Tarihsel Figürler: Liu Zongyuan “Büyük Nesir Ustası ve Hayırsever Vali”

Liu Zongyuan, büyük bir nesir ustası ve hayırsever bir vali
(Resimleyen: Zhiching Chen / Epoch Times)

Liu Zongyuan (M.S.773 – 819), Tang Hanedanlığında ünlü bir şair ve yazardı, Tang ve Song Hanedanlığının Sekiz Büyük Nesir Ustasından biriydi.

Liu imparatorluk sınavını genç yaşında geçti. Cesaretli dürüst bir adam olarak, okuduğu geniş ciltli klasikleri hatırlama yeteneğine sahipti. Bir konuşma yaparken, geniş çaptaki tarihi olayları ve yasal çerçeveleri becerikli bir şekilde birbirine harmanlayabilirdi ve böylece seyirci onun derin bilgisini aydınlatıcı ve takdir edilir buluyordu. Yüksek şöhretine bağlı olarak, birçok soylu onu kendi çevresine almak istiyordu.

Ancak, birkaç yıl imparatorluk sarayında sivil hizmet görevlisi olarak hizmet verdikten sonra, politik güç gruplarına gücenmişti ve rütbesi indirilerek daha düşük bir pozisyonda uzak bir bölgeye gönderildi. O bölgeye doğru yoldayken, rütbesinin daha da indirildiği haberini aldı.

Ümit veren bir kariyerden düşmek yetenekli biri için kaldırması zor olabilirdi, fakat Lui bu sıkıntıyla daha fazla edebi kültür çalışarak baş etmeye karar verdi ve şiirleri ve edebi eserleri sonrasında daha rafine hale geldi. Saray politikasına tekrar geri dönmedi, fakat kendisini geziye ve doğal güzelliklerden zevk almaya adadı. Hakkında birçok hikâye vardı, fakat bunlardan iki tanesi oldukça dokunaklıydı.

Lui’nin rütbesi düşürüldüğü sırada, bir arkadaşı başkentten izole edilmiş, kurak, uzak ve uygarlaşmamış bir bölgeye gönderildi. Arkadaşının annesi onunla seyahat etmek için çok yaşlı olduğundan, oğlunun onu ziyaret etmesi ve bu kadar uzaktan bakımını sağlaması oldukça zor olacaktı. Bu durumu gören Liu, İmparatora mektup göndererek arkadaşı ile görev yerini değiştirmesini rica etti. Arkadaşı için daha izole olan bölgede görev almak istediğini söyledi. Sonunda, İmparator arkadaşının yerini daha iyi bir yerle değiştirmeye karar verdi. Bu hikâye sadece tarihe kayıt edilmekle kalmamış, aynı zamanda Tang şiirine ve diğer edebi eserlere de dâhil edilmiştir.

Uzak, izole ve kurak bir bölgede görev aldıktan sonra Liu, yerel fakir halkın çocuklarını para için rehin bıraktıklarını fark etti. Gününde paralarını ödeyemezlerse, hem kendileri hem de çocukları parayı veren kişilerin kölesi oluyordu. Liu, bu fakir ailelere yardım etmek için birçok tedbir aldı. Aşırı derecede fakir ve parayı bulamayan aileler için zenginlere gidip onlara para vermek yerine bu insanların onlar için çalışabileceğini söylüyordu. Bu ailelerdeki çalışabilecek kişilerden ölenler olduğunda, kendi cebinden parayı ödeyip ölenlerin çocuklarını rehinden kurtarıyordu. Kendi görevi sırasından 1000’den fazla aileye yardım etti ve hayırsever bir vali olarak tanındı.

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.