Uygulamayı Çatışmaların Ortasında Sürdürebilmek

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

20 yılı aşkın süredir xiulian uyguluyorum. Uygulamamda, 2022 yılı benim için en zor yıl oldu. Diğer iki uygulayıcı ile, Fa'yı birlikte çalışıyorduk. İçinde sürekli çatışmaların yaşandığı küçük bir grup oluşturmuştuk. Olumsuz düşüncelerim ve fikirlerim, ancak bu çeşitli çatışmalar aracılığıyla ve o uygulama ortamında ortaya çıkıyordu. Sürekli olarak Fa'yı çalışarak ve farklı seviyelerdeki Fa prensiplerini anlayarak Shifu'nun Fa gereksinimlerini yerine getirme umuduyla kendimi düzeltmeye çalıştım.

Başkaları ile Yaşadığım Çatışmalar Birçok Takıntımı Ortaya Çıkardı

Küçük grubumuz uyumlu değildi ve birbirimizle iyi iletişim kuramıyorduk.

Bazen gruptan ayrılmak istiyordum, çünkü herkesin kendi başına sakin bir şekilde Fa çalışmasının ve bireysel olarak bazı iyileştirmeler yaptıktan sonra yeniden bir araya gelmesinin daha iyi olacağını düşünüyordum. Ancak bu, Shifu'nun Fa'yı bir grup olarak çalışma gerekliliklerine uymuyordu. Düşüncemin yanlış olduğunu biliyordum, bu yüzden onlarla devam ettim.

Shifu şöyle diyor,

"Eğer benim bir öğrencim olarak, Shifu'ya Fa'yı rektife etmesi konusunda gerçekten yardım etmek istiyorsanız, o zaman sadece Shifu'nun söylediklerini nasıl en iyi şekilde yerine getireceğiniz konusunda endişelenmelisiniz. Sadece bu bile sizin yapmanız gereken şeydir, fakat siz bunu yapacağınıza, Shifu'dan size yardım etmesini mi istiyorsunuz? Nasıl oluyor da, bunun yerine, Fa-düzeltmesi esnasında Dafa'yı insani fikirlerinize yardımcı olması için kullanabiliyorsunuz?" (Daha İleri Yükselmeler İçin Esaslar III, Shifu'ya, Fa'yı Rektife Etmesi Konusunda Yardım Etmek Ne Demektir?)

Yapılacak tek doğru şeyin, Shifu’nun bizden istediği şeyi yapmak olduğunu anladım. Shifu, Fa'yı birlikte çalışmamızı istiyordu, o halde Fa'yı bir grup olarak çalışmalıydık. Prensibi anlamak kolaydı ama eyleme dökmek zordu.

Üçümüz düşüncelerimizi birbirimizle özgürce paylaşamıyorduk. Birimizin kırılacağından ve bunu çatışmaların ve tartışmaların takip edeceğinden korkuyorduk. Kendimi depresif ve mutsuz hissediyordum. Yanlış anlaşıldığım, suçlandığım ve aşağılandığım zamanlardaki mağduriyet, çaresizlik ve kafa karışıklığı hislerime dair eski anılar su yüzüne çıkıyordu. Terk etmem gereken çok fazla takıntım olduğunu biliyordum ama onları nasıl terk edeceğimi bilmiyordum.

Gruptan ayrılmaya neredeyse karar verdiğim gece bir rüya gördüm. Rüyamda, bu uygulayıcının evinde bıraktığımı fark edene kadar 'Falun Dafa'nın Büyük Tamamlanma Yolu' kitabımı bulamadım. Shifu’nun bu rüyayı, tek bedeni ve bulunduğum çevreyi terk etmemem ve xiulian uygulamamda bir atılım yapmam gerektiği konusunda beni aydınlatmak için kullandığını biliyordum.

Shifu’nun öğretilerini düşündüm ve Han Xin'in büyük aşağılanmalara dayanabilen "Büyük hoşgörüsünü" (Dokuzuncu Ders, Zhuan Falun) düşündüm. Kendimi geliştirmeye odaklanmam gerektiğini hissettim.

Shifu’nun biz uygulayıcılardan istediği hangi gereklilikleri yerine getirmem gerektiğini biliyordum ama yine de tam olarak ne yapacağımı ve kalbimi hafifletmek için ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Fa'nın içinde erimiş olma durumuna ulaşmak istiyordum.

Kafa karışıklığımı ve içinden çıkamadığımı gören Shifu, Fa ilkelerinin bir katmanında bana hoşgörünün ne olduğunu ve kendimden önce başkalarını düşünmem için neler gerektiğini gösterdi.

Anladım ki biz tek bir bedeniz ve ben de onun bir parçasıyım. Eğer iyi xiulian uygulayamazsam, bu tek bedenin içinde kötü bir rol oynamış olurdum. Kendimi iyi bir şekilde geliştirmem, kendime düşen sorumluluk payımı almam ve tek bedenin uyumunda olumlu bir katalizör olmam gerektiğini anladım.

Bir Dafa uygulayıcısı olarak, yeni kozmosta, gelecekteki büyük aydınlanmış bir varlık olarak, kozmostaki tüm doğru unsurlardan sorumlu olan, kozmosun bir koruyucusu olacağımı anlamaya başladım. Kapasitemi arttırmalı ve tüm varlıklar için her şeyi verebilmeliydim.

Eğer iyi xiulian uygulayamazsam ve Fa'nın gerekliliklerini yerine getiremezsem, kendi dünyamdaki yaşamların kurtulamayacağını fark ettim. Her Falun Dafa uygulayıcısı bir evreni temsil eder ve benim evrenim büyük göksel bedende sadece bir parçacıktır.

Benim xiulian uygulamamdaki başarısızlığım, tüm göksel bedenin düzeltilmesini ve Shifu’nun Fa-düzeltmesinde gerektiği gibi ilerlemesini etkilemez miydi? Bununla birlikte, hangi kişisel duygulardan, kişisel kazanç ve kayıplardan, kişisel zafer veya utançtan vazgeçemiyordum?

İçime baktığımda, terk edemediğim takıntımın statü, kişisel kazanç ve sıradan insanların duygularından başka bir şey olmadığını gördüm. Fa ilkelerinin bu katmanını anladığımda ve onu özümsemek istediğimde, Shifu beni aşağı çeken ağır maddeyi yok etti. Anında gökyüzünün ve yeryüzünün berrak ve geniş olduğunu hissettim.

Hoşnutsuzluğun Giderilmesi

Çatışmanın ortasında içime baktığımda, beni rahatsız eden pek çok şey olmasına rağmen, bir takıntının her yerde kendini gösterdiğini ve derinlere yerleştiğini keşfettim: "birinden ya da bir şeyden hoşnutsuzluk" takıntısı. Bu takıntının, çatışmaların ortasında gelişmesi özellikle çok daha kolaydı. Yaygın bir şekilde ortaya çıkıyordu ve sadece beni değil başkalarını da etkiliyordu.

Benim sınırlı anlayışıma göre, hoşgörülü olmak bir yana, hoşnutsuzluk (kızgınlık) takıntısına sahipken kişi, gerçekten doğru ve merhametli olamaz. Eğer kalbimde hoşnutsuzluk varsa ve diğer uygulayıcılara tepeden bakıyorsam, hatta onları küçümsüyorsam, nasıl doğru sözlü ve merhametli olabilirim? Çevremdeki kötü unsurları nasıl parçalayabilirim? Ve başkalarına nasıl hoşgörü ile davranabilirim?

"Hoşnutsuzluğumun" öncelikle bencillik, kendi kendine takıntılı olmak ve egodan kaynaklandığını fark ettim. Bu Fa ile uyuşmuyordu.

Shifu şöyle diyor,

"O haklı,

ben haksızım" yaklaşımını hatırlayabilirsen

Geriye tartışacak ne kalır?

(Hong Yin lll, Kim Haklı Kim Haksız)

Hoşnutsuzluk takıntısıyla, çatışma zamanlarında kişinin ilk düşüncesi her zaman "O haksız, ben haklıyım" olur ve meseleleri ele alırken, ya da başkalarıyla etkileşimde bulunurken, kişi yapılanlardan mutsuz olur. Dahası, kişi kayıtsızlık, kendini beğenmişlik ve benzeri duygular geliştirir; insanları ve meseleleri Fa yerine kendi kavramlarına göre değerlendirir.

Bir grupta hoşnutsuzluk sık sık dile getirilirse, istikrarsızlıkların ortaya çıkması ve ayrılıkların oluşması olasılığı büyür.

Geçenlerde yazıcımın mürekkep kartuşlarından biri çalışmamaya başladı. Minghui web sitesindeki bir makalede bir uygulayıcı makineyi tamir etmeden önce, kişinin kendi uygulama sorunlarını çözmesi gerektiğini söylemişti. Mürekkebin düzgün bir şekilde akmasını engelleyen hangi takıntıları veya kötü maddeleri ortadan kaldırmadığımı görmek için katman katman içime doğru bakmaya başladım.

Her düşüncemi izledim ve tüm sıkıntılarımın ve hayal kırıklıklarımın, belirli bir uygulayıcıya karşı duyduğum hoşnutsuzluktan kaynaklandığını görünce irkildim! "O beni incitti, bana haksızlık etti ve beni kötüledi..." Bu kadar çok olumsuz düşünceye dalmışken nasıl mutlu olabilirdim ki!

Ben, yazıcı, materyaller ve hissedebilen varlıklar tek bir alan ve tek bir beden iken, bu kadar kötü, karanlık maddeler üretirken gerçeği açıklayan materyaller yapmak ne işe yarayabilirdi ki? Yazıcının kafası nasıl tıkanmaz? Nasıl hayal kırıklığına uğramayabilirim? Böyle bir zihniyetle üretilen malzemeler insanları kurtarabilir miydi?

Derinlere gömülü hoşnutsuzluk duygularımı tespit eder etmez, kötü düşünceleri ve kötü maddeleri ortadan kaldırmak için sürekli olarak doğru düşünceler gönderdim.

Daha da kapsamlı bir biçimde içime baktım ve kızgınlığın katman katman kavramlar halinde biriktiğini fark ettim: başkalarının tutum, davranış ve iş yapma biçimlerinden memnun değildim. Kalbimde bu kadar hoşnutsuzluk varken, başkaları arasında nasıl gerçekten dürüst, merhametli ve hoşgörülü olabilirdim? Ortak bir görevi birlikte başarmak için, başkalarıyla nasıl işbirliği yapabilirdim?

Hoşnutsuzluk takıntısı, yalnızca kendi gelişimimi engellemekle kalmıyor, aynı zamanda tek bir bedenin genel uyumunu ve gelişimini de etkiliyordu. Bunu tamamen ortadan kaldırmak için yoğun ve daha sık bir şekilde doğru düşünceler gönderdim.

Bunu bir süre yaptıktan sonra rahatladım ve diğer uygulayıcıların eksikliklerini düşünmeyi bıraktım. Bu çatışmalar aniden uzak göründü. Başkalarının eksikliklerine bakmayı bıraktım ve artık sıradan insanların günlük işlerinden etkilenmiyordum.

Doğruluk-Merhamet-Hoşgörüyü takip ederek, Fa'yı özümsemeye ve başkalarına iyi davranmaya karar verdim. Hoşnutsuzluk takıntısını ortadan kaldırma süreci, aynı zamanda bencillik ve egoyu da ortadan kaldırma süreciydi.

Son Söz

Geçtiğimiz yıl yaşadığım deneyimler, bir soruna farklı açılardan bakmanın çok önemli olduğunu anlamama yardımcı oldu.

Benim anlayışıma göre, bir sorunla karşılaştığımızda; sadece Dafa'nın bir parçacığı olduğumuzu fark ettiğimizde, Fa'ya koşulsuz olarak asimile olmak istediğimizde ve Shifu'nun bizden istediği şeyi uyumlu hale getirmek istediğimizde, kendimizi düzeltebilir ve Fa'nın içinde eriyebiliriz. Sadece Shifu bize Fa prensiplerini gösterdiği zaman, Fa'nın farklı seviyelerini görebilir ve o seviyenin Fa'sına göre xiulian uygulayabiliriz.

Shifu her zaman daima bizim yanımızdadır, bizi izler ve şefkatle korur. Shifu bize ipuçları verir ve çeşitli insanları ve şeyleri kullanarak bizi aydınlatır. Örneğin, Shifu kalbimdeki sıkışıklığa neyin sebep olduğunu bana hatırlatması için yazıcıyı ayarladı.

Yalnızca her türlü insani takıntı ve kavramları bıraktığımızda ve kendimizi daha yüksek bir standartta tuttuğumuzda, yavaş yavaş geleceğin yeni kozmosunun büyük aydınlanmış varlıklarının standardına ulaşabiliriz.

Merhametiniz için teşekkür ederim, Shifu! Teşekkürler, uygulayıcı dostlar! Birbirimizi cesaretlendirelim ve birlikte gelişelim!

Kaynak: Minghui.org

Çince metin: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/4/452828.html
İngilizce metin: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/16/207349.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.