AB  |  NGO  |  Hükümet  |  VIP  |  Diğerleri

Fransız İnsan Hakları Grupları Başkan Chirac'ı Zulmü Durdurması İçin ÇKP'ye Baskı Yapması Yönünde Sıkıştırıyorlar

Fransız insan hakları örğütü Agir pou les Droits de I'Homme'un başkanı Bayan Marie-Francoise Lamperti, geçenlerde Başkan Chirac'ın Dışişleri Danışmanı Laurent Billi ile bir araya geldi. Görüşme sırasında Bayan Lamperti sert Falun Gong zulmü üzerinde durdu ve Fransız Falun Dafa Derneği'nin Başkana yazdığı mektubun konseyden geçmesini talep etti. Dernek mektupta Chirac'ın acil olarak Çin Komünist Partisi ile insan hakları ve Falun Gong zulmüne son verilmesi yönünde açık bir diyaloga geçmesini istemektedir.

Bayan Marie-Francoise Lamperti ve Bay Tang Hanlong Fransız Falun Dafa Derneğinin başkanıdır

Bayan Lamperti ayrıca Bay Billi'ye, David Kilgour ve David Matas tarafından birlikte hazırlanan organ toplama acımasızlığını anlatan araştırma raporuyla ilgili bir mektubun eline geçip geçmediğini sordu. Mektupta, iki müfettiş Başkan Chirac'ın tüm hapishanelerin ve çalışma kamplarının uluslararası müfettişlere açılması yönünde Çin rejimine baskı yapmasını istediler. Bu mektubu da Bayan Lamperti imzaladı.

Bayan Lamperti: “Toplantı sırasında, Falun Gong manevi hareketi üyelerinin Çin'deki toplama kamplarında alıkonulması, işkence yapılması ve organları için öldürdürülmesi hakkındaki gerçekleri anlattı. Dışişleri Danışmanından tüm suçlamaların gerçek olduğunu Chriac'a anlatmasını ve Başkanın uluslararası araştırma için Çin hükümetine baskı yapmayı kabul etmesini talep etti. Bir insan hakları örgütü olarak endişelerimizi ifade ettik. Biz Fransız araştırmacıların acımasız organ trafiğine suç ortaklığı yapmayacağını umuyoruz.” dedi.

Bay Billi: “Bu acımasız uygulamaya katılan herhangi bir kişi Fransız yasalarına göre yaptıklarından sorumlu olacaktır.” diye cevap verdi.

Bay Billi, Başkan Chirac'ın Çin ziyaretinden önce, 16 insan hakları örgütü temsilcisinin Çin'deki insan hakları ile ilgili görüşlerini ve taleplerini dinledi.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a36250-article.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.