İrlanda: ÇKP'nin Falun Gong Uygulayıcılarına Yönelik İhlalleri İrlanda Senatosu Tarafından Hazırlanan Öneri İle Kınandı

İrlandalı Senatörler ÇKP tarafından yapılan ihlalleri kınaması için Hükümeti sıkıştırıyor. Halkla ilgili konuların görüşüldüğü sırada senatör Joe O'Toole, David Norris, Mary Henry, Shane Ross, Feargal Quinn tarafından desteklenen öneri İrlanda Senatosuna sunuldu.

İrlanda Senatosu, 5 Aralık 2006

“Çin Komünist Parti ve Çin Hükümeti tarafından Falun Gong uygulayıcılarına karşı yapılan suiistimaller İrlanda Senatosunu derinden sarstı ve İrlanda Hükümetinin tiksinti verici bu acımasızlıkları süratle açıklamasında ısrar ediyoruz ve İrlanda Hükümetinin konu hakkında uluslararası araştırma yapılması yönündeki talebimizi acil olarak İrlanda’daki Çin Büyükelçiliğine ve Çin Hükümetinin bildirmesini talep ediyoruz.”

Senatörler Joe O'Toole, David Norris, Mary Henry, Shane Ross, Feargal Quinn

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a36959-article.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.