Zorla Canlı Organ Toplama Eylemine Katılan Kuruluş ve Bireylerin Listesi

Canlı Falun Gong uygulayıcılarından organ toplama eylemine katılan birey ve kuruluşları araştıran Dünya Falun Gong Zulmünü Araştırma Örgütü (WOIPFG), 2006 yılından bu yana Çin’de yaşanan acımasızlıkları ifşa etmektedir. WOIPFG, son dönemde bu eyleme katılan 865 hastane ve 9,500 tıp uzmanının yer aldığı bir liste açıkladı.

Araştırma, ülkedeki hastaneler ve organ nakillerinin sayısında, Çin Komünist Partisinin (ÇKP) Falun Gong’a karşı yürüttüğü zulüm kampanyasının başlangıcına tekabül eden 1999 yılından sonra müthiş bir artış yaşandığını ortaya koymaktadır. En az 865 hastane hızla genişledi yâda organ nakli yapmaya başladı. Hastaneler Çin’deki 22 eyalet, 5 özerk bölge ve 4 eyalet düzeyindeki belediyede yer almaktadır.

Çin’deki hastanelerin internet sitelerindeki ilanlarına ve tıp dergilerinde yayınlanan makalelere dayanarak, bu hastanelerin 2014 Eylül ayına kadar en az 176,267 böbrek, 40,170 karaciğer ve 137,294 kornea naklini tamamladıkları görülmektedir.

Rapor, sadece buzdağının görünen yüzünü ortaya koymaktadır. Birçok hastane gerçekleştirdiği organ nakillerinin toplam sayısını bildirmemektedir. Askeri hastaneler, bu bilgileri askeri sır olarak kabul etmekte ve bu tür bilgilerin hiçbirini açıklamamaktadır.

Komünist rejim, 2006 yılından bu yana uluslararası toplumun baskısı altında idam edilen mahkûmlardan organlarını topladığını itiraf etti. Ama ölüm cezaları yıldan yıla azalırken, gerçekleştirilen organ nakillerinin 2000 yılından bu yana katlanarak büyümesi ciddi bir tutarsızlık oluşturmaktadır. 2010 yılında Çin’de gönüllü organ bağışı girişimleri başlatıldı. Birkaç gönüllü organ bağışında bulundu. İlk gönüllü organ bağışı kayıt sistemi 2014 yılının Mart ayında başladı. Çin’de gerçekleştirilen organ nakillerinin pek çoğunun kaynağı ise bir sır olarak kalmıştır.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Genel Lojistik Bölümü eski Sağlık Bakanı Bai Shuzhong, bir telefon görüşmesinde Falun Gong uygulayıcılarının öldürülmesi ve organlarının toplanması emrinin eski Komünist Parti lideri Jiang Zemin’den geldiğini söyledi.

Bai, “O zaman Başkan Jiang’dı. Onun emri altında, birçoğumuz Falun Gong’u ortadan kaldırmak için pek çok iş yaptık. Adil olmak gerekirse, böbrek nakli sadece askeri hastaneler ile sınırlı değildi.” Bu görüşmeye ait ses kaydı 2014 yılının Eylül ayında WOIPF tarafından yayınlandı.

Organ Nakli Sayısı Şok Edici Büyüklükte ve Aynı Anda Birden Fazla Ameliyat Tamamlanıyor

Çin Karaciğer Nakli Kayıt Sistemi, Shen Zhongyang ve 1 Nolu Tianjin Hastanesi ve Silahlı Polis Genel Hastanesindeki meslektaşlarının 2010 yılına kadar 6,270 karaciğer nakli tamamladığını bildirdi. Ama 1994 – 1999 yılları arasında bu tür yalnızca on ameliyat gerçekleştirilmişti.

Sun Yat-Sen Üniversitesine bağlı Birinci Hastanedeki Organ Nakli Merkezi, 2013 yılının Aralık ayına kadar 4,000’in üzerinde böbrek ve 1,500 karaciğer nakli gerçekleştirildi. Xi’an Jiaotong Üniversitesine bağlı Birinci Hastanede 3,700’ün üzerinde böbrek nakli yapılırken, aynı dönemde 13 eyaletteki 23 hastane 10,000’in üzerinde böbrek nakli için görevlendirildi.

Zhejiang Üniversitesine bağlı Birinci Hastane, 1999 yılında sadece yedi ameliyat yaparken 2012 Mayıs ayına kadar 3,200’den fazla böbrek naklini tamamladı ve 2014 Temmuz ayına kadar ise 1,500 karaciğer nakli gerçekleştirdi.

Southeastern News Express, 6 Mart 2014 tarihinde Nanjing Askeri Bölge Fuzhou Genel Hastanesinin Hepatobilier Cerrahi Bölümü Başkanı Jiang Yi ve aynı bölümden 16 cerrahın, 18 Şubat 2014 tarihinde 17 saat içinde beş karaciğer naklini tamamladığını bildirdi.

Aynı zamanda bölümün başkanı da olan baş cerrah Jiang Yi’ye göre, hastanede karaciğer bekleyen beş hasta vardı. Ve beş “donör”de ne hikmetse aynı gün “öldü” ve beş karaciğerin hepsi 17 saat içinde başarılı bir şekilde nakledildi.

Guangzhou Daily 14 Mart 2006 tarihinde, Sun Yat-Sen Üniversitesine bağlı Birinci Hastanenin eş zamanlı gerçekleştirilen beş karaciğer ve altı böbrek nakline sahne olduğunu bildirdi. Nakil merkezinin rekoru ise, bir gün içinde gerçekleştirilen 19 böbrek ve 6 karaciğer nakli ile gerçekleşti.

Araştırma, Halkın Kurtuluşu Ordusu Genel Lojistik Bölümünün canlı bir organ bankası için merkezi bir veritabanı kurduğunu da ortaya koymakta. Veritabanı, alıkonulan Falun Gong uygulayıcılarının kimlik bilgileri ve kan grubu gibi ilgili diğer bilgileri içermektedir.

Genel Lojistik Bölümü, mahkûmların tutulduğu gizli kampların güvenliğinden, organların nakli, muhasebe ve güvenliği gibi detayları yöneterek hastaneler için organların temininden sorumludur. Askeri ve polis hastaneleri nakil sektörünün büyük oyuncularıdır ama bazen yabancı hastaları sivil hastanelere çekmek için küçük karlar karşılığında organ satmaktalar.

Shenyang Askeri Bölge Lojistik Bölümü için çalışan askeri bir doktor yabancı medyaya, “Canlı organ kaynağı büyük olduğundan, Çin’deki organ nakillerinin gerçek sayısı devlet medyasında açıklanan sayının en az üç katıdır. Eğer hükümet, yılda 30,000 vaka olduğunu söylüyorsa, gerçek sayı yılda 110,000 olabilir.” dedi. O ayrıca, Çin’in küresel bir ağın merkezi olduğunu ve 2000 yılından beri dünya çapında gerçekleştirilen nakillerde kullanılan organların %85’inden daha fazlasını sağladığını da belirtti.

Mükemmel Sağlığa Sahip Donörlerin Bolluğu İle Taze Organlar ve Kısa Bekleme Süreleri

“Sıcak iskemi süresi” , kan miktarının azaldığı veya kesildiği durumda, kan akışı yeniden bağlanana kadar veya soğumadan önce bir doku, organ yâda vücut parçasının vücut sıcaklığında kaldığı süre anlamına gelir. Organın kalitesi, iskemi süresini en aza indirir ve nakil daha yüksek bir başarı oranı ile sonuçlanır.

Nanjing Tıp Fakültesine Bağlı Hastane, 2005 -2007 yılları arasında gerçekleştirdiği nakiller için 120 karaciğer donörünün sıcak iskemi süresinin 0 ile 10 dakika arasında ve ortalama en az 4 dakika olduğunu belirtti.

2 Nolu Topçu Genel Hastanesi, 2004-2007 yılları arasında sağlıklı genç donörlerden gerçekleştirilen 103 karaciğerin sıcak iskemi süresinin 0 ile 5 dakika olduğunu belirtti. Shanghai’daki 2 Nolu Askeri Tıp Fakültesine bağlı Changzheng Hastanesinde 2001-2004 yılları arasında 240 karaciğer donörü ile gerçekleştirilen nakillerdeki sıcak iskemi süresi 0 ile 8 dakika oldu. Tüm bu veriler söz konusu karaciğerlerin bu süreçte öldürülen canlı donörlerden çıkarıldığını gösterir.

Bu hastaneler organlar için kısa bekleme sürelerini hatta acil nakil yapabileceklerini iddia ediyorlar. Shanghai’daki 2 Nolu Askeri Tıp Fakültesine bağlı Changzheng Hastanesinde 2003-2006 yıllarında gerçekleşen 120 karaciğer nakli arasında, organ alıcısı durumunda ortalama sadece üç gün yaşama beklentisinde olan ağır hepatit hastaları var. Bir alıcı acil servise alındıktan sonra dört saat sonra karaciğer nakli oldu.

Zhejiang Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı Birinci Hastane, 2000 Ocak -2004 Aralık tarihleri arasında 46 acil karaciğer nakli gerçekleştirdi. 46 hastanın tamamı 72 saatten daha az bir süre bekledi.

Yunnan Böbrek Hastalıkları Hastanesi, kendi internet sitesinde “organ nakil hastanesi alıcılar için uygun donörler bulur”, “en kısa sürede sağlıklı böbrekler bulmak garanti edilir”, “en kısa sıcak iskemi süresi ile organlar temin edilir”, “her hafta organ nakli yapılır” iddiaları yer almaktadır. Hatta “eğer nakil başarılı olmazsa, başarılı olana kadar nakil tekrarlanacaktır” konusunda garanti bile verilmektedir.

Bu tür garantiler, temelde çok sayıda donöre sahip olunduğunu göstermektedir. Bunlar, donörlerin Çin’deki organ nakil hastanelerinin talebi üzerine öldürüldüklerini işaret etmektedir.

Hastanelerin Çoğu 1999 Yılından Sonra Büyük Karlar İçin Nakillere Başladı

Çin’deki çeşitli hastane ve tıbbi tesisler, Komünist rejim 1999 yılında Falun Gong’a karşı zulüm başlattıktan sonra, organ nakilleri yapmaya başladı veya mevcut imkânlarını daha da genişletti.

Pekin Üniversitesine bağlı Organ Nakli Merkezi, 2001 yılının Ekim ayında kuruldu ve bugüne kadar karaciğer, böbrek, pankreas, kalp, kornea ve kemik iliği nakli gerçekleştirdi. 2013 yılının Aralık ayına kadar yaklaşık 2,000 böbrek ve 900’den fazla karaciğer naklini tamamladı. Silahlı Polis Organ Nakli Enstitüsü, Nisan 2002’de kuruldu. O da 2014 Mayıs ayına kadar yaklaşık 2,000 karaciğer ve 1,000 böbrek nakli tamamlamıştır.

Organ toplamaya katılan hastaneler muazzam karlar elde ettiler. Sağlık Bakanlığı Genel Lojistik Bölümü tarafından “Askeri Organ Nakil Merkezi” olarak isimlendirilen 309 Nolu Hastanenin, 2006 yılında 30 milyon olan geliri, 2010 yılında 230 milyon yuan¹’e yükseldi. 3 Nolu Tıp Fakültesine bağlı Daping Hastanesinin 2006 yılında 36 milyon olan geliri 2009 yılında yaklaşık 25 kat bir artış ile 900 milyon yuan’e çıktı.

Pennsylvania Üniversitesi Biyoetik Merkezinin eski müdürü Profesör Arthur Caplan, Çin’de son on yıldır süren ve sık sık meydana gelen organ toplama eylemini “talep üzerine cinayet” olarak niteledi ve “insanlık için bir utanç” olduğunu söyledi.

Araştırma Listesi

Canlı vicdan mahkûmlarından organ toplanmasına doktorlar, hemşireler, anestezistler gibi tıp uzmanları katılmaktadır.

Zorla canlı organ toplama eylemine dâhil olan 100 askeri ve silahlı polis hastanesi şunlardır:

Doğrudan Merkezi Askeri Komisyon Kontrolü Altındaki Askeri Hastaneler

1. PLA (Halk Kurtuluş Ordusu) Genel Hastanesi
2. PLA Genel Hastanesine Bağlı Birinci Hastane (304 Nolu Hastane)
3. PLA 209 Nolu Hastane

Farklı Askeri Birimlere Bağlı Genel Hastaneler

1. PLA Donanma Genel Hastanesi
2. PLA Hava Kuvvetleri Genel Hastanesi
3. PLA Füze Birimi Genel Hastanesi

Askeri Üniversitelere Bağlı Hastaneler

1. Güney Tıp Fakültesi Güney Hastanesi (1 Nolu Askeri Tıp Fakültesine bağlı eski 1 Nolu Hastane)
2. Güney Tıp Fakültesine bağlı Zhujiang Hastanesi (1 Nolu Askeri Tıp Fakültesine bağlı eski 2 Nolu Hastane)
3. PLA 2 Nolu Tıp Fakültesine bağlı Changzheng Hastanesi
4. 2 Nolu Askeri Tıp Fakültesine bağlı Changhai Hastanesi
5. 2 Nolu Askeri Tıp Fakültesine bağlu Doğu hepatobilier Cerrahi Hastanesi
6. 3 Nolu Askeri Tıp Fakültesine Bağlı Daping Hastanesi
7. 3 Nolu Askeri Tıp Fakültesine Bağlı Güneybatı Hastanesi
8. 3 Nolu Askeri Tıp Fakültesine bağlı Xinqiao Hastanesi
9. 4 Nolu Askeri Tıp Fakültesine bağlı Xijing Hastanesi
10. 4 Nolu Askeri Tıp Fakültesine bağlı Tangdu Hastanesi

Askeri Bölgelerdeki Genel Hastaneler

1. Pekin Askeri Bölge Genel Hastanesi
2. Nanjing’deki Nanjing Askeri Bölge Genel Hastanesi
3. Fuzhou’daki Nanjing Askeri Bölge Genel Hastanesi
4. Guangzhou’daki Guangzhou Askeri Bölge Genel Hastanesi
5. Wuhan’daki Guangzhou Askeri Bölge Genel Hastanesi
6. Jinan Askeri Bölge Genel Hastanesi
7. Shenyang Askeri Bölge Genel Hastanesi
8. Chengdu Askeri Bölge Genel Hastanesi
9. Lanzhou’daki Lanzhou Askeri Bölge Genel Hastanesi
10. Urumqi’deki Lanzhou Askeri Bölge Genel Hastanesi
11. Kunming’deki Chengdu Askeri Bölge Genel Hastanesi
12. Tibet Askeri Bölge Genel Hastanesi

Pekin Askeri Bölgesi

1. PLA 302 Nolu Hastane
2. PLA 307 Nolu Hastane
3. PLA 281 Nolu Hastane
4. Hava Kuvvetleri Havacılık Tıbbi Araştırma Enstitüsüne bağlı Hastane
5. Pekin Askeri Genel Hastaneye Bağlı Bayi Çocuk Hastanesi
6. PLA 254 Nolu Hastane
7. Tianjin’deki PLA Hava Kuvvetleri Hastanesi (464 Nolu Hastane)
8. PLA 251 Nolu Hastane
9. PLA Bethune Uluslararası Barış Hastanesi
10. PLA 322 Nolu Hastane
11. PLA 264 Nolu Hastane

Nanjing Askeri Bölge

1. PLA 117 Nolu Hastane
2. PLA 81 Nolu Hastane
3. PLA 180 Nolu Hastane
4. PLA 101 Nolu Hastane
5. PLA 97 Nolu Hastane
6. PLA 174 Nolu Hastane
7. PLA 175 Nolu Hastane
8. PLA 476 Nolu Hastane
9. PLA 105 Nolu Hastane
10. PLA 94 Nolu Hastane
11. PLA 85 Nolu Hastane
12. PLA 455 Nolu Hastane
13. PLA 455 Nolu Hastanenin Songjiang Şubesi

Guangzhou Askeri Bölge

1. PLA 181 Nolu Hastanesi
2. PLA 303 Nolu Hastane
3. PLA 161 Nolu Hastane
4. PLA 484 Nolu Hastane
5. PLA 477 Nolu Hastane
6. PLA 457 Nolu Hastane
7. PLA 187 Nolu Hastane

Jinan Askeri Bölge

1. PLA 402 Nolu Hastane
2. PLA 107 Nolu Hastane
3. PLA 153 Nolu Hastane
4. PLA 89 Nolu Hastane
5. Yanzhou 91 Nolu Hastane
6. PLA 88 Nolu Hastane
7. PLA 150 Nolu Hastane
8. PLA 371 Nolu Hastane
9. PLA 159 Nolu Hastane

Shenyang Askeri Bölge

1. PLA 463 Nolu Hastane
2. PLA 201 Nolu Hastane
3. PLA 202 Nolu Hastane
4. PLA 205 Nolu Hastane
5. Harbin 242 Nolu Hastae
6. Jilin Eczacılık Hastanesine Bağlı Hastane (Jilin Askeri Tıp Kolejine bağlı eski Hastane)

Chengdu Askeri Bölge

1. PLA 452 Nolu Hastane
2. PLA 59 Nolu Hastane
3. PLA 44 Nolu Hastane
4. PLA 324 Nolu Hastane

Lanzhou Askeri Bölge

1. Lanzhou Askeri Bölge 474 Nolu Hastane
2. PLA 3 Nolu Hastane
3. PLA 451 Nolu Hastane

Silahlı Polis Hastaneleri

1. Silahlı Polis Genel Hastanesi
2. Silahlı Polis Tıp Kolejine Bağlı Hastane
3. Shanxi Kolordu Silahlı Polis Hastanesi
4. Shaanxi Kolordu Silahlı Polis Hastanesi
5. Pekin Kolordu 2 Nolu Silahlı Polis Hastanesi
6. Pekin Hapishane İdari Bürosu Merkez Hastanesi
7. Tianjin Polis Hastanesi
8. Hebei Kolordu Silahlı Polis Hastanesi
9. Anhui Kolordu Silahlı Polis Hastanesi
10. Jiangxi Kolordu Silahlı Polis Hastanesi
11. Fujian Kolordu Silahlı Polis Hastanesi
12. Shanghai Kolordu Silahlı Polis Hastanesi
13. Hubei Kolordu Silahlı Polis Hastanesi
14. Guangdong Kamu Güvenliği Sınır Savunma Hastanesi
15. Guangdong Kolordu Silahlı Polis Hastanesi
16. Shandong Sınır Savunma Silahlı Polis Hastanesi
17. Henan Kolordu Silahlı Polis Hastanesi
18. Sichuan Kolordu Silahlı Polis Hastanesi
19. Ningxia Kolordu Silahlı Polis Hastanesi

Not:

1. "Yuan": Çin para birimidir; 500 yuan kentte çalışan bir işçinin aylık gelirine eş değerdir.

İngilizce metin: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2015/2/1/148187.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.