Antik Çin Hikayeleri: Ayaklar Yolu Yaratmakta – Gayret Yok Demek Gelişme Yok Demek

Bir zamanlarda Çin'in Sichuan Eyaletinde oturan iki keşiş vardı. Onlardan biri fakir ve diğeri zengindi. Bir gün fakir olan keşiş zengin keşişe, “Ben Güney Denizine gitmek istiyorum.” dedi. Zengin keşiş “Ama nasıl, ne ile gideceksin?” diye sordu. Fakir keşiş “İhtiyacım olan sadece bir şişe ve bir kâse” diye cevapladı. Zengin keşiş, “Senelerdir oraya gitmek için bir gemi kiralamak istedim, fakat hala gidemedim. Oraya gidebileceğine dair bir düşünce nasıl geldi?”

Bir yıl sonra fakir keşiş Güney Denizinden döndü ve iki keşiş tekrar karşılaştı. Fakir keşiş yolculuk hikâyesini zengin keşişe anlattı. Zengin keşiş çok utandı.

Ünlü Qing Hanedanlığı edebiyatçısı Peng Duanshu, “Öğrenmek Konunda, Çocuklarıma” kitabında yukarıdaki hikâyeyi anlatmakta. Bu hikâyede şöyle bir prensip açıklanmıştır:

Bu dünyada kolay veya zor şeyler yoktur. Eğer gayretle çalışırsan zor bir şey kolaya dönüşebilir. Ama eğer hareket etmezsen o zaman en kolay şey bile zor olacaktır. Öğrenmek için de aynısıdır. Eğer gerçekten çalışırsan en zor ders bile kolay olabilir. Aksi takdirde en kolay ödev bile zor gelir. Eğer bir kişi onun doğuştan zekâsını geliştirmez ve yeterince eğitimin almazsa, o zaman bu kişinin geleceği bozulacak demektir. Kendi zekâsını ve kabiliyetini ortalama gören ve devamlı olarak öğrenmeye çalışan kişi mutlaka bu gayretiyle çok başarılı olacaktır.

Bu hikâye beni çok derinden etkiledi. Bir iş yaparken, eğer hareket etmez, sadece gayetle “kısa-yol” bulmaya odaklanırsak veya “Yarına kadar bekle” ya da “Ben sonra onu yaparım” sözleriyle hareketlerimizi ertelersek, o zengin keşişin seneler boyunca bir tekne kiralamak için beklemesinden farkı yoktur. Tıpkı eski şiir “Yarın Şarkısı”nda söylendiği gibi, “Yarından yarına, yarınlar ne kadar fazla var? Eğer biri işini yapmak için yarını beklerse, o zaman hayatında hiçbir şeyi başaramaz.”

Biz konuşurken, aynı zamanda bir adım atmak gerekir. Her adım bizi ilerletir. Tüm büyük işler küçük işlerden başlar. Bizim başarılarımız adım adım gayetlerimizden oluşturuldu. Eğer biz sadece büyük iş yapmak ister fakat küçük şeyleri ihmal edersek, o zaman hiçbir yere varamayız, tıpkı o zengin keşiş gibi.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a30428-article.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.