Amerika İnsan Hakları Örgütleri Çin Hakkında Karar Alması İçin UNHRC'yi Teşvik Ediyor

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonunun (UNHRC) Genova'daki 60. toplantısı yaklaşırken, uluslararası insan hakları örgütleri Mart ayın 11'inde bir karar aldılar. Alınan kararda Amerika'nın komisyon toplantısında Çin'in Falun Gong uygulayıcılarına yaptığı zulmü ve diğer insan hakları ihlallerini kınamak için bir karar alınmasını destekleyecek.

Bu kararda Çin'in geçmiş yıllarda insan hakları kayıtlarının devamlı olarak kötü olduğunu belirtilmiştir. Kapsayan örnekler: Falun Gong uygulayıcıları, Tibetliler, Katolikler ve Protestanlar gibi ruhsal ve politik gruplara yaptığı baskılar, ruhsal liderleri ve politik muhalifleri haksız tutuklama ve gözaltına alma, hapislerde ve çalışma-kamplarında kötü muamele, çalışma kamplarında zorla çalıştırılma, zorunlu doğum kontrolü yasaları, konuşma, toplantı ve yayım gibi temel özgürlüklerden mahrum edilmesi.

"Doğruluk, Merhamet ve Hoşgörü ilkelerine dayanan barışçıl bir ruhsal uygulama olan Falun Gong'a yapılan vahşi saldırı, çok önemli bir haksızlık örneğidir. Falun Gong'a zulmü ve Çin'deki diğer insan hakları ihlalleri, hem Uluslararası Milli ve Politik Haklar Sözleşmesinin, Evrensel İnsan Hakları Açıklamasına hem de Çin'in kendi anayasasını ihlal etmektedir" diye açıkça ifade edildi.

"Özellikle kadınlara gruplar halinde tecavüz, cinsel saldırı ve doğum tarihi yaklaşanlara zorla yapılan kürtajlar gibi pek çok çeşit cinsel şiddet mevcuttur. Bayan Xingyan Wei, bir Falun Gong uygulayıcısı ve Chongqing Üniversitesinde lisansüstü eğitim gören bir öğrenci, Chongqing şehrinin Shapingba Bölgesindeki Baihelin Toplama Merkezinde polislerin önünde tecavüz edildi," kararda yer verildi.

Kararda Dr. Charles Lee'nin olayından da bahsedildi. Dr. Charles Lee, bir Amerikan vatandaşı, 22 Ocak 2002'de Çin'e gittiğinde tutuklandı ve suçsuz durumda 3 sene hapse mahkûm edildi, tek nedeni ise Çin hükümetinin saklamaya çalıştığı Falun Gong uygulayıcılarına yapılan insan hakları ihlalleri açığa çıkarmayı istemektir. Kararda Dr. Lee ve tüm diğer vicdan mahkûmlarının serbest bırakılmasını istenmektedir.

Ayrıca, "geçmiş 4 yıl içinde Çin'in yurtdışındaki diplomatik takımı Falun Gong uygulayıcıları için kara liste çıkartmak, zulmetmek ve rahatsızlık vermek için aktif olarak katılmış ve Falun Gong uygulayıcıları tarafından düzenlenen barış protestolarını durdurmak için İzlanda, Almanya, Tayland ve Frans gibi yabancı ülkeleri hem diplomatik hem de finansal yönden baskı uygulamıştır."

"Jiang rejiminin yaptığı bu tür şeyler, bu ülkelerdeki milli güvenlik içinde büyük tehlike yaratmıştır, Batı dünyasında üstün tutulan özgürlük ilkelerini, adalet ve demokrasiye de tehlikeye atmıştır," karara ilave edildi.

Bununla birlikte, kararda ayrıca : Jiang rejimi tarafından yapılan baskılar sonucu yurtdışındaki holdingler ve örgütler normal iş faaliyetlerinde Falun Gong uygulayıcılarına yasak getirip, mevcut olanları da işten zorla çıkartmışlardır, aynı zamanda da birkaç çokuluslu firma suç ortaklığı yaparak Çin'deki Falun Gong uygulayan elemanlarını uygulamayı terk etmek için zorlamıştır.

Amerika devamlı olarak Falun Gong'a karşı zulmü ve diğer insan hakları ihlallerini vurgulamak amacıyla Çin için bir karar çıkartılmasına önderlik etmeli ve komisyonda böyle bir kararın kabul edilmesi için çok yönlü destek kazanmak için organize edilmesinde önderlik etmelidir. .

Kararı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonunun 60. toplantısına katılan tüm ülkelerin temsilcileri tarafından desteklenmesi için seslenildi.

Bu karar metni A.B.D Dışişleri Bakanlığına, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu (UNCHR) 60. toplantısına katılan tüm üyelere verilecektir.

Biz devamlı orarak NGO (Sivil Toplum Örgütleri) ve dünya çapındaki bireysel destek ve imza topluyoruz. Bu kararı imzalayanlar:

1. Zulüm Edilen Falun Gong Uygulayıcılarını Kurtarma Global Misyonu www.globalrescue.net
2. Jiang'ı Adalete Gönderen Global Koalisyon www.grandtrial.org
3. Çin Destek Ağı (A.B.D.) www.chinasupport.net
4. 23. Maddenin Yasalaşmasına Global Koalisyon www.againstarticle23.org/en/
5. Charles Lee'nin Arkadaşları (A.B.D.) rescuecharles.org/en/
6. Dünya Falun Gong Zulmünü Araştırma Örgütü www.upholdjustice.org
7. Çin e-Lobby (A.B.D.) www.geocities.com/china_e_lobby
8. Global Bilgi Özgürlüğü
9. Kadın ve Çocuk Haklarına Güvence Derneği (A.B.D.)
10.Güvenli Bir Çin ve Güvenli Bir Kanada için Anneler ve Anneanneler (Kanada)
11.Fa Wang Hui Hui (ABD) www.fawanghuihui.org
12.Çin Forumu (ABD)
13.Çin İnsan Hakları ve Yayım Özgürlüğü Birliği
14.Çinli Çalışma Partisi (Avustralya)
15.Çin Meseleleri (ABD) www.chinaaffairs.org
16.Lao Gai Kurumu (ABD) www.laogai.org
17.Cennet Nehri Yazı Meclisi (Avustralya)
18.Özgür Çin Akımı (ABD) www.freechina.net
19.Özgür Çin Forumu (ABD) www.freechina.net/fcf
20.Çin Demokrasi Partisi Birleşmiş Merkezi (ABD) www.freechina.net/cdp; www.jh-cdp.org
21.Çin'de Özgürlük ve Demokrasi Partisi (ABD) www.freechina.net/pfdc
22.Çin'de Demokrasi İçin İttifak (ABD)
23.Uluslararası Çinli İşçiler Derneği (ABD)
24.Çin İşçi Partisi (ABD) www.freechina.net/cwp
25.Leiter der Foederation fuer ein Demokratisches China in Rheinland (Germany)
26.Dr. Wang Bingzhang'ın Serbest Bırakılma Kampanyası wangbingzhang.us/main/index_en.htm
27.Çinli VIP Referans www.bignews.org
28.Laojiao Toplama Kampı’nın Kaldırılması Kampanyası www.laojiao.org
29.Dr. WANG Bingzhangı Kurtarmak İçin Geniş İttifak www.geocities.com/drwangbingzhang
30.Demokrasi İçin Çinli İttifak (ABD)
31.Barış Çin (ABD)
32.Uluslararası Gelecek Bilim ve Kültür Kurumu www.iifsc.org
33.Denizaşırı Çinli Öğrenciler Basımı (ABD) www.love-china.org/
34.Boston Yeni Hayat ve Kültür Merkezi (ABD)
35.Denizaşırı Çinli Demokrasi Birleşimi (Avustralya)
36.Çin Gençlik ve Demokrasi Birleşmesi (Fransa)
37.Falun Gong Arkadaşları (ABD) www.fofg.org
38.Asya Araştırma Derneği (ABD) www.asianreserch.org
39.Pekin'in Baharı (ABD) www.bjzc.org
40.Adalet için Uluslararası Savunma (Tayvan) www.iafj.org
41.Washington Forumu (ABD)
42.Çin için Serbest Kilise www.freechurchforchina.org
43.Barış Taçyaprağı (Avustralya) www.falunau.org/PetalofPeace/main.htm
44.Yayım Özgürlüğü ve İnsan Hakları Birliği www.tongmeng.org
45.Dünya Hakları www.world-rights.org
46.Global Demokrasi ve Barış Birleşmesi (Washington DC-Baltimore Chapter) www.gadp.org.tw
47.Huang Pu Asker Akademi Alumni Derneği, Büyük Washington DC Metropolitan Bölgesi (ABD)
48.Büyük Washington Endochinese Merhamet Derneği (ABD)
49.Amerika Tayvan Merhamet Derneği (ABD) www.pidcusa.com/tbaa/main.html
50.Wudang Qigong Okulu (Avustralya)
51.Demokratik Bir Çin için Federasyon (Avustralya Bölümü)
52.Çin Özgürlük ve Demokrasi Partisi Avustralya Komitesi (Sydney Şubesi)
53.Çin Özgürlük ve Demokrasi Partisi (Melbourne)
54.Çin Demokrasi Hareketi Birleşmiş Kongresi (Avustralya Şubesi)
55.Çin'deki İnsan Haklarına Bakış (ABD)
56.Uluslararası Genel Af, Margaret River Grubu (Avustralya)
57.Tibetli Kadınlar Derneği (Hindistan)
58.UN & UNESCO Araştırma Enstitüsü (Hindistan)
59.Boston Minghui Okulu (ABD)
60.Birleşmiş Amerika'daki Hong Kong Birleşmesi – Boston Şubesi (ABD)
61.Boston Çin Demokrasi Long March Kuruluşu (ABD)
62.Boston'daki Hong Kong ve Macao Arkadaşları (ABD)
63.Tayvan Sevgi Kuruluşu (ABD)


Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a18892-article.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.