Tarihsel Figürler: Konfüçyüs “Çin Tarihindeki Büyük Bilge ve Öğretmen”

Konfüçyüs (Blue Hsiao, Epoch Times)


Zhou hanedanlığının son bir kaç yüzyılında (M.Ö. 1122-222) toplumun gelişmesiyle birlikte insanlardaki bencil istekler de fazlasıyla arttı. Xia, Shang ve Zhou hanedanlığının o ilk dönemlerindeki erdemin yerini kişisel çıkarlar aldı. Bunun doğal bir sonucu olarak devletlerarası çıkar yarışı başladı ve bu da savaşlara yol açtı.

Bu dönemde Çin’de büyük azizler ortaya çıkmaya başladı. Laozi, Tao’yu yani insanın orijinal benliğine dönebilmesini sağlayan öğretiyi, Konfüçyüs ise merhameti ve insanı insan yapan ahlak kurallarını öğretti.

Konfüçyüs (M.Ö. 552 – 479) Çin’de Kongzi ismiyle tanınırdı. Asıl adı ise Kong Qiu idi. Konfüçyüs,18 yaşındayken annesi 66 yaşındaki bir hükümet görevlisinin cariyesi oldu. Konfüçyüs’ün babası o 3 yaşındayken ölmüştü. Çok yetenekli birisi olmasına rağmen Konfüçyüs çok fazla tanınmıyordu ve sık sık çok saygı duyduğu Laozi’yı ziyaret ediyordu. Bu arada da hükümet için alt seviyede bir işte çalışıyor, hayvancılık ve tahıl işlerine bakıyordu.

51 yaşındayken çok yüksek bir rütbeye terfi edildi. Ülkeyi merhamet ve iyilik prensiplerine göre yönetti, fakat bu türde politik prensipler krallık tarafından kabul görmeyince işinden istifa etmekten başka bir çare bulamadı. Diyar diyar dolaşmaya karar vererek görüşlerini halka yaymaya başladı.

Politik ortamın son derece kırılgan olduğu bu dönemde krallık Konfüçyüs’ün bu tür görüşlerini halk arasında yaymasını yasakladı. Bunun üzerine Konfüçyüs doğduğu yere geri döndü ve kendisini eğitime adadı. Kendi özel okullarını açtı ve öğretisini sivil topluma yaymaya başladı. Böylece Konfüçyüs Çin tarihindeki ilk eğitimci unvanını almış oldu.

Öğretisi 4 unsuru –doğruluk; bilgi ve öğrenme; kelimeler ve davranışlar; sadakat ve hoşgörü’yü içeriyordu. Ayrıca bazı yasaklar da koymuştu: aşırılık, dar görüşlülük, inatçılık, bencillik. Kişisel çıkarlar hakkında hemen hemen hiç konuşmazdı ve eğer birisi bu konuyu açarsa hemen olayı kadere, merhametli ve erdemli olmaya bağlardı. Öğrencilerinin zorluk çektikleri zamanlarda ve bunlarla başa çıkamadıklarında onları eğitip bu zorlukların nedenlerine aydınlanmalarını sağlardı.

Konfüçyüs eğitimde inanılmaz faydalar sağlamıştır. O sıradan halka bilfiil öğreten ilk öğretmendir. Zengin veya fakir olmalarına hiç önem vermeden hiç bir ayrım yapmadan 3,000 öğrenci eğitmiştir. Gerçekten öğrenmek isteyen herkes Konfüçyüs tarafından öğrenciliğe kabul edilmiş ve eşit muamele görmüştür.

Öğrencilerine nasıl iyi birer insan olabileceklerini ve bunun için gerekli olan tüm ilkeleri uygulamayı öğretti. Öğrencileri ve daha sonraki kuşaklar onun merhametinden, iyiliğinden, alçak gönüllülüğünden, ülkesine olan sadakatinden ve diğer insanlara duyduğu sorumluk duygusu ve düşünceliliği karşısında derinden etkilenmiştir. Konfüçyüs’ün en iyi bilinen yazıları “Konfüçyüs’ten Seçmeler”dir. Çin’de en iyi bilge öğretmen olarak bilinir ve öğretisi Çinlileri binlerce yıl etkilemiş ve etkileri bugüne kadar hala devam etmektedir.

Kaynak: http://www.theepochtimes.com/n2/china-news/confucius-the-greatest-sage-and-teacher-in-chinese-history-220153.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.