Tarihsel Figürler: Xin Qiji “Güney Song Hanedanlığının Ünlü Vatansever Şairi”

Xin Qiji, Güney Song hanedanlığının ünlü vatansever şairi
(Resimleyen: Zona Yeh / Epoch Times)

Xin Qiji (M.S. 1140-1207), Güney Song Hanedanlığında vatansever bir şair ve subaydı.

O dönem, Jin hanedanı (Çin’in kuzey bölgesindeki Jurchen adlı bir azınlık kabilesi) kuzey Çin’de kendi egemenliğini sağlamlaştırdıktan sonra, güney Çin bölgesine çekilen Güney Song hanedanlığı için bir tehdit oldu. Xin, Song hanedanının onursuz yenilgilerinin intikamını alıp kaybedilen toprakları geri almayı çok istedi ama başaramadı. Onun bıraktığı 600’den fazla Ci (Song hanedanı şiir formu) Güney Song hanedanı döneminin en iyi şiirleri olarak kabul edildi. O, eserlerinde insanların yaşadıkları acılar üzerine duyduğu derin kaygıları, ülküsü ve entelektüellerin taşıdığı ahlaki vicdanı dile getirdi.

Xin, kuzey Çin’de Jin’in ordusu tarafından işgal edilen bir kasabada doğdu. Çocukken, büyükbabası sık sık Kuzey Song Hanedanının trajik çöküş deneyimini ona anlattı ve onu dağların tepesine götürüp Kuzey Song Hanedanlığının kaybettiği vatanını seyrettirdi. İnsanların yaşadıkları sıkıntılara şahit olan Xin Qiji, zamanı geldiğinde Song hanedanı için kaybedilen toprakları geri almaya karar verdi.

Xin 21 yaşındayken, Jin ordusu Güney Song’u saldırmak için güneye hareket etmeye başladı. Xin, kuzeydeki Jin’in egemenliğine karşı savaşmak üzere iki bin gönüllü asker topladı. Ardından daha büyük başka bir direniş ordusuna katıldı. Fakat o ordudaki genelkurmay başkanı bir gün Xin başka bir yere giderken hainler tarafından öldürüldü ve Jin’in ordusu hainlerin yardımı ile direniş ordusunu yok etti. Bu acil durumu öğrendiği zaman Xin çok endişelendi ve sadece 50 koruması ile 50 binden fazla askeri olan Jin’in kamplarına saldırdı. Hainleri canlı yakaladı ve daha önce Song’a hizmet eden binlerce askerini Jin’i terk edip tekrar Song Hanedanlığına hizmet etmesi için başarılı bir şekilde ikna etti. Daha sonra, yakaladığı hainlere yargılanmaları için Güney Song Hanedanlığının Başkentine kadar eşlik etti. Savaştan sonra, onun cesareti hızla Güney Song Hanedanlığına yayıldı.

Devlet liderleri içinde pozisyonu düşük olmasına rağmen Xin, birçok defa Güney Song imparatoruna yeniden canlanma stratejileri önerdi. Onun önerileri kamu hizmeti ve temel seviyeden yetenekli kişileri seçme konularındaki disiplin uygulamaları dâhil olmak üzere askeri işleri ve ayrıntılı yönetim yaklaşımlarını kapsadı. Önerileri insanlar arasında ona popülerlik kazandırdı ama sarayda iyi bir sonuç alınmadı.

1181 yılında, Xin düşmanlar tarafından suçlandı ve sürgün edildi. Ondan sonraki 20 yıl boyunca hiçbir önemli görev verilmedi. Zamanının çoğunu okuyarak ve Ci yazmak için harcadı, Ci’leri içinde çoğunlukla kaybedilen kuzeydeki toprakları kurtarma hayali ve saraydaki hiziplere eleştirisi yazıldı. Onun idealizm ve gerçeklik arasında oluşturduğu tezat şiirlerini eşsiz bir seviyeye yükseltti ki, Ci formuna daha geniş anlamı ve derin bir duygu kattı ve Güney Song Hanedanlığının en iyi eserleri olarak kabul edildi.

Tang hanedanındaki şiirlere benzer olarak, Ci şiirin en popüler formu olarak Song hanedanında hizmet verdi. Xin, Song’un Şiir tarihinin en ünlü şairlerinden biri oldu. Her zaman ülkenin çıkarlarına öncelik veren vatansever insanları temsil etti. Eserleri geniş bir yelpazede konuları ve çeşitlendirilmiş stilleri kapsamaktadır ve ana teması vatana duyulan derin sevgiydi. Şiirlerinin birçoğu saraydan sürgün edildiği dönemin pastoral hayatını anlattı ve diğer şiirlerinde paylaştığı aynı vatansever düşüncede okuyucular çaresizliğini hissedebilirler. Bazı şiirlerinde ise basit ve sade kelimelerle kırsaldaki ferahlatıcı ve çekici hayatı tanımladı.

1203 yılında 64 yaşındaki Xin, Song Hanedanının topraklarının geri alınması umuduyla önemli bir pozisyona hizmet etmek üzere Güney Song Hanedanının bir bakanı tarafından saraya geri çağrıldı. Askeri eylem hazırlamak ve aynı zamanda Jin ordusu hakkında bilgi toplamak için casuslar göndermek için bu Bakana öneri de bulundu. Ayrıca, o binlerce askeri üniforma hazırlattı ve asker topladı, fakat kısa bir süre sonra yeniden görevinden alındı.

Dört sene sonraki 1207 yılında tekrar aynı bakan tarafından yardım için geri çağrıldığında Xin, hiç tereddüt etmeden geri döndü. Fakat Ekim 2017’de dileği gerçekleşemeden üzüntü içinde vefat etti.

Onun ölmeden önceki son sözleri “İşgalcileri öldürün!” oldu. Ölümüne kadar kararlılığını değiştirmedi.

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.