Basın Toplantısı

  • Bir Bulgar Parlamento Üyesinin Konuşması: " 'Doğruluk-Merhamet-Hoşgörü' …hep kalbimizde kalacaktır."

    Çin edebiyatında, sanata olan bakış açısından bahsedilir. Eski Çin'de hastalara sık sık manzara resimleri seyrettirilerek fiziksel sağlıklarına yeniden kavuşmalarını sağlanırdı. Bayan Zhang buna benzer bir tecrübeye sahip. Daha önce ciddi bir romatizması vardı ve neredeyse felç olup yatalak hale geliyordu. Bu nedenle bir ara resim yapmayı bırakmak zorunda kalmıştı. Fakat bir mucize oldu. "Doğruluk-Merhamet-Hoşgörü” prensiplerine dayanan geleneksel bir uygulama metodundan yararlandı. Hatta acımasız zulüm başladığında bile, insanlara gerçeği ve kendi inancını açıklamayı durdurmadı, bunlar çoktan yapıtlarıyla bütünleşmiştir.
  • Fotoğraf Haberi: İsviçreli Falun Gong Uygulayıcıları Cenevre'de Bir Basın Konferansı Düzenlediler

    2 Eylül 2003'te İsviçreli Falun Gong uygulayıcıları Cenevre'de bir basın konferansı düzenlediler ve insanlara Çin'de yüzlerce, binlerce Falun Gong uygulayıcısının zorla alıkoyulduğunu ve işkence gördüğünü duyurdular ve İsviçre vatandaşları ve zulüm kurbanlarının Jiang rejimine karşı birlikte hareket etmeyi kararlaştırdıklarını açıkladılar.