Çince Terim ve Simgeler: Takımyıldızlar (北斗 - bei-dou / bey-dov)

Takım Yıldızlar

Çinliler, Büyük Ayı takımyıldızında yedi yıldız görürler. Bu yedi yıldız sanatta çok sık olarak tasvir edilir ve Taocu ayinlerde çok önemli bir rol oynarlar. Çok güzel bir efsane, bir zamanlar yıldız tanrılarının yeryüzündeki hayat ve şarabın zevklerine çok özendiklerini anlatır. Bunun üzerine, yeryüzüne inerler ve haksız yere idam cezasına çarptırılmış bir adamın evinde içmeye başlarlar. Saray astronomu, İmparator’a Yedi Yıldızın gökyüzünden kaybolduğunu ve çok büyük bir felaket olacağını haber verir ve hemen genel af ilan edilmesini önerir. İmparator bu öneriyi kabul eder ve Yedi Yıldız kısa bir süre içinde eski yerlerini alırlar. Haksız yere ölüme mahkûm edilen kişi de böylece kurtulmuş olur.

Diğer bir efsaneye göre, ölüm saatimize karar veren kırmızı yüzlü tanrı, “Kuzey’in Büyük Ayısı” (Bei Dou = Büyük Ayı) olan tanrıdır. “Güney’in Büyük Ayısı” olan tanrıyla satranç oynar ve birlikte kaderimizi tayin ederler. “Güney’in Büyük Ayısı” daha çok “Güney Kutbunun Ölümsüzü” olarak anılır: ölümsüzlük otuna sahiptir.

Çin astronomları (M.S. ikinci yüzyıldan başlayarak yılda 11,520 yıldız saymış ve kaydetmişlerdir) her ay yeni bir yönü işaret eden Büyük Ayı’nın kollarının mevsimleri derinden etkilediğine inanmışlardır.

Resimlerde bazen yedi yıldızdan sadece üçü gösterilir. Bu, üç yıldızın gökyüzünü ve dağların yeryüzünü simgelediği, on iki imparatorluk simgesi meydana gelir. Üç dileğe (uzun ömür, talih ve mutluluk) “Üç Takımyıldız” adı da verilir.

Çinliler her kişinin belirli bir yıldızla bağlantılı olduğuna inanır. Böylece, yıldızlar “insanları” simgeler. Kayan yıldızlar seçkin insanların ölümüne alamettir.

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.