İngiliz Parlamenter Falun Dafa Uygulayıcılarına Yapılan Zulme Karşı Olduklarını Göstermek Amacıyla İşkenceye Karşı Yapılan Sergiyi Ziyaret Etti

Manchester'ın dışında bulunan Barış Parkında, Manchester'dan gelen Falun Gong uygulayıcıları Çin'de bu uygulamayı takip eden insanların işkenceye maruz kaldıklarına dair resimleri sergilediler ve oradan geçenlere Çin Komünist rejiminin uygulayıcılara yaptığı işkenceyi anlattılar.

Parlamento (Meclis) üyesi Patsy Calton ve onun asistanları bu olayı haber aldıktan sonra onları desteklemek için kasabaya geldiler. Bayan Calton bir TV kanalına "Uzun yıllardır Falun Gong'a karşı yapılan işkencenin sona ermesi ile ilgili takipteyim. Bunun nedeni çok yakından tanıdığım Falun Gong uygulayıcısı bir arkadaşımın olmasıdır. Bizim burada anlatmaya çalıştığımız şey, Çin'e ya da Çin Hükümetine karşı cephe almak değil. Çin ile ticari ve kültürel alışverişimizin artmasını istemekteyiz, fakat aynı zamanda herkesin dikkatini insan haklarına uygun davranmak gerektiğine çekmek istiyoruz, bunun anlamı insanlara barışçıl uygulamalarını hükümet tarafından gözdağı verilmeden ve istedikleri zaman uygulayabilmeleri hakkının verilmesidir."


Parlamento (Meclis) üyesi Patsy Calton Zulümü durdurmak için imza atarkan

Bayan Calton Çin Hükümetini Falun Gong uygulayıcılarına yaptığı işkenceye son vermeye çağırmak adına bir dilekçe imzaladı. Patsy Calton, Çin'de Falun Gong'a karşı yapılan insan hakları ihlallerine dur demek için 14 Aralık tarihinde Parlamentoya bir önerge sundu. Bu önerge meclisi Çin Hükümetini acilen inançlarından dolayı tutulan Falun Gong uygulayıcılarını serbest bırakmaya, Parlamentoyu Çin'e baskıya çağıran BM İşkence Raportörü ve Dinlere Özgürlük üzerine çalışan Özel Raportörün son çağrısını onaylamaya çağırmaktadır. Şu anda bu önergeyi (önerge389) imzalayan 46 Parlamento Üyesi bunmaktadır.


Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a23888-article.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.