Litvanya Dışişleri Bakanlığı - "Çin'in BM İnsan Hakları Evrensel Bildirisine Saygı Duyması İçin Israrlarımızı Sürdüreceğiz"

Falun Gong uygulayıcılarının Litvanya Dışişleri Bakanlığına yazdıkları mektuba gelen cevap:

"Falun Gong için yardım isteyen mektubunuzu aldık ve özellikle Amerika, Kanada, İsveç, İngiltere, Almanya, Japonya, Malezya, Singapur, Rusya ve Litvanya başta olmak üzere dünya çapında 100 milyondan fazla Falun Gong uygulayan insan olduğunu öğrendik.

İlk olarak Litvanya'nın demokratik bir Avrupa ülkesi olduğunu vurgulamak istiyorum ve Litvanya dünya çapındaki inanç özgürlüğünün başlıca savunuculardan olup, bu durum kesinlikle Çin'i de kapsamaktadır. Litvanya Çin ile yaptığı tüm görüşmelerde kültür, insan hakları ve inanç konularında daha fazla özgür olması gerektiğini vurgulamıştır. 2001 yılında Litvanya Parlamentosundan yedi milletvekili ile Çin'e yaptığımız resmi ziyaret sırasında da yetkililerle bu konuları karşılıklı tartıştığımızı bilmenizi isterim.

Ayrıca 19 Nisan 2001 tarihinde Baltic Falun Gong Derneğinin Litvanya'da kurulmasını onayladım. Tüm bunlar Litvanya'nın inanç özgürlüğünü desteklediğini açıkça göstermektedir. 27 Haziran 2001'de Baltic ülkelerini temsil eden Falun Gong uygulayıcıları ve Falun Dafa Derneği temsilcileri yeni kültür ve inanç hareketleri konferansına katılmaları için davet edildi (Litvanya'ya), bu organizasyon ülke olarak sizi açıkça desteklediğimizi ve ilgilendiğimizi göstermektedir."

Dışişleri Bakanlığı de bundan söz etmektedir, "Litvanya, BM Evrensel İlkeleri ve İnsan Haklarına saygı duymakta ve Çin Halk Cumhuriyetinin de bu ilkelere uymasına dikkat etmektedir."

Son olarak kendisinin de Falun Gong uygulayıcılarıyla ilgili olan konuları daha fazla görüşmek istediğini ve ihtiyaç duyulan her türlü bilgiyi sağlayacağını ifade etti.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a13174-article.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.