Meditasyon Sırasında Görünen Büyük Felaketler

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Meditasyon ve Fa-Zhen-Nian sırasında bir Falun Dafa uygulayıcısı olan Longlong büyük felaketler gördü. Bir sene öncesinde de buna benzer bazı görüntüler görmüştü. Gördüğü görüntülerin bazıları yavaşça gerçekleşmekte, bazılarını ise çok yakın zaman içerisinde gördü. Biz onları yazmamıştık, çünkü cennetsel sırları ifşa etmekten korkuyorduk. Fakat son zamanlarda internette felaketler hakkında bazı makaleler okuduk. Bu yüzden bunları yazarak insanlara ilham verebileceğimizi veya onları bu şekilde uyarmamızın mümkün olacağını düşündük.

Uygulayıcılar her şeyin önceden belirlendiğini biliyorlar, ama insanlık tarihinin bu kritik anı yani ölüm ve yaşam arasındaki an geldiğinde, işte o her şeyin faaliyete geçmesi özellikle şimdi gerçekleşmekte. Tek düşünce: “Falun Dafa iyi” düşüncesi, bir insanın yaşayacağını yâda öleceğini belirleyebilir. Dafa’ya karşı duydukları doğru veya yanlış düşünceler, bir yaşamın sonsuz hayata gireceğini veya sonsuza dek yok edileceğini belirleyecek. İşte Dafa’ya karşı doğru düşünceye sahip olmak, işte bu derece önemli!

Meditasyon yaparken Longlong, Shifu’nun nasıl geniş çapta insanların elenmesini yavaşlattığını ve yaklaşan büyük felaketi nasıl ertelediğini gördü. Bir defasında o, Shifu’nun bir kum saatini üst parçadaki kum bitmek üzereyken ters çevirdiğini gördü, aksi halde en büyük felaket başlamış olmalıydı. Başka bir defasında Longlong, Shifu’nun kum saatindeki alt parçadan bir miktar kumu alıp üst parçaya eklediğini gördü. Shifu bizim için zamanı uzatıyor, Dafa uygulayıcılarının yaşamları kurtarmaları ve uygulama yapmaları için daha fazla zamanları olması için. Shifu aynı şekilde bazı insanların hayat sürecini uzattı, onların gerçeği duyabilmeleri, kötü ÇKP’nin ruhunun kontrolü altından kurtulabilmeleri ve Dafa tarafından kurtulmaları için fırsatları olması için. Gerçekleşmesi gereken daha birçok olay vardı, fakat onlar gerçekleşmedi, çünkü karşılığını Shifu herkes için katlandı. Gerçekleşip çoktan bitmesi gereken birçok olayda var, fakat Shifu insanlara hala bir şans bırakıyor. Biz Shifu’nun uygulayıcılara ve yaşamlara nasıl dikkatle özen gösterdiğini sadece biz bilemeyiz.

1. Yeryüzünde çatlaklar: yer çökmelerine neden oluyor, çok büyük boyutlarda yer çökmeleri meydana geliyor, binalar ve insanlar o deliğe düşüyor. Bu tür felaketler birçok ülkelerde meydana geldi ve onlar haberlerde de gösterildi. Fakat bu tür felaketler daha sadece başlangıç aşamasındadır.

2. Heyelanlar: çamur, evleri, kasabaları ve insanları altına alıyor. Bu tür felaketler birçok ülkede meydana geldi ve onlar da haberlerde gösterilmişti. Ve bu tür felaketler de daha sadece başlangıç aşamasındalar.

3. Petrolün dökülmesi: bu felaket de meydana geldi, fakat bu sonuncu değil. Bu tür olayların hepsi önceden belirlenmiş bir şeydir. Bu felaketten zarar gören net sayı açıklanamaz ve şimdilik ortada onu açıklamayı gerektiren bir şey yok. Okyanustaki canlı varlıklar ve insanlar da aynı şekilde zarar görecekler.

4. Yön kaybı: dört yön: doğu, batı, güney ve kuzey karışacak. Doğu’ya ibadet edenler, doğunun nerede olduğunu bilemeyecekler. İnsanlar insan dünyasında kaybolacaklar. GPRS’ler çalışmayacak. Yeryüzündeki sarp yamaç ve güney ve kuzey kutupları üzerindeki buzlar yerinden kayacak, sonra da eriyip yok olacak. Deniz seviyesi yükselecek ve şehirlerin içine dalacak. Çöl sıcak ve nemli olacak. Ormanlar soğuk ve kuru olacak. Tropikal ve astropikal bölgelerdeki hayvanlar ve bitkiler zarar görecekler. Yani başka bir değişle, sıcak olan bölgeler soğuk, soğuk olan bölgeler sıcak olacak; kuru olan bölgeler nemli, nemli olan bölgeler ise kuru olacak. Bunların hepsi gerçekleştiğinde, çok miktarda hayvan ve bitki yok olacak.

5. Depremler ve Tsunami’ler: birkaç yüz metre yüksekliğinde tsunami insanların üzerine dalacak. Buna kutuplardaki erimiş ve denize karışmış buzların suyunun etkisi de eklenince çoğu şehrin kolayca suyun altında kalması için yeterli olacak. Bunlar gerçekleştiğinde çoğu insan yok olacak.

6. Korkunç salgın: insanlar, hayvanlar ve bitkiler, hepsi bu büyük felaketten zarar görecekler. Bu korkunç salgının gittiği her yerdeki binalar bile çökecek. Sokaklar, köprüler, çiçekler ve ağaçlar, onların karması büyük olduğu için dışarıdan gelen olağanüstü büyük bir güç tarafından yutulacak ve kumlu toprağa dönüştürülecek.

Bu dünya salgınının bulaştığı insanların bazılarının burunlarından, ağızlarından ve kulaklarından kan akacak ve çoğu o şekilde ölecekler, bazıları ise yürürken aniden ölecekler ve yere düşecekler. Doktorlar bu salgın virüsünün bulaştığı insanların hastalıklarının sebebini bilemezler ve bu yüzden onları tedavi edemezler. Bu yüzden bazı insanlar fenalaştığında hastanelerin acil servislerine boşu boşuna koşacaklar. “Falun Dafa iyidir” kelimelerini içtenlikle söylemeleri onların hayatını kurtarabilir. İnsanlar, lütfen bunu aklınızda tutun! Kurtarılmak için bu tek yoldur. Lütfen, en azından bir deneyin!

Ölülerin sayısı milyonlara ulaşacak. Bunlar sadece Çin’de değil eş zamanlı diğer ülkelerde de gerçekleşecek. Göksel göz (Üçüncü Göz) aracılığıyla virüslerin insan bedeninin içine dışarıdan nasıl bir şekilde girdiğini gözlemlemek mümkündür. Bir virüs girer ikiye bölünüz, o iki virüs -dörde bölünür ve bu şekilde içeride çoğalmaya devam eder. Bu çoğalma süreci çok hızlı bir şekilde gerçekleşir. Bazı virüsler vücudun içinde temelli kalmaya devam ederek orada çoğalamaya devam edecek, aynı zamanda ise diğer virüsler başka bedenlere girmeye devam edecekler. Şu anki zamanda bu virüs çoğu insana zaten çoktan bulaştı bile. Bu virüsler çoğalma çağındalar ve çoğalmaya devam ediyorlar. İlk çoğalma süreci tamamlandığında, milyonlarca insanın bu salgından dolayı öldüğü haberini, bu dünyadaki tüm insanlar bu acı haberi duyacaklar.

Virüs insan vücuduna girdiğinde, o kişi hiçbir şey hissetmez bile. Virüs Dafa uygulayıcılarının bedeninin yanından geçtiğinde, bizim enerji alanımız onu durduruyor. Fakat hassas uygulayıcılar, bedeninin derisindeki tüylerine bir şeyin dokunduğunu hissedebiliyorlar. Sadece sıradan insanlar değil aynı zamanda bazı Dafa uygulayıcıları da bu salgına yakalanacakları çok merak uyandırıcı bir durum olacak. Longlong Shifu’nun, Dafa uygulayıcılarının birçoğundan bulaşan virüslerini alıp ve uzak bir alana kilitlediğini gördü, fakat bu tüm Dafa uygulayıcıları için yapılmayacak. Burada uygulayıcılara şunları hatırlatmak istiyorum, xulian uygulaması son derece ciddi bir iş; Fa-düzenlemesi son derece ciddi ve önemli. Eğer bir Dafa uygulayıcısı zihniyetini temelinden değiştirmezse ve Doğruluk-Merhamet-Hoşgörü ilkeleri ile xiulian uygulaması yaparak kendisini geliştirmezse, o zaman sıradan insanların başına gelen şeylerin hepsi o tür uygulayıcılarda da gerçekleşecek. Ve bir gün öyle bir duruma gelecek ki, tüm fırsatları tükenecek ve ellerinde hiç bir tane bile şansları kalmayacak. Shifu merhametlidir, Dafa ise görkemlidir.

Boyutların çoğunda o salgın virüsü, siyah renktedir. Fakat daha da derin bir boyutta, virüs beyaz renkte ve temiz ve saf güçlü gong enerjisinden oluşmakta. O çok parlak olduğu için diğer boyutlarda siyah renkte görünmekte. Bu gong tarafından yok edilmiş insanlar çok kötü ve karma dolu insanlardır. Her bir bakış açısından baktığında onların kurtarılmaya değmez insanlar olduğunu görmek mümkün. Aralarından bazıları sadece insan derisi taşımakta ve sadece insan görüntüsüne sahip şeylerdir.

Her bir yok etme metodu belli görevdeki tanrılar tarafından gerçekleştirilmekte. Longlong kendi seviyesinde Gök görevlerini gerçekleştiren ejderhaları ve onlarla işbirliği yapan asker karidesleri ve yengeç generalleri gördü. O aynı şekilde, boyutların birinde ejderha görünümlü batılı bir Dafa uygulayıcısını da gördü. O uygulayıcı şimdiki insan dünyasında bir askerdir. Fakat Longlong onun aslen kim olduğunu bilmez, bunu sadece Shifu bilir. Longlong bu felaketleri gördüğünde son derece büyük endişe hissetti. O rüyalarında da bazı sahneler görüyordu. Rüyalarında gördüğü sahneler çok dehşet verici olduğundan dolayı onlara bakamıyordu, onları kaldıramayacağı durumda rüyasında tüm gücüyle bağırıyordu ve o şekilde uyanıyordu. Dafa uygulayıcıları insanları kurtarmaktalar. Fakat diğer boyuttaki o ejderhalar insanları öldürerek seller ve toprak kaymalarını oluşturuyorlar. Ejderhalar doğru varlıklar değil mi, o zaman? Longlong bu sahnelere şahit olduğunda, diz çöktü ve Shifu’dan o felakette mahsur kalan yaşamları kurtarmasını rica etti. Shifu ise Longlong’un şunları anlamasını sağladı: bir taraftan mümkün olduğu kadar fazla insanı kurtarmamız gerek, diğer taraftan ise kurtarılmamaları gereken insanlar ise yok olmalılar. Evren çöplerle kirletilemez.

Shifu konuşmalarında, büyük ölçüde insanın ayıklanma sürecinin iyi insanlarla ve uygulayıcılarla hiçbir bağı olmadığı hakkında söylemişti. Sadece kötü insanlar ellenecekler.

Yukarıda yazdığım düşüncelerim sadece benim şimdiki seviyemde aydınlandıklarımdır. Bu nedenle onlar tam doğru olmayabilir. Sıradan insanların uyanacaklarına ve hala Dafa standartlarına uyum sağlamayan Dafa uygulayıcılarının da uyanacaklarını umut ediyorum. Ben tüm Dafa uygulayıcılarının bunları gerçekleştirebileceklerine umuyorum: “Acele edin ve onlara anlatın.” (Hong Yin II’den)

Çince metin: http://zhengjian.org/zj/articles/2011/2/10/71747.html
İngilizce metin: http://www.pureinsight.org/node/6119

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.