Taian Hapishanesi Yetkilileri Avukatların Zhou Ning İle Görüşmesini Engelliyorlar

Falun Gong uygulayıcısı Zhou Ning, beş yıl hapse mahkûm edildi. Temyize başvurduktan sonra yüksek mahkeme de asıl kararı onayladı ve 12 Kasım 2008’de Shandong Eyaletindeki Tainan Hapishanesinin Batı Birimine hapsedildi.

Zhou Ning

Zhou Ning’in aile üyeleri Kasım ayı başında haberi aldıktan sonra ayın 26’sında Taian Hapishanesine onunla görüşmeye gittiler ama hapishane gardiyanları sadece babasının Bay Zhou’yu görmesine izin verdiler. Bay Zhou’ya refakat eden soyadı Gao olan bir gardiyan Bay Zhou’nun tüm ailesinin durumunu ve
Bay Zhou’nun karısının da bir Falun Gong uygulayıcısı olduğunu bildiğini açıkladı. Bu yüzden onlar karısının Bay Zhou ile görüşmesini yasakladılar ve onun Falun Gong’a karşı düşüncelerinin ne olduğunu sordular.
Bay Zhou’nun karısı, “Kocamı group görememem Falun Gong’a karşı görüşlerimin ne olduğuna mı bağlı?”
Gardiyan, “Kesinlikle onunla ilgili! Zhou Ning’in düşünceleri halen çok inatçı. Eğer Falun Gong’a karşı düşüncelerini değiştirmediysen onunla görüşmen onun “dönüştürülmesini”¹ daha da zorlaştıracaktır.
Herhangi bir dava da yüksek mercilerin sadece Falun Gong uygulayıcısı olmayan aile üyelerinin mahkûmlar ile görüşmesine izin veren bir düzenlemeleri var.” dedi. Bay Zhou’nun babası onunla görüştüğü sırada tüm görüşme kayda alındı ve Bay Zhou’nun arkasında iki suçlu ayakta bekledi.

Bay Zhou’nun karısı 9 Aralık 2008’de avukatlar Li Subin ve Mo Hongluo ile Tai’an Hapishanesine gittiler ve Zhou Ning ile görüştüler. Onlar tekrar temyize gitmek ihtimallerinin olup olmadığını görmek için Zhou
Ning’in ne zaman, nerede ve kim tarafından tutuklandığına dair bazı detaylar hakkında sorular sordular.
Taian Hapishanesi Gardiyanı Li ve soyadı Gao olan gardiyan Zhou Ning’i izledi ve onları engellemek için gayret sarf ettiler. Gardiyanlar iki avukatın Zhou ile görüşmesine izin vermediler hatta öğleden sonraki görüşmenin ikinci bölümünde Zhou’ya temyize gitmeyeceğini ifade eden bir açıklama yazdırdılar. Mektup onun el yazısı ile yazılmasına rağmen birçok yanlış kelime vardı ve tarih, gün ve hafta bile yanlıştı.
Zhou’nun o mektubu gerçekten açık bir zihin ve kendi iradesi ile yazıp yazmadığı belli değildi.

Avukat Li, yasaların bir mahkûmun alıkonulduğu zaman avukatı ile görüşme hakkı sağladığını belirtti. Yine de gardiyan Gao ve bekçi Li ona bakmadılar bile ve sadece, “Bu üst makamların emri. Falun Gong uygulayıcıları için üst makamların özel emirlerini yakından izleriz. Eğer Zhou Ning ile görüşmek isterseniz ilgili departmanlardan gerekli izinleri almalısınız, ancak o zaman onun ile görüşebilirsiniz.” Avukat Li onlardan prosedürle ilgili ifadeleri ya da bu yetkililerden yasal bölümleri sordular ama bekçi Li kendisinde yasal açıklamaların olmadığını söyledi. Falun Gong ile ilgili her zaman bir emir verilir, yanlız bunların hepsi sözlüdür.

Zhou Ning'in annesi cana yakın ve dost canlısıdır ama Zhou Ning hapsedilip, zulüm görmeye başladığından beri her gün sık sık gözyaşı dökmekte. Gece gündüz oğlu için endişe etmekte. Bay Zhou’nun anne-babası emekli maaşlarını Zhou Ning’in büyük oğluna bakmak için kullanıyorlar. Bay Zhou’nun karısı küçük oğlunu gördükten sonra bir daha evine dönemedi.

Taian Hapishanesi Batı Birimi : +86-538-8413744

Not:

1. “Dönüştürme - Reform - Transformasyon”: Falun Gong uygulayıcılarının uygulamadan vazgeçmeleri için yapılan beyin yıkama programları, her türlü işkenceyi içeren bu programda; uzun süre uyutmama, zorla metinler okutma, demir sandalyede eller ve kollar bağlı olarak Falun Gong’u kötüleyen videolar izletmek…
gibi yöntemler kullanılmaktadır.

Çince metin: http://minghui.ca/mh/articles/2008/12/13/191540.html

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a47326-article.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.