Arjantin: Federal Yargıç, Jiang Zemin ve Luo Gan’ı Tutuklanmasını Hüküm Verdi

Arjantin Federal Mahkemesi Dokuzuncu Bölümü Yargıcı Bay Octavio Araoz de Lamadrid, dört yıl süren bir araştırma neticesinde 17 Aralık 2009 tarihinde tarihsel anlam taşıyan bir hüküm verdi: ÇKP’nin eski lideri Jiang Zemin ve “610 Ofisi”nin başı (sorumlusu) Luo Gan’ın Falun Gong’a karşı yürüttükleri zulüm ile İnsanlığa Karşı Suç işledikleri gerekçesi ile Arjantin Federal Emniyet Müdürlüğü Uluslararası Cinayet Bölümünden ÇKP’nin bu üst düzey yetkilisi hakkında tutuklama hüküm verdi.

Yargıç, 142 sayfalık yasal doküman içinde, ayrıntılı bir şekilde ÇKP’nin Çin’de Falun Gong uygulayıcılarına karşı yürüttüğü zulümde, Jiang Zemin ve Luo Gan’ın aktif olarak rol oynadığını değerlendirdi.

Yargıç Bay Lamadrid, hüküm açıklamasında, “Soykırım politikasının uygulandığı süre içinde kullanılan metotların hepsi aşırı derecedeydi, insan hayatı ve insanoğlunun haysiyeti aşırı derecede hor görüldü. Falun Gong’u kökünden yok etme amacı taşıyan bu hareket süresince, Falun Gong uygulayıcılarına zulmetmek için sıklıkla vahşice dayak, işkence, tutuklama, öldürme, beyin yıkama ve psikolojik işkence hadiseleri vuku buldu.” diye yazdı.

Yargıç, bu davanın sorgulamasında “Evrensel Yargılama Yetkisi” maddesini kullandığını vurguladı. Yargıcın dosyasında, “Bu davada, sanıklar işledikleri suçlar ve Falun Gong inanç grubuna karşı yürütülen zulmün kurbanlarının sayısının fazlalığı ve ruhsal olarak verdikleri canice zararın şiddeti yüzünden “Evrensel Yargılama Yetkisi” maddesi kullanılmak zorunda kaldık.” dedi.

Zulmün baş suçlularına dava açıldı, Jiang Zemin ve Luo Gan sanık oldular

Arjantin Falun Dafa Derneği Başkanı Bayan Fu Li-Wei, Luo Gan’ın 12 Aralık 2005’te Arjantin’i ziyareti sırasında, Adolfo Casabal Elas ve Alejandro Guillermo Cowes adlı avukatlara verdiği vekâlet ile Arjantin Federal Mahkemesinin Cinayet ve Cezalandırma Bölümü Dokuzuncu Mahkemesinde “Soykırım” ve “İşkence” suçlarından Luo Gan’a dava açtı. Bu dava, Arjantin Federal Mahkemesi tarafından hemen kabul edildi ve mahkeme davadan Yargıcı Bay Octavio Araoz de Lamadrid’ti sorumlu tayin etti.

Bu davanın sorgulama sürecinde Yargıç, Luo Gan’ın üstü olan Jiang Zemin’in Falun Gong’a zulmü başlatan asıl kişi olduğunu onayladığından, Jiang Zemin’i de bu davaya ekleyerek birlikte sorgulamaya karar verdi. Böylece, Jiang Zemin’in işlediği zulmün kanıtları da dava dosyasına eklenerek Luo Gan ile aynı suçlardan hakkında dava açıldı.

ÇKP’nin kullandığı çeşitli yollar ile davayı engellemeye çalıştı ve davacının avukatlarına baskı yaparak sorgulama sürecinde oldukça zorluklar yaşattı, fakat hiçbir zaman sorgulamanın ilerlemesini durduramadı. Yargıç Bay Lamadrid, dört yıllık araştırmaları ve topladığı kanıtların ardından Jiang Zemin ve Luo Gan hakkında tutuklama kararı verdi.

Yargıç, zulmün gerçeklerini araştırmak ve kanıtlar toplamak için şahsen Amerika’ya gitti

Federal Mahkeme Cinayet ve Cezalandırma Bölümü Dokucuncu Mahkemesi 2006 yılın başında, Luo Gan’ın Çin’de Falun Gong’a karşı işlediği suçları araştırmaya başladı ve Yargıç Bay Lamadrid bu dava için çok yönlü kanıtları toplamak için çaba harcadı.

Bu dönemde, farklı ülkelerden gelen Falun Gong uygulayıcıları ve Kanada’dan Bay Kilgour ve Dr. Matas gibi Falun Gong uygulayıcısı olmayan kişiler de Arjantin’e gelip Mahkemeye kanıtlar verdiler. 3 Nisan 2006’dan 26 Mart 2008’e kadar yargıç, Buenos Aires’te bulunan Federal Mahkemede 9 şahitten sözlü kanıt topladı.

Nisan 2008’de Yargıç Lamadrid, en yüksek mahkeme tarafından izin ve finansal destek alarak daha fazla kurbanla görüşmek üzere New York’a gitti, çünkü zulmün çoğu kurbanı Çin’den kaçıp kurtulmalarına rağmen mülteci durumunda olduklarından pasaportlarını henüz alamadıkları için ifade vermek üzere Arjantin’e gidemezlerdi. 28 Nisan ve 5 Mayıs 2008 tarihleri arasında, Yargıç şahsen New York’taki Arjantin Başkonsolosluğuna gidip Amerika’da yaşayan 10 zulüm tanığının ifadelerini aldı.

Araştırma sürecinde Yargıç, Birleşmiş Milletler ve çok taraflı Kuruluşlar tarafından yapılan Jiang Zemin ve Luo Gan’ın Falun Gong’a karşı yürüttüğü zulüm ile ilgili araştırma raporlarını da bu davanın dosyasına ekledi.

Bu arada, ÇKP çeşitli serseri metotları kullanarak bu davanın ilerlemesini durdurmaya çalıştı, fakat Yargıç Lamadrid yılmadan devam edip en sonunda araştırmayı tamamladı ve resmi olarak iki cinayet sanığı hakkında tutuklama hükmü verdi.

Arjantin Federal Mahkemesi tarafından yapılan sorgulama sürecinden bazı önemli özetler

12 Aralık 2005’te, Luo Gan’ın Arjantin’i ziyaret sırasında, Arjantin Falun Dafa Derneği Başkanı Bayan Fu Li-Wei, avukatlar Adolfo Casabal Elas ve Alejandro Guillermo Cowes’a verdiğini vekalet ile Arjantin Federal Mahkemesinin Cinayet ve Cezalandırma Bölümü Dokuzuncu Mahkemesinde “Soykırım” ve “İşkence” suçlarından Luo Gan’a dava açtı. Bu dava, Arjantin Federal Mahkemesi tarafından hemen kabul edildi ve mahkeme davadan Yargıcı Bay Octavio Araoz de Lamadrid’ti sorumlu tayin etti.

12 Ocak 2006’da, Yargıç Lamadrid, Arjantin Ulusal Tüzüğünde Arjantin’deki yargıçlara bu davada itiraf edilen suçları araştırmasına izin veren yeterince standart ve önemli belgeler bulunduğunu ve üstelik Mahkemenin bu dava için asıl yönetme hakkına sahip olduğunu ifade etti.

23 Şubat 2006’da, Yüksek Mahkeme, Yargıç Lamadrid’in davalı Luo Gan’ı araştırmaya devam etmesine karar verdi.

3 Nisan 2006 ve 5 Mayıs 2008 tarihleri arasında, Yargıç Lamadrid yurtiçi ve yurtdışında Jiang Zemin ve Luo Gan’ın Falun Gong’a karşı işlediği zulüm suçları hakkında araştırmalar gerçekleştirdi.

17 Aralık 2009’da, Yargıç Lamadrid, Jiang Zemin ve Luo Gan hakkında tutuklama kararı ve talimatı verdi.

Davacı avukatları, özgürlük ve doğruluk uğruna savaşmaktan gurur duydular

Davacı avukatlarından Alejandro G. Cowes, bu davanın gelişim sürecinde yaşadıklarını anlatırken, davayı almadan önce Arjantin’deki Romanya Elçisi kendisine, “Komünist diktatörlük altında yaşamamış insanlar onun ne demek olduğunu bilmezler.” diye söylediğini aktardı.

Avukat Cowes, “Bu dört yıl boyunca yaptığım araştırmalarda şahsen yaşandıklarımdan sonra elçinin bu sözünü gerçekten anladım. Kritik bir anda bu davayı aldım, özgürlük ve doğruluk için, Komünist vahşetini açığa vurmak için savaştığım için kendimle gurur duyuyorum.” diye ekledi.

Avukat Cowes, Yargıç Lamadrid’in bu davasının araştırma ve sorgulamasını ahlak standardına göre yaptığını söyledi. “Bu, birkaç on yıl önce işlenmiş bir suçun sorgulanması değil, ne de şimdi vuku bulan bir suç için adaleti aramak değildir. Bu, vuku bulan fakat halen devam eden bir suçtur.” dedi.

Son olarak, “Bu, acımasız zulmü durdurmak için bir başlangıç olacak ve bu zulmün mutlaka sona erdirilmesi gerekir.” diye ekledi.

Arjantin Falun Dafa Derneği Başkanı: Zulüm yapan baş suçluları mutlaka cezalandıracaklar

Arjantin Falun Dafa Derneği Başkanı Bayan Fu Li Wei, “Jiang Zemin ve Luo Gan’ın Falun Gong’a karşı yürüttükleri zulüm sırasında sayısız suç işlediler, fakat Çin’de yasa ve adaletin hepsi ÇKP’nin kontrolü altında bu mekanizmalar suçlulara yardım eden ve zulmün araçları oldular. Bu durumda, Arjantin’deki yargıçların adaletli eylemleri ve adaletin mutlaka şeytani kötülüğü yeneceği ebedi gerçeğinin dünya toplumunda gerçekleştiğini büyük bir memnuniyetle gördük.” diye ifade etti.

Bayan Fu, “Vicdan ve adaleti savunmaya çalışan Arjantin Mahkemesindeki yargıçlar, bu davaya katılan adaletli insanlar ve ÇKP’nin Falun Gong’a karşı yaptığı zulmü durdurmak için çabalayan bütün insanlara teşekkür etmek istiyoruz!”

Bayan Fu son olarak, “Arjantin Federal Mahkemesi Yargıcının verdiği karar, yakın zamanlarda İspanya Ulusal Mahkemesi tarafından Jiang Zemin ve Luo Gan dahil olmak üzere ÇKP’nin eski beş üst düzey yetkilisine karşı açılan dava ve sorgulama prosedürü gibi, Jiang Zemin davası hakkında yasal prosedür açısından bir kez daha önemli ve büyük bir gelişme oldu. Adalet en son mutlaka şeytani kötülüğü yenecek ve Falun Gong’a zulmeden bütün baş suçluların hepsi en son mutlaka yargılayıp cezalandıracaklar.” diye ekledi.

Arka Bilgi:

Falun Gong, aynı zamanda Falun Dafa olarak da bilinen zihin ve beden kontrolü üzerine geleneksel bir Çin meditasyon sistemidir. Uygulama yumuşak, yavaş hareketler ve meditasyondan oluşmaktadır. Uygulama öğrenmesi kolay, zevkli ve ücretsizdir. Uygulama Doğruluk-Merhamet-Hoşgörü ilkelerini temel alır. Yüzlerce milyon kişinin şahsen uygulamanın ispatladığına gore, Falun Dafa, toplumun sabitleşmesi, insanların sağlığını sağlamak ve ahlaki standardının yükselmek için ölçmez derecede positif yolü oynadı. Bugün Falun Gong, 114 ülkede uygulanmaktadır. Falun Gong’un ana kitabı 30’dan fazla dile tercüme edilmiştir.

Çin Komünist Parti eski lideri Jiang Zemin, 1999 yılında tek başına aldığı kararla, anakara Çin’de “Doğruluk-Merhamet-Hoşgörü” ilkelerine göre uygulama yapan Falun Gong uygulayıcılarına karşı bir “yok etme” kampanyası başlattı. “Şöhretlerini yık, ekonomik açıdan iflas ettir, fiziksel olarak yok et ve işkence sonucu ölenleri intihar etti olarak say” gibi soykırım politikaları, geçmiş yıllar boyunca çok sayıda Falun Gong uygulayıcısının tutuklanmasına, işkence görmesine, dövülerek öldürülmesine ve kaybolmasına neden oldu. Hatta onlarının birçoğunun büyük karların döndüğü organ nakli ticareti için hala canlılarken organları toplandı.

"610 Ofisi": Özellikle Falun Gong’a zulüm etmek için oluşturulmuş, Parti yönetimi ve diğer bütün politik ve hukuki sistemler üzerindeki her yönetim kademesi üzerinde mutlak hâkimiyet sahibi olan bir dairedir. Luo Gan ise ülke çapında şiddet kampanyasına liderlik etmek için kurulan gizli polis birimi olan 610 Ofisinin başındaki sorumludur. Çinli avukatlar 610 Ofisini, acımasızlığı ve yasal otoritenin üstünde yetkisi ile Nazi Almanya’sındaki Gestapo’ya benzediğine dikkat çekmektedir.

Birleşmiş Milletler ve birçok uluslararası insan hakları kuruluşunun geniş çapındaki araştırmaların sonucu, ÇKP’nin Falun Gong’a karşı yürüttüğü acımasız zulmü kanıtlandığı konfirme etti. Şu anda dünyada 30’dan fazla ülkede, Falun Gong’a zulmetmeye başlayan Jiang Zemin ve diğer katılan baş suçlulara en azından 55 tane dava açıldı.

Kasım 2009’da, İspanya Ulusal Mahkemesinden bir yargıç Falun Gong uygulayıcılarına karşı yürütülen işkence ve soykırım suçlarında aktif role sahip Çin Komünist Partisi (ÇKP) eski lideri Jiang Zemin dâhil ÇKP’nin üst düzey beş yetkilisi hakkında emsali olmayan bir karar verdi. Mahkemenin duyuru mektubunda, eğer sanıklar suçlu bulunursalar en az 20 yıl hapis cezası ve aynı zamanda tazminat ile karşı karşıya kalacakları belirtildi.

17 Aralık 2009’da, Arjantin Federal Mahkemesi Yargıcı Lamadrid, Jiang Zemin ve Luo Gan hakkında tutuklama hükmü verdi.

Falun Gong’un gerçeği gittikçe daha geniş çapta yayıldıktan sonra, farklı ülkelerde Jiang Zemin ve zulmün diğer faillerine karşı açılan davalarda, Jiang Zemin ve takipçileri cezalandırılıncaya kadar daha fazla gerçek anlamda gelişmeler meydana gelebilir.

Çince metin: http://www.minghui.ca/mh/articles/2009/12/20/214757.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.