Yaklaşık 50 Uygulayıcı Gansu Kadınlar Hapishanesinde Alıkonuldu

Gansu Eyaleti Kadınlar Hapishanesinde tutuklu yaklaşık elli Falun Dafa uygulayıcısı bulunmaktadır. Onlar 610 Ofisinin¹ azmettirmesiyle, beyin yıkamaya maruz kaldılar. Falun Gong’dan vazgeçtiğini belirten beyannameleri imzalamayan bu kişiler her gün saldırıya uğradı ve eleştirildiler. Memurlar uygulayıcıların uygulamadaki dayanıklı iradelerini sarsmak için bu yöntemi kullandılar. Buna ek olarak uygulayıcılar hücre hapsine terk edildi. Bazıları üç aylık süreler boyunca hapsedildi.

Bayan Ma Jun ve Bayan Zhang Ping hapishaneye götürüldü ve Aralık 2006’da 610 Ofisi bölümünde alıkonuldu. Bayan Zhang birçok defa işkenceyi protesto etmek için açlık grevi yaptı ve Bayan Ma birçok kez hücre hapsine kondu. Memurlardan biri şöyle söyledi, “Eğer siz etseniz, ben kıyma makinesiyim.”

Bayan Guo Wenying, Lanzhou Otelinde bir işçidir. 28 Eylül 2002’de Linxia Şehrinden polisler Lanzhou Şehrine geldiler ve Bayan Guo ve eşini tutukladılar. Kendi memleketi Linxia Şehrinde Falun Gong broşürleri dağıttığından dolayı suçlandı. Memurlar, eşini bilincini kaybedene kadar dövdüler sonra üzerine soğuk su döktüler. Üç gün sonra eşi serbest bırakıldı, ancak kendisi altı yıl hapse mahkûm edildi.

Dört defa hücre hapsinde kaldı, en uzunu üç ay sürdü. Bir keresinde hapsedildiğinde demir bir sandalyeye bacaklarının etrafından demir bir çubukla bağlandı. Her öğün sadece bir kâse sıcak su ve siyah Çin ekmeği sağlandı. Bütün bunlara rağmen çoğu zaman ekmeğin bir kısmı onu gözetlemek için görevlendirilmiş hücre komşuları tarafından alındı. Ağır muameleden harap olan ruhu ıstırap çekti. Ayrıca uzun süreli açlık çekmesi vücudunun bir deri bir kemik hale gelmesine sebep oldu. Yapılan muayene sonucu doktorların tavsiyesi altında hücre hapsinden bırakıldı. Yeniden normal bir biçimde yürüyebilmesi çok uzun zaman aldı. Tüm bu olanlar boyunca inançlarında bocalatılamadı, hatta şu an itibariyle hala hapiste tutuklu bulunmaktadır.

24 Eylül 2008’de altı yıldır tutuklu olmuş olacak. Eşi yatalak ve iki yıldır kendine bakabilecek durumda değil. Dünyadaki iyi kalpli insanlara bu davaya ilgi göstermeleri için çağrıda bulunuyoruz. Böylece Bayan Guo eve geri dönebilir ve ailesiyle tekrar bir araya gelebilir.

Not:

1. "610 Ofisi": Özellikle Falun Gong’u zulüm yapmak için kurulmuş bir kurumdur. Çin devletinin bu kuruma verdiği güç ÇKP’nin yönetimindeki, tüm diğer politik ve adli sistemlerin daha üstündedir.


Çince Metin: http://minghui.ca/mh/articles/2008/9/14/185876.html
İngilizce Metin: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2008/9/23/100888.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.