Kanada: Kanadalı Parlamento Üyesi Meslektaşlarını Organ Ticareti Tasarısını Desteklemeye Çağırdı

Muhafazakâr Parlamento Üyesi Garnett Genuis, organ ticareti yasasının hükümet desteğiyle güvence altına alınması umuduyla, bu hafta Çin'deki zorla organ hasadı konusunu Avam Kamarası'nda gündeme getirdi.

Parlamento Üyesi Garnett Genuis, bu Mayıs ayında Ottawa'da düzenlenen 18. Dünya Falun Dafa Günü kutlamasında konuşma yaparken

"Kanada uluslararası insan hakları için ayağa kalkmalı ve özellikle de zulüm gören azınlıkların hakları için ses çıkarmalıdır. Bunun ötesinde Kanada'nın, Kanada kanunlarında, kıyılarımıza geri dönen durumlarda istem dışı organ hasadına karşı muhalefetimizi tanımlayacak mevzuata ihtiyacı bulunmaktadır" dedi.

Genuis, hala hayatta iken Çin'deki vicdan mahkumu Falun Gong mahkumlarının organlarının hasat edilmesine - Kanadalı avukatlar David Matas ve David Kilgour tarafından 2006 yılında yayınlanan bir raporda ilk kez ortaya çıkan bir vahşet - atıfta bulundu.

“Bazen bu organlar, hala yaşayan ve anestezi olmadan kişinin vücudu parça parça kesilerek acı içerisinde çığlıklar atan bir insandan çıkarılıyor. Çoğu vakada, organ hasadı zulüm gören dini azınlık üyelerini hedef alan daha fazla kötü muamele biçimidir" dedi.

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Kilgour, Matas ve araştırmacı gazeteci Ethan Gutmann tarafından yayımlanan "Kanlı Hasat / Katliam: Güncelleştirme" (“Bloody Harvest/The Slaughter: An Update)'ye göre, Çin'in yüksek kazançlı organ nakli endüstrisi için öldürülen Falun Gong uygulayıcılarının yanı sıra diğer dini azınlıklar, Uygur Müslümanları, Hıristiyanlar ve Tibetlilerdir.

Raporda, "her yıl 60.000 ila 100.000 organın Çin hastanelerine nakledildiği ve bu organların ana kaynağının başta Falun Gong uygulayıcıları olmak üzere vicdan mahkumları olduğu" tahmin edilmektedir.

"Dünya çapındaki insan hakları sorunlarının giderek artması nedeniyle bu çeşit bir temel insan hakları mevzuatını ilerletmek için gerçek bir aciliyet bulunuyor ve bu da hükümetin, Kanada'nın Çin ile olan ilişkisini vurguluyor" dedi Genuis.

Genuis, zorla organ hasadına karşı koymayı amaçlayan Yasa Tasarısı C-350'nin, eski Adalet Bakanı ve Liberal Parlamento Üyesi Irwin Cotler tarafından öne sürülen Bill C-561 ile aynı olduğunu belirtti. Bu yasa tasarısı sadece son Parlamentoda ilk kez okundu. Genuis 10 Nisan'da bunu tanıttığında, Liberal Parlamento Üyesi Borys Wrzesnewskyj, Yasa Tasarısı C-350'yi destekledi.

Yasa Tasarısı C-350, Kanada ya da yurtdışında, donörün izni olmadan veya maddi kazanç elde etmek için alınan insan organlarını bilerek satın alna ya da ticaret yapan kişilere karşı cezai yaptırım uygulama yönünde Ceza Kanunu'nda değişiklik yapacaktır. Ayrıca, Göç ve Mülteci Koruma Kanunu da insan organlarının ticaretine karışan Kanadalı olmayanların kabul edilmez kılınması için tadil edecektir.

Adalet Bakanı Jody Wilson-Raybould'un parlamento sekreteri Marco Mendicino, söz konusu tasarının "bazı karmaşık hukuki ve sosyal politik konuları arttırmasından" endişe duydu.

Örneğin Mendicino, "tasarının, bağışlandığını ve satın alınmadığını belirten bir sertifika almak için bir organ alan kişiye bir emir dayatacağını" söyledi.

Genius tasarıda "bir sürü ayrıntı bulunduğunu" söyledi ve bunun önemini açıkladı.

"Ayrıntı, yürürlükteki hükümlerin etkili bir şekilde uygulanmasının sağlanması için önemli, aslında biz sadece organ hasadına karşı olduğumuzu söylemiyoruz, ancak biz somut olarak ele alınacak bir mekanizmaya sahibiz."

O, tasarıdaki değişikliğe açık olduğunu söyledi.

Genuis, şu anda Kanada vatandaşlarının yurt dışına çıkmalarını, rızası olmadan alındığını bilmeleri gereken veya bildikleri bir organ edinmelerini ve ardından da tıbbi tedaviyi sürdürebilmek için Kanada'ya dönmelerini engelleyen hiçbir yasa olmadığını belirtti.

O, Çin'deki organ naklinin rejimin yeni binalara, personele ve nakil araştırmaları ve eğitime büyük miktarlarda para yatırmasıyla gelişmekte olan bir sanayi olduğunu kaydetti.

"Bu devasa sermaye kuruluşu yüksek nakil hacmi ile birleştiğinde, Çin'deki organ nakli endüstrisi sadece mevcut organların hazır tedariki üzerine değil, aynı zamanda gelecekteki organların belirsiz tedarikine yönelik bir beklenti üzerine inşa edilmiştir" dedi.

"Bu nedenle, biz bu uygulamanın ciddi bir kuşkuyla sona ermesini rejimden talep etmeliyiz."

İsrail, İspanya, İtalya ve Tayvan, yasadışı kaynaklardan organ nakli yaptırmak için vatandaşlarının Çin'e seyahatini kısıtlayan yasalar geçirdi.


Çince metin: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/26/加议员-希望政府打击强摘器官(图)-348742.html

İngilizce metin: http://en.minghui.org/html/articles/2017/5/29/164043.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.