Silinmeyen Dersler: Çocuklar Ebeveynlerinin Uygulamasının Aynalarıdır (1. Bölüm)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Bir çocuğun eksikliklerinin kaynağının ebeveynlerinde bulunabileceği söylenmektedir. Çocuklar, ebeveynlerinin iyi yâda kötü davranışlarının bir yansıması olabilir.

Eski Çin’de insanlar bu gerçeğin farkındaydılar ve gelecek nesillere şu atasözünü miras bırakmışlardır: “Bir kişinin geleceğini onun çocukluğundan görebilirsiniz.”

Hatta günümüz Batılı araştırmacıları bile bir kişinin doğumdan itibaren 5 yaşına kadar yaşadıklarının onun hayatının geri kalanına zemin hazırlayacağının farkındalar.

Bu belki de, 1999 yılından önce uygulamayı öğrenen çok sayıda genç Falun Dafa uygulayıcısının, büyüdükten sonra Tao’yu (Yol) duymuş ama onu takip etmemeye karar veren insanlar haline gelmesinin nedenini açıklamaya yardımcı olabilir.

Belli bir yaş grubundaki uygulayıcıları mahvedebilecek (zarar verebilecek) bu sorunun ele alınması gerekiyor.

Shifu dedi ki:

Bazen, dağdaki çocuklar kötü davrandığında, ebeveynlerinin de iyi uygulama yapmadıklarını biliyorum.

Çevremizdeki uygulayıcıları gözlemleyerek, genç uygulayıcıların sergilediği sorunların evlerindeki yetişkin uygulayıcılara kadar uzandığını bulduk.

Fa’dan Sapma

Fa’yı kalpleri ile değil de sadece gözleri ile okuyan ve sadece yüzey anlamlarını kavrayan yetişkinler var. Bu nedenle, onların çocukları da Fa’yı yüzeysel olarak okuyarak Fa’nın derin anlamını öğrenemeyecek ve prensipleri belki de asla anlayamayacaktır.

Birçok kişi Fa’yı okumakta ama iş ve günlük yaşamlarında karşılaştıkları şeyleri her zaman sıradan bir insanın bakış açısından düşünmeye ve hareket etmeye devam etmektedir.

Bu, kişinin yaşı yâda eğitim seviyesi ile sınırlı değildir. Sınırlı eğitime sahip birçok yaşlı uygulayıcı, uygulamasında oldukça gayretlidir. Bu, herhangi bir durum karşısında onların sergilediği davranıştan görülebilir. Bu gibi yaşlı insanların etrafında olmak genç nesil için çok yararlı olacaktır.

Gerçek Uygulama Cevapları Bulmayı Sağlar

Bazı uygulayıcılar çocuklarına şu cümleyi ezberlemeyi öğretir:

Gök kubbe, çok uzak,
Ama düşüncedeki tek bir değişim ile gözler önüne geliyor;” (Hong Yin’deki ‘Uçsuz Bucaksız’ şiirinden)

Bir çocuk bir defasında, “‘ama tek bir düşünce ile’ ne demek?” diye sordu. Bir uygulayıcı, “Sadece sıradan insan düşüncelerinden kurtularak Fa’nın derin anlamlarını anlayabilirsin." şeklinde cevapladı.

Çocuk, “Ah, ben ‘ama tek bir düşünce ile’nin bir tür yetenek olduğunu düşünmüştüm.” dedi.

Uygulayıcı oldukça şaşırdı ve çocuğun sözlerinden daha derin bir anlayış kazandı ve “Doğru! Düşük seviyeli kavramlar kaldırıldığında, daha yüksek bir seviyede bu bir olağanüstü yetenek olarak görülebilir. Ama yine de daha derin anlamlar var.” Çocuk, “O nedir?” Uygulayıcı, “Gerçek anlamda uygulama yaptığımız sürece, cevapları bileceğiz.” diye yanıtladı.

Fa’yı okurken bu tür etkileşimler çocuğun ilgisini uyandıracaktır.

Aslında, çocukların bir yetişkinin sahip olduğu önyargıları yoktur ama onların doğuştan gelen doğaları vardır. Bu nedenle, bazı yönlerden, anlayışları bir yetişkin ile aynı seviyede olabilir.

Bir çocuk Fa’yı okurken keyif almazsa ve mantıklı bir anlayış kazanmakta başarısız olursa, bu, sıradan toplumda arayışlar içinde olmaya kadar uzanabilir.

Sıkıntı Çekme

Çocuklar, çevrelerindeki yetişkinlerden Falun Dafa içindeki sıkıntı çekmenin anlamını anlamadıklarında, sıkıntıları neşe olarak ele almaktan uzaklaşacaklardır.

Zhuan Falun kitabında “sıkıntı çekmek” hakkında bahsedilir. Uygulayıcıları onu okur ama bunu uygulamayı ihmal edebilir. Bu gerçek uygulama değildir.

Çocuklara kafiyeli bir şekilde şu cümle ezberletilir:

Tamamlanmaya ulaşmak, Buda'nın Meyve Konumunu elde etmek için, sıkıntı çektiğinde mutluluk olarak gör.” (Hong Yin’deki ‘Kişinin Kalbini ve İradesini Geliştirmesi’ şiirinden)

Bazı uygulayıcılar sıkıntı çekmenin anlamını anlayamıyor. Ve xinxing’lerini geliştirirken, onların Dafa içinde “sıkıntıları sevinç olarak ele alma” seviyesini elde etmeleri de mümkün olmuyor.

Ardından varlıklarını kaybedenler ve bu nedenle sıkıntı çekenler olabilir. Onlar sıkıntıları sevinç olarak ele almanın gerçek anlamını anlamak yerine ona inanır gibi yaparlar. Onlar sıkıntıyı önlemek ve sıradan insan toplumunda zevk aramak için yollar düşünürler. Bu uygulayıcıların çocukları yetişkin olduklarında da zenginlik ve zevk arayışında olacaktır.

Fa’yı yüzeysel olarak okuması ve ezberlemesi öğretilen genç uygulayıcılar, sıkıntıya dayanmanın iyi bir şey olduğunu anlayamazlar. Bu nedenle, onlar sıkıntılardan kaçınabilir ve yüzeysel zevkler için bir çaba sarf edebilirler.

Hastalık Karmasına Bakış

Çabalı genç uygulayıcılar hastalık karması ile karşılaştıklarında egzersizleri yapmaları ve Fa’yı ezberlemeleri için ebeveynleri tarafından teşvik edilmektedir. Birçoğu bir gün sonra iyileşir.

Buna karşılık, şımarık genç uygulayıcılar genellikle kendileri ile ilgilenilmesini istiyorlar ve birçok yetişkin uygulayıcı da onları şımartıyor. Bunun yüzünden onlar birkaç gün daha hasta kalabilirler. Bu çocukların ebeveynleri iyi bir örnek değildir.

Hastalık karması sırasında şımarık davranan (özel ilgi isteyen) çocukların uygulama yollarında yaşadıkları sıkıntıları aşmaları da mümkün olmayacaktır, hatta küçük sorunlar bile onlara büyük acılar olarak görünecektir. Üstadın dediği gibi, “Eğer çok fazla acı çekerseniz, uygulama yapmanız mümkün olmayacaktır.” (Zhuan Falun’dan)

Çok küçük yaşlarda uygulamaya başlayan birçok genç uygulayıcının, sıkıntı çekmekten korktukları için Dafa uygulamayı bıraktığı ve şimdi uygulayıcı olmayan insanlar arasında rahatlık arayışı içinde oldukları görülmektedir.

Acı çekmeye, kişinin karması neden olur. Uygulamayı bırakmak ve sıradan bir insan haline gelmek sadece geçici bir süre rahatlamaya sebep olur. Ancak, Shifu uygulayıcı olmayanların karmasını yok etmediği için sonrasında çekilen acı daha kötü bir hale gelebilir. Onların bu durumda kendi üzerindeki yükü taşımaları gerekir.

Ebeveyn olan uygulayıcılar sık sık çocuklarının bozulduğundan ve onların sonunda mahvolduklarından habersizler. Hakikati fark ettiklerinde ise, bazen çok geç oluyor.

İyilik ve Merhameti Eşit Tutmak

Shifu dedi ki:

Biz hem anne babamıza hem de çocuklarımıza karşı nazik olmalı ve her durumda başkalarına karşı düşünceli olmalıyız. Böyle bir kalp bencillikten arınmış, sevecen ve merhametlidir.” (Zhuan Falun’dan)

Merhamet ile iyiliği eşit tutan ve bunun bir çocuğa sıradan insan toplumunda popüler olan somut şeyleri sağlamak anlamına geldiğine inanan uygulayıcılar var. Onlar–sıkıntı çekmek yerine- rahatlığın iyi olduğunu düşünüyorlar.

Sadece uygulayıcılar değil –birçok kişi de “zorluk içinde yaşar ve rahatlık içinde ölür” deyiminin herkesçe bilinen bir gerçek olduğuna inanıyor.

Bir uygulayıcının bakış açısından, rahatlık kavramı sürdürülebilir değildir. Bu kavram çocukların, doğuş kalitesi ve xinxing’lerini berbat etmelerinin yanı sıra, doğuştan gelen erdemlerini (de -yâda beyaz madde) boşa harcamalarına da neden olur.

Örneğin, rahatlık arayışı içindeki genç uygulayıcılar, kendilerine dondurma satın almayı bırakıp, paralarını daha fazla insana uygulamayı tanıtmak için Falun Dafa materyalleri yapmak için kullanan diğer genç uygulayıcılara kaş çatacaklardır. Onlar yapılan şeyin ne kadar soylu bir hareket olduğunu fark etmezler.

Hoşgörünün Önemi

Shifu dedi ki:

Hoşgörü, kişinin xinxing'ini geliştirmesinin anahtarıdır. Öfke, şikâyet ya da gözyaşları ile katlanmak, kendi kaygılarına takıntılı sıradan bir insanın hoşgörüsüdür. Hiç öfkelenmeden veya yakınmadan tamamen dayanmak ise, bir uygulayıcının hoşgörüsüdür.” (Daha İleri Yükselmeler İçin Esaslar I’deki “Hoşgörü Nedir?” jingweninden)

Kişi için başlangıçta sıradan bir insanın gönülsüz hoşgörüsünü elde etmesi kabul edilebilir. Sonuçta, bunun için sabrettiniz. Ama kişi sabit, sıkı bir disiplin yoluyla yavaş yavaş bir uygulayıcının merhametine kavuşacaktır.

Gayretli (çabalı) olmayan uygulayıcılar, sürekli Fa’nın yüzeysel bir anlayışında oyalanmakta ve sadece yüzeyde sabretmektedirler.

Dafa, uygulayıcılara bir uygulayıcının hoşgörüsünü öğretir. Bir ebeveyn bu tür hoşgörüye ulaşamazsa, çocuk için bu daha da zor olacaktır.

Bazen bir çocuğun dayanabildiği bir şey karşısında ebeveynleri sanki dünya çökmüş gibi hissederler.

Örneğin, çocuk okulda küçük bir şikâyet alır. Yetişkin, çocuk sanki zulüm görmüş gibi davranır ve adalet arar. Hatta Fa-düzeltmesi dönemindeki kötülüğü yok etmek ile kişisel uygulama içindeki bir sıkıntıyı birbirine karıştırarak başkaları ile tartışmaya dahi girebilir. Böyle bir davranışa tanık olan çocuğun bir uygulayıcının hoşgörüsünü anlaması mümkün olmayacaktır.

Hoşgörü konusunu anlayan uygulayıcıların çocukları da vardır. Bu çocuklar daha az bencil olmayı ve daha düşünceli olmayı ve başkalarına karşı dikkatli olmayı öğrendiler. Onlar sadece yüzeysel değil, Fa’da derin bir anlayış elde ederek hareket ederler. Bu, kalp etkilenmeden sakince her şeyi terk etmeyi uygulamak değil mi?

Çocuklar gerçek hoşgörüyü öğrenmediklerinde, Shifu’nun istediği “sıradan insanların farklı arzu ve takıntılarından vazgeçme”yi (Zhuan Falun’dan) yapabilirler mi?

Bir çocuğun şeytani doğası, çok küçük yaşlardan itibaren şımartılmış ve her isteğinin yerine getirilmiş olması yüzünden beslenmiş olabilir. Şeytan-doğası, onun Buda-doğasını tamamen örttüğü (kapladığı) için çocuk, Dafa uygulamasını bırakabilir.

Bu ancak, yetişkinler gayretle (çabayla) Fa’yı çalışmaz ve Fa'yı Fa içinde anlamak için çabalamazlar ise meydana gelir. Onlar çocuğa Fa’nın derin anlamını keşfetme yeteneğini aşılamalı, Fa’nın kendisine rehberlik etmesini öğretmeli ve böylece çocuğu yetişkinlikte de gerçek bir uygulayıcı olması için yönlendirmeliler.

(Devam edecek…)

Makalenin devam bölümleri:

- Silinmeyen Dersler: Çocuklar Ebeveynlerinin Uygulamasının Aynalarıdır (2. Bölüm)

- Silinmeyen Dersler: Çocuklar Ebeveynlerinin Uygulamasının Aynalarıdır (3. Bölüm)


İngilizce metin: http://en.minghui.org/html/articles/2015/1/31/148177.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.