AB  |  Hükümet  |  VIP

İngiltere 2006 İnsan Hakları Raporunda Çin Rejimine Eleştiri

İngiltere Dışişleri Bakanlığı 2006 İnsan Hakları Raporu Ekim'de yayımlandı. Raporda: “Çin yetkilileri temel insan haklarını alanında ihlallere devam etmektedir. Büyük oranda ölüm cezası ve şeffaf olmama; işkence kullanımı; adli bağımsızlık eksikliği; alıkoymalarda adil yargılama yapılmaması; alıkoymalarda ve yeniden-eğitim kamplarında (RTL) yetkililerce adil yargılama yapılmasının engellenmesi; hapishane koşulları kötü ve mahkûmlara çok kötü bir şekilde davranılmakta; insan hakları savunucuları, ibadet edenler ve Falun Gong uygulayıcılarını usandırma ve alıkoyma; Xinjiang ve Tibet'te sıksık meydana gelen insan hakları ihlalleri; ifade özgürlüğü kısıtlamalarında artış ve dernek kurma özgürlüğüne yönelik sert kısıtlamalar bulunmaktadır.

Rapor yakın zamandaki gelişmelere dikkat çekmekte. “Çin hükümeti ifade özgürlüğü konusunda gittikçe artan sert bir tutum sergilemekte, yazılı basını kısıtlayıcı yeni bir tüzük hazırlayıp; interneti yakından kontrol altında tutmakta; gazeteleri kapatmakta, yazarları ve gazetecileri tutuklamaktadır. Onları savunan avukatları yıldırmakta ve gözaltına almaktadır.

“Bazı gösteriler şiddetle dağıtıldı. Anlatılanlara göre, Aralık 2005'te Guandong ilindeki Dongzhou köyündeki protestolar sırasında üç köylü polis tarafından öldürüldü. … Anakara medyasının bu olayları anlatması yasaklanmaktadır.

“Talep sahipleri periyodik olarak alıkonulur, eve yollanır ve bazı olaylarda vahşice saldırılır.”

Raporda ayrıca komünist rejimin özellikle insan hakları alanındaki dosyası incelendiğinde “çoğu alanlarda yavaş ya da hiç ilerleme olmadığı” gözlenmektedir. Raporda son olarak din ve inanç özgürlüğüne saygı hakkında “Bu konuda herhangi bir ilerleme olmadı” ve İngiltere bu konu hakkında “Çin'deki dinsel gruplar resmen ve net bir şekilde sınırlanmakta; bazı dinler ve manevi gruplar yasaklanmakta; diğerleri yıldırılmakta ve kısıtlanmakta; ve alıkoyulan Falun Gong üyelerine kötü muamele yapıldığına dair raporlar bulunduğundan” söz etmektedir.”

Raporda, eski FCO Bakanı Ian Pearson'un Nisan 2006'da Çini ziyaret ettiği ve mahkûmların organlarının toplanması uygulamasıyla ilgili raporlardan bahsettiği ifade edilmektedir.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a36181-article.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.