İsviçre: 1,5 Milyon İmza İle Birleşmiş Milletlere Çin’deki Zorla Organ Toplamaya Son Verilmesi İçin Müdahalede Bulunması Çağrısında Bulunuldu

Zorla Organ Toplamaya Karşı Doktorlar Kuruluşu (DAFOH), 10 Aralık 2013 tarihinde İsviçre’nin Cenevre kentinde, Çin komünist rejiminin canlı Falun Gong uygulayıcılarından zorla organ toplama uygulamasına derhal bir son vermesi için bir basın konferansı düzenledi. DAFOH, sadece 5 ay içinde dünya çapında 50’den fazla ülke ve bölgede 1,5 milyon insanın bu davayı desteklemek için dilekçeyi imzaladığını açıkladı.

Üç doktor ve üç hukuk uzmanından oluşan DAFOH heyeti, Uluslararası İnsan Hakları Gününün arifesi olan 9 Aralık 2013 tarihinde, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisine dilekçeyi elden teslim etti.

Dilekçe Birleşmiş Milletlerden (BM);

1) Çin’e gözaltında tutulan Falun Gong uygulayıcılarından zorla organ toplanmasına derhal durdurması çağrısında bulunmasını,

2) İnsanlığa karşı işlenen bu suça katılan faillerin kovuşturulabilmesi için soruşturmaların başlatılmasını, ve

3) Çin hükümetine, zorla organ toplamanın kaynağı olan Falun Gong’a karşı yürüttüğü acımasız zulmü hemen sona erdirmesi çağrısında bulunmasını,” talep etmektedir.

Zorla Organ Toplamaya Karşı Doktorlar Kuruluşu (DAFOH), BM’e Çin’deki zorla organ toplama uygulamasına bir son vermesi çağrısında bulunan 1,5 milyon imzayı içeren dilekçeyi elden teslim ettikten sonra, 10 Aralık’ta İsviçre’nin Cenevre kentinde bir basın konferansı düzenledi.
Üç doktor ve üç hukuk uzmanından oluşan DAFOH heyeti içindeki isimler: Kanadalı insan hakları avukatı David Matas; DAFOH icra müdürü Dr. Torsten Trey; DAFOH’un Asya-Pasifik bölgesi için hukuk danışmanı Theresa Chu; DAFOH’un Avrupa Birliği için hukuk danışmanı İspanyol avukat Iglesias Jimenez; Fransa’daki Montpellier Üniversitesi Hastanesinde organ nakli cerrahı Prof. Dr. Francis Navarro; ve DAFOH’un Danışma Kurulu Üyesi ve İngiltere’den böbrek nakli uzmanı Dr. Adnan Sharif.

DAFOH Küresel Anlamda Çabalarına Devam Sözü Verdi

DAFOH halkı bilinçlendirmeye yönelik küresel çabalarının etkilerini genişletmeye ve Çin’deki zorla organ toplama uygulamasını sona erdirmek için bir çaba oluşturmaya devam etmeyi planlıyor.

DAFOH’un icra müdürü Dr. Torsten Trey, 1,5 milyon insanın iyi niyetinin göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

DAFOH’un icra direktörü Dr. Torsten Trey, “Biz 5 ay içinde bu dilekçe için 50’den fazla ülke ve bölgede 1,5 milyon imza topladık. Bizim için bu çok büyük bir sayı… Bizi destekleyen içinde konuya bizden daha fazla ilgi gösteren destekçiler bile vardı. Olayı duyduklarında dilekçeyi imzalamak istediler ama şans bulamadılar.”

“Şimdi dilekçenin etkisini daha geniş bir kitleye getirmek istiyoruz. Yani, insanlar ile konuşmak, siyasi ve tıbbi alanlardaki farklı temsilcileri görmek ve 1,5 milyon insanın imzaladığı bu dilekçeyi –ki bu göz ardı edilemez- onlara anlatmak istiyoruz.” diye sözlerine ekledi.

Ayrıntılı Soruşturma Yürütülmesi Çağrısında Bulunma

DAFOH Heyeti, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden Çin rejiminin büyük çoğunluğunu Falun Gong uygulayıcılarının oluşturduğu vicdan mahkûmlarından zorla organ toplama suçunun ayrıntılı olarak araştırması için bir ekip kurmasını istemektedir. Bu istek, 9 Aralık’taki toplantıda diğer bilgi materyalleri ile yazılı olarak sunuldu.

İki Kanadalı araştırmacı, insan hakları avukatı David Matas ve eski Parlamento üyesi David Kilgour, yürüttükleri bağımsız bir araştırma neticesinde, 2006 yılında Çin’deki canlı Falun Gong uygulayıcılarından büyük ölçekli zorla organ toplandığının varlığını doğruladılar. İlgili kanıtlar ve uluslararası baskıya rağmen Çin rejimi bu konuda sessiz kalmıştır. DAFOH Heyeti, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden bu sessizliği kırılması ve konunun açıkça görüşülmesini istedi.

DAFOH’un Asya-Pasifik bölgesi için hukuk danışmanı Theresa Chu, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğini, Çin komünist rejiminin Falun Gong’a karşı yürüttüğü zulmü durdurmak üzere harekete geçmeye çağırdı.

DAFOH’un Asya-Pasifik bölgesi için hukuk danışmanı Theresa Chu, heyetin bir parçası olarak 9 Aralık’ta BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bayan Navi Pillay ile bir araya geldiğini söyledi. O, Komiserden kayıp binlerce Falun Gong uygulayıcısına ne olduğunun ve Çin’deki toplama kamplarında hapsedilen ve organları için öldürülen Falun Gong uygulayıcılarının olup olmadığının araştırılmasını talep etti.

Bayan Chu basın toplantısı sırasında, “Bu sadece Falun Gong zulmünü durdurma meselesi değildir, aynı zamanda 21. yüzyılda meydana gelen soykırıma bir son verilmesi sorunudur.” dedi.

Bay Matas da, Yüksek Komiserin kendi araştırmasını başlatacağına inandığını belirtti. Heyet, toplantıda bu adımın atılacağına dair Komiserden yazılı bir onay istedi.

Tıp Topluluğu Adalet İçin Ayaklandı

DAFOH heyetinin bir parçası olarak basın konferansına katılan İngiltere’den bir nakil uzmanı olan Dr. Adnan Sharif, tıbbi açıdan organ naklinin donörün isteğine bağlı olduğuna dikkat çekti; ancak, Çin’den gelen veriler bir kalp yâda akciğer nakli için insanlara kısa bekleme sürelerinde kesin uyumlu organ nakli gerçekleştirilebildiğine dair kesin açıklamalar içermekte ki, bunun gönüllü vericilerden toplanmasının mümkün olmadığını söyledi.

Dr. Sharif ayrıca, bireylere tıbbi anlamdan çok da tıbbi yararı olmadığı halde mahkûmların neden sık sık kan testleri ve fiziksel muayenelere maruz bırakılmalarının hiçbir mantıklı nedeninin görünmediğini kaydetti. O, doğrudan kanıt toplamak zor olsa da, dünya çapındaki araştırmacıların topladıkları kanıtların birçoğunun zorla organ toplama uygulamasının Çin’de bugüne kadar var olduğu gerçeğine işaret ettiğini belirtti.

Dr. Sharif, “Tıbbi açıdan bakıldığında, nakli yönetenlerin bunu dünya çapında kabul edilen etik standartlarda yaptıklarından emin olmamız gerekir. Biz zorla organ toplamaya hemen bir son verilmesi için bu iddiaların ayrıntılı olarak araştırılması gerektiğini hissediyoruz.” dedi.

Basın toplantısına katılan tıp uzmanları konuyla ilgili derin endişelerini ifade ettiler. Bir eczacı olan Khelfa Mourad, DAFOH’u 1,5 milyon imza toplanmasındaki ve bu imzaları farklı kuruluşlara sunmadaki çabaları için takdir etti. Bunun ileri doğru büyük bir adım olduğunu belirten Mourad, kuruluşa çabalarını arttırması çağrısında bulundu.

Bayan Chu, Birleşmiş Milletlere sunulmak üzere 10 Asya ülkesinden toplanan 920,000 imza getirdi. Bu imzaların arasından 10,000’den fazlası doktorlara aittir.

Dünya Çapındaki Zulmü Durdurma Çabaları

Uluslararası Interfaith müdürü Biro Dianwara, Çin’de gerçekleşen soykırıma son verilmesi çağrısında bulundu.

Basın konferansına katılanlardan biri olan uluslararası Interfaith müdürü Bay Biro Dianwara, DAFOH’un çabalarını takdir ettiğini ve desteklediğini belirterek, uluslararası toplumun Çin komünist rejiminin Falun Gong’a karşı yürüttüğü zulmü durdurmak için ortaklaşa bir çaba sarf etme zamanının geldiğini söyledi.

“Bizler bu soykırımı kabul etmiyoruz ve 21. yüzyılda devam etmesine de izin veremeyiz. Bunu durdurmak için şimdi harekete geçilmelidir.” dedi.

BM, canlı Falun Gong uygulayıcılarından zorla organ toplanmasına ilişkin bilgileri İnsan Hakları Konseyi üyesi tüm devletlere yayması gerektiğini, böylece çok daha fazla insan gerçek durumu öğrenebilir ve devam eden bu acımasızlığa karşı açıkça konuşabilir –çünkü bir suç hakkında sessiz kalmak, suça ortak olmakla eş değerdedir.

İngilizce metin: http://en.minghui.org/html/articles/2013/12/15/143631.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.