Avrupa Komisyonunda Organ Kaçakçılığı Hakkında Harekete Geçilmesi Önerildi

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Avrupa Komisyonunun ikinci oturumu 10-13 Nisan 2006 tarihleri arasında Strasbourg'da düzenlendi. Komisyonun 11 temsilcisi son dönemde halka yansıyan Çin Komünist partisinin Falun Gong uygulayıcılarının canlı şekilde organlarını gasp etme suçu hakkında bir oturum düzenlenmesi için öneri vermek üzere harekete geçti ve aynı zamanda Çin hükümetinden tüm çalışma kamplarını uluslararası delegasyonların bağımsız incelemesine açmasını talep etti.Bu öneri girişimi "Çin'deki organ kaçakçılığı hakkında soruşturma gereksinimi" başlığı altında 10904 çalışma belgesi numaralıdır.

Son zamanlarda komünist Çin'deki organ kaçakçılığı hakkında Avrupa'ya pek çok rapor ulaşmaktadır. Önergede belirtildiği üzere Reuter'in raporuna göre Birleşmiş Milletlerin işkence tahkikat sorumlusu binlerce Falun Gong taraftarının Çin'deki toplama kamplarında alıkonulduğunu ve bir kısmının da öldürüldüğünü ifade ediyor.

Önerge aynı zamanda aşağıdaki üç isteği kapsıyor:

Birleşmiş Milletler ve diğer insan hakları kuruluşlarının düşünce suçu nedeniyle tutuklananların bulunduğu tüm çalışma kamplarında ve diğer gözetim tesislerinde bağımsız inceleme yapmasına izin verilmesi.

Uluslararası insan hakları organizasyonlarının Falun Gong uygulayıcıları ile diğer muhaliflerin tutuklu bulunduğu tüm çalışma kampları, hapishaneler ve gözetim merkezlerindeki şartları ivedilikle soruşturmasına izin verilmesi.

Uluslararası organizasyonların istem dışı ya da kayıtsız olarak Çin vatandaşlarının bedeninden çıkartılarak satılan organlar konusunu incelemesine izin verilmesi.

Önergenin son kısmında şu ifade bulunmaktadır "Tüm bunlar dikkate alındığında Çin'deki organ hırsızlığının soruşturulmasına ihtiyaç olduğu görülmektedir."

Bu önerge İsveç Parlamenteri Bay Lindblad tarafından hazırlanmış ve Almanya, İsviçre, Danimarka, Estonya ve Yunanistan parlamenterlerince ortak imzalanmıştır.

********

Not: 5 Mayıs 1949'da kurulan Avrupa Komisyonunun kırk altı üye ülkesi bulunmakta ve merkezi Strasbourg, Fransa'dadır. Avrupa İnsan Hakları Komisyonu, parlamenter demokrasi ve yasaların egemenliğini savunmayı hedefleyerek Avrupa çapında anlaşmalarla üye ülkelerin sosyal ve hukuki uygulamalarını geliştirmek ve farklı kültürlerin kesişimin de paylaşılan değerler ile Avrupalı kimliğinin farkında olmayı destekler. En yüksek karar alma organı kırk altı dışişleri bakanından oluşan Bakanlar Komisyonu ya da bunların Strasbourg'daki vekilleridir (büyükelçiler/sürekli temsilciler). Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa Komisyonunun altında çalışan bir organdır.


Tavsiye önergesinin orijinal metni:
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc06/EDOC10904.htm

* * *

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a32839-article.html

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.