WOIPFG: CSSA'ların ÇKP İçin Denizaşırı Ajan Olarak Çalıştıkları Konusunda Rapor Hazırladı

Dünya Falun Gong Zulmünü Araştırma Komisyonu (WOIPFG), bazı denizaşırı ülkelerde bulunan Çinli Öğrenciler ve Bilim Adamları Derneklerinin (CSSA) Falun Gong’a karşı eylemler yürüttükleri ve Çin Komünist Partisine (ÇKP) zulmü Çin konsoloslukları ve büyükelçiliklerinin direktifleri doğrultusunda genişletmede yardımcı oldukları konusunda 28 Haziran 2007’de bir rapor hazırladı. Rapor Çin konsolosluklarının ve büyükelçiliklerinin Çin’in insan hakları zulüm politikasını denizaşırı ülkelerde nasıl genişlettiğini ve diğer ülkelerin iç işlerine CSSA yoluyla nasıl karıştıklarını ortaya çıkardı. Raporun tam metni aşağıda verilmiştir:

CSSA’ların ÇKP’nin Denizaşırı Ajanı Olarak Çalıştığına Dair

Araştırma Raporu

( 22 Haziran 2007)

Giriş

Çinli Öğrenciler ve Bilim Adamları Derneği (CSSA) dünya çapındaki üniversitelerde çalışan ve okuyan Çinli öğrencileri ve bilim adamlarından oluşmaktadır. 2000 yılında CSSA en az 12 ülkede bulunuyordu. Sadece Amerika da, Çin devleti tarafından hazırlanan resmi bir web sitesi olan “Yurtdışındaki Çinli Bilim Adamları”na göre 109 adet bu tip dernek bulunmakta ve 60’tan fazlası ise CSSA’ydı. Aslında gerçek rakam bundan çok daha fazladır. Örneğin, İngiltere için sadece CSSA-UK listelenmiştir ama İngiltere’nin her yerinde en az 71 adet CSSA bulunmaktadır. Bu araştırma raporu Çin konsolosluklarının ve büyük elçiliklerinin Çin Komünist Partisinin insan haklarını ihlal eden politikasını diğer ülkelere nasıl ihraç ettiğini ve bu ülkelerin iç işlerine nasıl karıştığını açığa çıkarmaktadır.

Her okuldaki CSSA Çin konsolosluğunun direk liderliği altındadır

Birçok üniversitede bulunan CSSA tüzüklerinde veya web sitesinde organizasyonun Çin konsolosluğunun veya büyükelçiliğinin liderliğinde olduğunu bildirir. Örneğin, CSSA İrlanda Cumhuriyeti web sitesinde, İrlanda Çin Büyükelçiliği Eğitim ve Kültür bölümünden Tang Jiwei resmi kontak olarak listelenmiştir. Biz, bu kişinin başkonsolosluğun eğitim bölümündeki Baş Sekreter olduğunu teyit ettik ve bu grubun ofisi de CSSA-İrlanda Cumhuriyeti iletişim adresi olarak listelenmiştir. İngiltere Sunderland Üniversitesinde bulunan CSSA tüzükleri “derneğimiz İngiltere’de bulunan Çin Başkonsolosluğu ve CSSA-BK’nin rehberliği altındadır” diye belirtmektedir. Sunderland-CSSA’nın web takımı üyesi ve idarecisi olan Cheng Xusen, bildiri raporunda açık bir şekilde “CSSA-Sunderland İngiltere’deki Çin Başkonsolosluğunun ve Manchester Çin Genel Konsolosluğunun liderliği, gözetimi ve yönetimi altındadır” diye açık bir şekilde ifade etmiştir. Almanya’daki CSSA –Wuezburg üyelik toplantılarında işaret edilen görev “Çin Başkonsolosluğu ve Çin Eğitim Bakanlığından gelen emirleri iletmek ve nasıl yerine getirileceğini tartışmak” konusunu içerir. CSSA-Fransa Sanat Grubu, tüzüğünde grubun Fransa Çin Başkonsolosluğu Eğitim Bölümünün gözetimi ve rehberliği altındadır diye belirtir.

Eğitim konseyi ve Çin konsolosluklarındaki konseyler danışmanı olarak davranarak CSSA’yı direk olarak etkilemekte ve kontrol etmektedir.

Örneğin, Kolombiya Üniversitesi CSSA Danışma Kurulu üyelerinin üçünden ikisi New York Şehri Çin Genel Konsolosluğu üyesidir. Bu kişiler New York Şehri ve Long Island’da bulunan konseyden sorumlu olan Eğitim Konseyi üyeleri Fanglin Ai ve Da Yao’dur. Da Yao sadece Kolombiya Üniversitesi CSSA(CUCSSA) danışmanı değil, aynı zamanda da Cornell Üniversitesi Weill Medikal Koleji CSSA danışmanıdır da.

8 Haziran 2007’de, New York Üniversitesi Çin Kültür Kulübü (NYUCCC) olarak da bilinen New York Üniversitesi Çinli Öğrenci ve Bilim Adamı Derneği web sitesinde NTDTV Uluslararası Çin Klasik Dans Yarışmasına karşı bir imza kampanyası düzenledi. 17 Haziran tarihinde, CUCSSA web sitesinde NYUCCC’yi desteklediğini açıklayan açık bir mektup yayınladı ve bu arada Falun Gong’u karalayan ve Falun Gong’a saldıran 9 makale yayınladı. Bütün bu makalelerde Çin Başkonsolosluğunun web sitesi link olarak verildi. Bir tıklamayla, Amerika Birleşik Devletlerindeki Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosluğunun web sitesinde bulunan orijinal yayınlar görülebilir.

CSSA Başkanları Konferansı

Daha önceleri, Çin büyükelçilikleri ve konsoloslukları yüzde 100 kontrolü garanti edemezlerdi çünkü bütün okullardaki CSSA’ların başkanları üye öğrenciler tarafından yerel olarak seçilirdi. 2000 yılında, değişik bölgelerdeki Çin konsoloslukları CSSA Başkanlar Komitesini planlayıp kurdular.

9 Şubat 2003 tarihinde, Güneybatı Amerika CSSA Başkanları Komitesinin Los Angeles Çin Genel Konsolosluğunda kurulduğunu ÇKP resmi sözcüsü Xinhua rapor etti. Rapor arkadaşlığı perçinlemek ve her türlü dernek, öğrenci kulübü ve denizaşırı ikamet eden Çinli ile bağlarını güçlendirmek için: “Komite 18 kolej ve üniversitenin CSSA kuruluşlarının yanında Güney Kaliforniya, Arizona, New Mexico ve Hawaii ulusal laboratuarlarını üye olarak, 12 başkanlık birimini de içerecek şekilde bir araya getirdi” diye ilan etti.

CSSA Çin konsolosluğunun liderliği altında Falun Gong karşıtı faaliyetleri yönetmektedir

Çin konsolosluğu tarafından idare edilen CSSA, Falun Gong’a karşı aktiviteler gerçekleştirmektedir ve bunların birçoğu konsolosluğun içinde gerçekleşmektedir. Şubat 2001 tarihinde, CSSA üyeleri Houston bölgesindeki Houston Çin Genel Konsolosluğunda gerçekleştirilen bir Falun Gong karşıtı foruma katılmışlardır. CSSA-Sunderland’de yayınlanan Cheng Xusen’in makalesinde, organizasyonun Falun Gong karşıtı eylemleri gerçekleştirmek için Çin konsolosluğu ile birlikte yürüttüklerini ifade etmiştir.

26 Mayıs 2006 tarihinde, Houston’daki Çin Genel Konsolosluğu Eğitim Bölümü Teksas ve Louisiana CSSA başkanları için bir toplantı ilan etmiştir. Bu başkanlar “düşman gücün hareket alanını kısıtlama” konusundaki başarılarını rapor etmişlerdir.

Çin büyükelçilikleri ve konsoloslukları CSSA’ya çalışmaları için finans sağlamaktadır

Çin Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan “Denizaşırı Büyükelçilikler ve Konsoloslukların Eğitim Bölümüne (veya gruplarına) Finansal Sorumluluk Yüklemek Üzerine Deneme Ölçüleri”nin 19. maddesinde “Propaganda Fon Harcamaları” belirtilmiştir. Burada denizaşırı büyükelçiliklerin ve konsoloslukların Eğitim Bölümünden (veya grubunun) her sene “öğrencilerin sosyal aktiviteleri için kuralları takip etmeleri ve fonun paylaşımı” istenmektedir. Senenin başlangıcında, öğrencilerin sosyal dernekleri detaylı bir bütçe sunmalı ve yılın sonunda da Eğitim Bölümüne (ya da grubuna) gerçek masrafları sunmalıdır.

Zhang Pingqiang, Kanada Windstor Üniversitesi ve George Brown kolejinin CSSA Başkanıydı. Yazısında, Çin konsolosluğunun her CSSA’ya fon sağladığını açıkladı. Bu aynı zamanda Oxford Üniversitesi CSSA tüzüğünün finans kısmında açık bir şekilde şöyle ifade edilmiştir: “CSSA finansmanı Büyükelçilik ödemelerinden, bağışlarından, sponsorluğundan ve bilet satışlarından gelmektedir.”

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a40182-article.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.