Komünist Parti Üzerine Dokuz Yorum – Giriş

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Eski Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa komünist rejimlerinin düşmesinden itibaren on yıldan fazla bir süre zarfında uluslararası komünist hareketi dünya çapında reddedilmiştir. Çin Komünist Partisinin (ÇKP) yok olması da sadece zamana bağlı bir süreçtir.

Ancak tamamen yıkılmadan önce ÇKP bunun kaderini 5000 yıllık uygarlığı bulunan Çin ulusuna bağlamaya çalışmaktadır. Bu, Çin halkı için bir felakettir. Çin halkı şimdi ÇKP’ne karşı nasıl bir bakış açısı olacağına, Çin’in ÇKP’siz nasıl bir evrim geçireceğine ve bunun Çin’in mirasına nasıl devredileceğine dair olası sorular ile yüzleşmelidir. The Epoch Times şimdi özel bir başyazı dizisi yayınlamaktadır, “Komünist Parti Üzerine Dokuz Yorum”. ÇKP’nin tabutu kapatılmadan bu ve insanlık için yüzyıldan fazla bir süredir musibet olan uluslararası komünist hareketi üzerine nihai bir karar vermek arzusundayız.

80 yıl boyunca ÇKP’nin dokunduğu her şey yalanlarla, savaşlarla, kıtlıkla, zorbalık, zulüm, katliam ve terörle lekelenmiştir. Geleneksel inançlar ve ilkeler şiddetle yok edilmiştir. Orijinal etik kavramlar ve sosyal yapılar güç kullanılarak dejenere edilmiş dağıtılmıştır. İnsanlar arasındaki özdeşleştirme, sevgi ve uyumluluk mücadele ve nefrete dönüşmüştür. Cennet ve dünyaya olan büyük saygı ve takdir yerini “cennet ve dünya ile küstahça savaşmak” arzusuna bırakmıştır. Sonuç sosyal, ahlaki ve ekolojik sistemlerin top yekün çöküşü ve Çin halkı ve hakikatte bütün insanlık için derin kriz olmuştur. Bütün bu felaketler ÇKP’nin kasıtlı planlama, organizasyon ve kontrolü ile getirilmiştir.

Meşhur bir Çin şiirinde şu ibare vardır, “Düşen çiçekler için boş yere derin iç çekiyorum”. Sadece hayatta kalmak için mücadele veren komünist rejim için son yakındır. Onun çöküşünden önceki günler sayılıdır. The Epoch Times, ÇKP tamamen yok olmadan önce bu en büyük tapınmanın bütün zamanların ve bütün yerlerin kötülüklerini nasıl sardığını tamamen açığa çıkarmak için geriye doğru inceden inceye bir bakış zamanının geldiğine inanmaktadır. ÇKP tarafından hala daha aldatılmakta olanların şimdi ÇKP’nin doğasını daha berrak göreceğini, onun zehrini ruhlarından arındıracaklarını, zihinlerini onun şeytanca kontrolünden arındıracaklarını, terör prangasından kendilerini kurtaracaklarını ve onun hakkındaki tüm aldatıcı hayalleri iyilik için terk edeceklerini ümit etmekteyiz.

ÇKP yönetimi, Çin tarihinin en karanlık, en komik ve en saçma sayfasıdır. Onun bitmez tükenmez suçları arasında en rezil ve alçakça olanı kesinlikle Falun Gong’a yaptıkları zalimliktir. Jiang Zemin “Doğruluk, Merhamet, Hoşgörü” ye karşı işlediği zulüm altında ÇKP tabutuna en son çiviyi çakmıştır. The Epoch Times, ÇKP’nin gerçek tarihini anlamakla bu gibi trajedilerin yeniden ortaya çıkmasını önlemeye yardımcı olabileceğimize inanmaktadır. Aynı zamanda her birimizin içimizdeki en derin düşüncelerimizi yansıtacağını ve korkaklığımızın ve verdiğimiz tavizlerin kaçınılabilecek bir çok trajediye suç ortağı olup olmadığını incelemesini ümit ediyoruz.

“Komünist Parti Üzerine Dokuz Yorum”un başlıkları :

1. Komünist Partinin Ne Olduğuna Dair
2. Çin Komünist Partisinin Başlangıcına Dair
3. Çin Komünist Partisinin Zalimce Yönetimine Dair
4. Komünist Partinin Nasıl Bir Anti-Evrensel Güç Olduğuna Dair
5. Jiang Zemin’in ÇKP ile birlikte Falun Gong’a Nasıl Zulmettiklerine Dair
6. Çin Komünist Partisinin Geleneksel Kültürü Nasıl Yok Ettiğine Dair
7. Çin Komünist Partisinin Öldürme Tarihine Dair
8. Çin Komünist Partisinin Nasıl Kötü Bir Mezhep Olduğuna Dair
9. Çin Komünist Partisinin Vicdansız Tabiatına Dair

The Epoch Times Yayın Kurulu

18 Kasım 2004

Tüm kitabı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz:
http://epochtimes.com/gb/4/12/13/n746020.htm


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.