektedir.

(3) Hastalıkların iyileşmesindeki önemli faktör - uygulayıcıların zihinsel durumlarının iyileşmesi

Çalışma Falun Dafa uygulayıcılarının 83.6%'sının zihinsel durumlarının açıkça iyileştiğini göstermektedir. İnsanların fiziksel ve zihinsel durumlarının paralel analizi vasıtasıyla, insanların güçlenmiş ve iyileşmiş fiziksel bedenleri ve zihinsel durumları arasında yakın bir karşılıklı ilişki olduğu ortaya çıkmaktadır. Modern bilimin teorileri hastalıkların biyolojik, çevresel ve sosyal faktörlerden kaynaklandığını ve bu üç etkenin zihinsel etkiler vasıtasıyla vücudu büyük oranda etkilediği ve böylece de sağlıksızlık ve hastalık koşullarına ulaşıldığını ileri sürmektedirler. Falun Dafa'nın üstün karakteristik özelliklerinden biri uygulayıcılarının ilk planda zihinsel gerçekliklerini yükseltmelerinin gerekli olmasıdır. Bir kişinin moralini ve erdemini yukarıya taşıyarak zihinsel koşullarını yoluna koyması vasıtasıyla Falun Dafa kişinin bedenini istenen sağlıklı duruma taşır. Açıkça, kalbi geliştirmek ve egzersizleri uygulamak uygulayıcıların fiziksel ve zihinsel gelişimlerinde büyük etkilere sahiptir.

Falun Dafa vasıtasıyla uygulayıcıların genellikle kamusal sorumluluklarında çok daha hassas bir hale geldikleri, diğer insanlarla ilişkilerinin güçlendiği, kişisel moralleri ve erdemlerinin yükseldiği ve günlük yaşamda pozitif bir tutum sergiledikleri tespit edilmiştir. Bütün bunlar toplumun ruhsal uygarlık düzeyini arttırmaktadır. Bu insanoğlunun ruhsal uygarlık düzeyinin yükselmesi kesinlikle daha iyi ve çok daha daimi sosyal gelişime yol açacak, daha temiz kalpler yaratacak ve insanların zihinlerini ve vücutlarını sağlıklı kılacaktır. İnsan düşüncesini ve doğasını yüceltmek kesinlikle insanoğlunun tamamına refah getirecektir.

Araştırmamız istatistiksel değerleri vurgulanacak başka bir gerçeği daha işaret etmektedir. Falun Dafa uygulayıcılarının azımsanmayacak bir kısmı Falun Dafa uygulamasından önce de gayet sağlıklıdırlar ve onların uygulamayı yapma gerekçeleri Geleneksel Çin Kültüründen gelmektedir. Falun Dafa'nın derin prensipleri tarafından çekilmişlerdir.

* * * *

Katılan Araştırmacılar :

23 Ekim 1998

* Not: Falun Dafa 1992-1998 yılları arasında sadece Çin'de 250 milyon kişi tarafından uygulanmaya başlamıştır. Ve bugün tüm dünyada yaklaşık 350 milyon kişi tarafından uygulanmaktadır.

* * * *

Ek:

Falun Dafa Uygulamasının Sağlık Gelişimi Üzerine Etkilerini Araştırma Soruları

1. Uygulama yapmadan önceki sağlık koşulları ( )
A. Tamamen sağlıklı
B. Bir hastalık
C. İki hastalık
D. Üç hastalıktan daha fazla

2. Uygulamadan sonraki sağlık koşulları ( )
A. Tamamen iyileşti.
B. Önemli oranda düzeldi.
C. Düzeldi.
D. Değişiklik olamadı.

3. Uygulamadan önceki sağlık koşulları ( )
A. Herhangi bir fiziksel çaba gerektirecek işleri yapamıyorum.
B. Bazı fiziksel çalışmaları yapabiliyorum.
C. Normal olarak iş yapıyorum.
D. Çok enerjik hissediyorum.

4. Uygulamadan sonraki sağlık koşulları ( )
A. Herhangi bir fiziksel çaba gerektirecek işleri yapamıyorum.
B. Bazı fiziksel çalışmaları yapabiliyorum.
C. Normal olarak iş yapıyorum.
D. Çok enerjik hissediyorum.

5. Uygulamadan önceki zihinsel durum ( )
A. Ağır stres altındayım, genellikle mutsuzum
B. Bazen stresliyim
C. Normal
D. Mutlu ve keyifliyim

6. Uygulamadan sonraki zihinsel durum ( )
A. Tamamıyla mutlu ve keyifli birisi oldum
B. Her şey fevkalade iyi
C. Bazen yolunda gidiyor
D. Değişim yok

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.