Macaristan: İnsanlara Falun Gong'a Karşı Zulme Son Verilmesi İçin Seslenildi

1 Kasım 2006'da Macar uygulayıcılar Blaha Lujza Meydanında bir araya gelerek Çin'deki Falun Gong uygulayıcılarına yapılan zulüm hakkında Macar halkına bilgi verdiler.

Posterler sergileyip, broşürler dağıtarak, imza topladılar ve yoldan geçenlere Çin Komünist Partisi (ÇKP) tarafından Falun Gong'a ve Falun Gong'a inananlara karşı işlenen insan hakları suçları anlattılar. Birçok insan durup dinledi ve dikkatle posterleri okudu.

İnsanlar posterleri okudu ve Falun Gong'a karşı süren insan hakları suiistimallerin sona erdirilmesi için dilekçeyi imzaladılar

Uygulayıcılar Çin hapishanelerinde ve çalışma kamplarındaki uygulayıcılara karşı kullanılan çeşitli işkence metotlarına ait görüntüler sergilediler ve uygulayıcıların organlarının toplanması ile ilgili Kilgor-Matas raporu hakkında bilgi verdiler.

Birçok insan Çin Komünist Parsinin kötü doğası ve Falun Gong'a ve Doğruluk, Merhamet ve Hoşgörü rehber ilkelerine karşı 7 yıl süren zulmü karşısında sarsıldılar.

Bir kadın, “Bu zulüm, kötüdür! Ben nasıl böyle bir zalimliğin yapılabildiğini anlayamıyorum. Parmağı kestiğim zaman yaralandığımı bilirim, ama bu polisler [Dafa'ya zulmeden] nasıl yaşayabiliyorlar?” dedi.
Bazı insanlar Kilgour-Matas raporundan alıntıları okurken sanki kendinden geçmiş gibi göründüler.

Bir adam posterleri göstererek : “21.yüzyılda hala bunun gibi şeylerin olduğuna inanamıyorum!”

Başka bir adam gerçek problemin Falun Dafa değil Komünist Parti olduğunu, benzer terör yöntemlerini Sovyetler Birliği rejimi döneminde Macarlarında yaşadığını söyledi.

Bir genç adam uygulayıcılarla zulmün büyük bir insan hakları krizi olduğunu ve bu konuda Macaristan Sosyalist Hükümetinin bugünkü Ortadoğu çatışması ya da sivil gerilimlerden daha acil hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Hıristiyan inancına sahip bir kişi uygulayıcılarla çok eski bir kehanetin zulmü önceden bildirdiğini söyledi. Uygulayıcıların merak etmemesini, çünkü onların Şeytanı yeneceğini söyledi.

Sonra yağmur yağmaya ve derece düşmeye başladı. Uygulayıcılar doğru düşünceler yolladılar ve hava açtı. İnsanlar soğuğa rağmen posterleri okumak için geldiler.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a36319-article.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.