BM  |  VIP  |  Diğerler

BM: Çin'deki İnsan Hakları Durumu İle İlgili Olarak BM İnsan Hakları Komisyonuna Uluslararası Eğitim Kuruluşunun (IED) Bildirisi

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu
Altmış birinci oturum
Geçici gündemin 9. maddesi

Dünyanın Her Yerindeki Temel Hak ve Özgürlüklerin İhlali Sorunu

Çin'de İnsan Hakları

Uluslararası Eğitim Kuruluşu(IED)Tarafından Sunulan Yazılı Bildirge

1. Uluslararası Eğitim Kuruluşu / İnsani Yasa Projesi(IED) 2001 tarihinden beri, Çin'deki Falun Gong uygulayıcılarının durumu ile ilgili ciddi endişelerini gündeme getirdi. Falun Gong, zihinsel ve bedensel uygulamaları içeren ve binlerce yıldır Çin kültürünün bir parçası olmuş ama Çin Komünist Partisi'nin ilk zamanlarından itibaren vahşi bir şekilde bastırdığı bir çeşit kendini arındırma uygulamasıdır. Oysa 1970'lerde, Çin'li insanların sağlıklarındaki gözle görülür düzelmenin bir parçası olarak, Çin otoriteleri şu anda "qigong" olarak yeniden adlandırılan kendini arındırma uygulamalarının Çin kültürüne girmelerine izin vermiştir. Falun Gong tarzındaki kendini arındırma uygulaması 1992'de halka açılmış ve ani ve büyük bir popülerlikle kucaklanmıştır. Bu popüler uygulamaya yetkililer her zaman ilgi gösterirken, Temmuz 1999’da otoriteler aniden Falun Gong'a ve uygulayıcılarına karşı bugünde devam etmekte olan sert önlemler almaya başlamıştır.

2. IED, Falun Gong'a karşı ilan edilen sıkı yönetimin, ÇKP içerisindeki politik rekabetten ve Falun Gong'un ÇKP üyeleri arasında giderek artan yayılışının, ÇKP'nin devlet üzerindeki kontrolüne bir tehdit oluşturduğu görüşünden kaynaklandığını düşünmektedir. Dikkati bu sebeplerden başka yöne çekmek için, ÇKP Falun Gong'u şeytani veya gizli bir tarikat ve Çin toplumuna zarar verici olarak tanımlamıştır. Genel Sekreter Jiang Zemin anti Falun Gong kampanyasını, olayı yabancı devlet görevlilerine ve ulusal medyaya da yansıtarak kişisel olarak yürütmüştür.

3. Keyfi olarak göz altına alınma olaylarını inceleyen Çalışma Grubu'nun komisyonun birçok özel muhabiriyle beraber, Çin otoriteleri tarafından gerçekleştirilen sınır tanımayan ölümleri, işkenceleri ve Falun Gong uygulayıcılarının bastırılmalarını işaret etmelerinden mutluyuz. Mesela keyfi göz altıları inceleyen Çalışma Grubu Falun Gong uygulayıcılarının gözaltına alınmasının keyfi olduğunu, Çinlilerin Falun Gong'un "şiddet içeren" bir inanç olduğuna dair görüşlerini destekleyecek hiçbir delil bulamadıklarını fakat Evrensel İnsan Hakları Bildirgesinin 18. ve 19. Makalelerince(1) tamamen korunan bir inanç olduğuna birçok olayda karar vermiştir. İşkence üzerine araştırma yapan Özel Muhabirin 2004 raporu Falun Gong uygulayıcılarına ait 100 adet ölüm ve işkence olduğunu listelemektedir.(2) Yargısız cezaları veya infazları inceleyen Özel Muhabir, yıllardır Falun Gong uygulayıcılarının gözaltında ölümlerini sayısız vakada rapor etmiştir.(3) Aynı şekilde, kadınlara karşı şiddeti araştıran eski ve şu anda görevde olan Özel Muhabirler Falun Gong uygulayıcılarını içeren birçok olay rapor etmişlerdir. Son olarak, ifade özgürlüğünü ve din veya inanç özgürlüğünü inceleyen Özel Muhabirler Falun Gong uygulayıcılarının şiddetli bir şekilde bastırılmalarını işaret etmiş ve bazı özel vakalarla ilgili diğer muhabirlerle aynı görüşü paylaşmışlardır.

4.Malesef, Çin hükümeti Falun Gong'a ve Falun Gong uygulayıcılarına karşı hiç dinmeyen sert ve sıkı yönetimine devam etmektedir. Bu yüzden ve Çin'deki diğer ciddi insan hakları problemlerinden dolayı, İnsan Haklarından sorumlu Yüksek Komisyon Bürosu, yasanın kurallarıyla ilgili tanıtımın bir parçası olarak, Çin'de bir programa başladı. Eylül - Ekim 2003 tarihleri arasında program dahilinde polislere ve diğerler görevlilere güncel birkaç çalışma semineri ve eğitim kursu sunuldu ve ayrıca Cenova'da 16 hapishane yöneticisi ile beraber diğer yetkililerinde katıldığı bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. Çin OHCHR’nin teknik yardım programını ve Komisyonun çalışma gruplarının ve muhabirlerin vekilleri tarafından sağlanan yardım ve önerileri ret eder göründü.

5. Biz daha önce Falun Gong uygulayıcılarıyla ilgili ve en azından 1400 adet gözaltı ölümünü, toplu tutuklamayı ( 2003 yılında Changchun'da 5000'nin üzerinde kişinin tutuklanmasını da içeren) ve belki büyük bir çoğunluğunun bir şekilde işkence gördüğü 60.000 civarında tutuklunun da konu olduğu çok sayıda vakayla ilgili yorumlarda bulunmuştuk. Birleşmiş Milletler, işleyiş tarzı ve prosedürlerinden dolayı olası olarak bütün vakaları, Çin devleti de uygulamalarını değiştirmeyi ret ederken ortaya çıkaramaz. Biz, diğer devletlerle çift taraflı ve çok taraflı ilişkilerinin de bir sonucu olarak Çin'e karşı hiçbir negatif sonuç ortaya çıkmamasının, Çin'i Birleşmiş Milletlere karşı muhalefetinde cesaretlendiğine inanıyoruz.

6. Biz aynı zamanda Çin'in, Falun Gong uygulayıcılarına Çin'in dışında saldırmasından ve tacizde bulunmasından da rahatsızlık duyuyoruz. Saldırılar diğerlerine ilaveten İzlanda, Almanya, Avustralya, Rusya, Romanya, Tayland, Kamboçya, Güney Afrika, Kanada ve Amerika'da da meydana gelmiştir. Çin diplomatları Kanada Meclisi Üyesi olan Rob Anders'a da Meclis binasının içinde saldırmışlardır. Meclis Üyesi Anders aynı zamanda Çin diplomatlarının, olayı görüntülemeye çalışan bir basın üyesinin kamerasını da almaya çalıştıklarını ve onu binayı terk etmeye zorladıklarını da rapor etti. Parlemento Üyesi Anders daha sonra şöyle bildirdi:“eğer bir Meclis Üyesi olarak, çalışma odamda, avam kamarasında, Kanada topraklarında, bana yaptıklarının yanlarına kalacağını sanıyorlarsa-- kendi ülkelerinde evlerinde olan insanlara ne yaptıklarını düşünebiliyor musunuz! [ve] burada Kanada'da özgür basına emirler veriyorlardı.” Alt komisyona rapor ettiğimiz gibi, Güney Afrika'yı ziyaret eden bir grup Avusturalya'lı Falun Gong uygulayıcısı Haziran 2004'te Çin ajanı oldukları iddia edilen kişiler tarafından vurulmuş ve bir kişi yaralanmıştı. Saldırılar Amerika’da bir Falun Gong uygulayıcısının sahibi olduğu ve Çin'in kültürel gösterilerini yayınlamayı planlayan, Çin dilinde yapımlar yapan NTDTV adında bir şirketin televizyon stüdyolarına göz dağı vermeyi de içeriyor. 24 Kasım 2004 tarihinde Wall Street Journal'da yayınlanan bir haber, Los Angeles'taki Çin konsolosluğu tarafından bir hukuk profesörüne hiçbir NTDTV hikayesinde yer almaması için bir mektup gönderildiğini içeriyor. Hikaye Çin diplomatlarının Amerika'daki medya kuruluşlarını hedefleyen bir takım anti Falun-Gong eylemlerini anlatmaya devam ediyor. Diplomatlar aynı zamanda konsolosluklarda da anti-Falun Gong literatürü dağıtıyorlar. Amerika'da, 4 ekim 2004 tarihinden beri Çin görevlileri veya ajanları tarafından yapılan göz dağı verici ve şiddet içeren çok sayıda olay bulunmaktadır, Amerika Temsilciler Meclisi oybirliği ile aldıkları ve Çin'i, Çin'deki ve Amerika'daki, Falun Gong uygulayıcılarına karşı yaptığı tüm eylemlerini durdurmaya çağıran bir karar iletti.(6)

7. Amerika Temsilciler Meclisi tarafından iletilen ve Komisyon ve Yüksek Komisyon Bürosu tarafından Çin ile randevulaşmak için atılan adımlar kadar önemli olan bu gibi kararlar, belki de Çin için ciddi sonuçlarla eşleştirilebilir. Uluslar arası topluluk zaman içinde, Çin'in İnsan Haklarıyla ilgili gelişmeleri ret ettiğini ve Falun Gong uygulayıcılarına zulüm eden faaliyetlerine devam edeceğini öğrenmiştir. Çin'de aynı zamanda, Çin'in uluslararası ve Birleşmiş Milletler insan hakları işleyişlerini ret ettiği, acil işaret edilmesi gereken başka insan hakları ihlali durumları da vardır. Bizim organizasyonumuzda devamlı olarak bu durumları ortaya atmıştır: bir kaçını işaret etmek gerekirse Tibet'teki ve Batı Türkmenistan'daki baskı, “demokrasi” hareketine karşı yapılan eylem, basın özgürlüğünün ciddi olarak kısıtlanması, ifade ve inanç özgürlüğü gibi. Böylece, eğer Çin uluslar arası insan hakları standartlarını ihlal etmeye devam ederse, öncelikle Komisyon ve daha sonra uluslar arası topluluk olmak üzere, karşılıklı olarak atılması gereken bir takım adımları geliştirmelidir. Bu adımlar Çin otoriteleri üzerinde odaklanmalı, ve yabancı asker bulundurulmasını veya başka yardımları , Çin mallarının boykotunu (özellikle çalışma kamplarında veya gözaltı merkezlerinde imal edilen) ve buna benzer politik/diplomatik yaptırımları içermelidir. Çin devletine karşı girişilen her hangi bir eylemin sivil nüfusu aşırı derecede bunaltmamasına dikkat edilmeli ve bu dikkat sivil nüfusun uluslararası insan hakları standartları ile ilgili kendilerini eğitmelerini yüreklendirmeli ve Çin otoritelerini yerel yollarla muvafakate varmaya zorlamaları için sağlanmalıdır. Çin'i, ancak ve sadece insan hakları konularında büyük ilerlemeler kaydetmediği sürece, Olimpik oyunlara ev sahipliği yapmak gibi şeylerle ödüllendirmekten kaçınmaya dikkat edilmelidir. Büyük bir ilerleme olmadan, Uluslararası Eğitim Kuruluşu Uluslar arası topluluktan Pekin oyunlarını boykot etmelerini beklemektedir.

8. Son olarak, IED bütün devletleri, kendi ülkelerinde bulunan Falun Gong uygulayıcılarını direk veya dolaylı zulümden korumak ve Çin otoritelerinin ve ajanlarının Falun Gong uygulayıcılarına, basına, ticari kuruluşlara, okullara ve üniversitelere veya başka kurumlara karşı meydan okumalarını durdurmak için daha fazla kararlı eylemde bulunmaya çağırıyor. Bu işe karışan diplomatlar görevlerini bırakmaya çağrılmalıdır. Devletler Çin'le olan çift taraflı ilişkilerinin bütün yönlerini Falun Gong uygulayıcılarına karşı yapılan zulmü durdurmak ve Çin’in insan hakları üzerinde bütünsel bir ilerleme kaydetmesini sağlamak şartıyla kurmalıdır.

1 Mesela bakınız E/CN.4/2004/3/Ek.1, para. 29.

2 E/CN.4/2004/56/Ek.1, para. 246 - 316, 318 - 330, ve 338 - 362.

3 Özel Muhabir Asma Jahangir'in,polisin, bir Falun Dafa uygulayıcısını 5.kat penceresinden dışarı attığı bir olayı ve gözaltı merkezlerinde sert işkenceden dolayı meydan gelen ölüm vakalarını içeren son raporu
(E/CN.4/2004/7/EK.1. Ibid, para. 44 - 67 ) Özel Muhabir ve işkenceyi araştıran Özel Muhabir berber onayladıkları bir bildiriyi bağlantılı bir dizi olay ile birlikte Çin otoritelerine göndermiştir.

4Mesela bakınız, E/CN.4/2004/66/Ek.1, para. 23 - 51.

5 Mesela bakınız E/CN.4/2004/62/Ek.1, para. 163.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a25458-article.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.