Birleşik Krallık Parlementosu Üyesi "Çin Liderlerini Eylemlerinin Yarattığı Uluslar Arası Rezalete …Dikkat Etmeleri İçin Uyarıyorum."

Cheadle şehrinin İngiliz Parlemento Üyesi Mark Hunter BK Falun Gong uygulayıcılarının 7 yıllık zulmü protesto emek için düzenledikleri basın toplantısına şu bildiriyi yazdı:

Falun Gong uygulaycılarına Çin Hükümeti tarafından yapılan zulmü sona erdirmek için düzenlenmiş kampanyayı desteklemek için bu mektubu yazıyorum.

Barış dolu bir hayatı yaşamanın yolunu izleyen insanlara karşı uygulanan şok edici davranış yöntemi ile ilgili güvenilir deliller son yıllarda her geçen gün artarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle, David Kilgour ve David Matas tarafından hazırlanan güncel rapor, uygulayıcıların organlarının alınıp satılmasını vurgulamaktadır. Bu barbarca ve ahlaksızca olaylar, kanıtlanabilir insan hakları ihlalleri serisini en sonuncusudur.

Geçen yedi yıl boyunca, 3.000 kişinin Falun Gong uygulayıcıların ayapılan zulüm dolayısıyla öldürüldüğü iddia edilmektedir. Buna ek olarak, 6.000 kişi hapishanelere yolanmış ve 100.000 kişide zorunlu çalışma kamplarına yollanmıştır. Bu Çin Hükümeti tarafından yapılan insan hakları ihlallerini kabaca göstermektedir.

Daha öncede, Çin dünya olayları üzerinde giderek daha önemli bir rol oynama konusunda ciddiyse, eğer insan hakları durumunun bir öncelik olarak işaret edilmesi gerektiğini söylemiştim. Bu politik muhaliflerin kötü muamelesi ve Falun Gong gibi barış dolu ruhsal bir grubun izleyicilerine bahsedilen şekilde zulmetmeleri tamamen kabul edilemezdir.

Bu kötü muamele devam ederken, Avam Kamarasının her bir üyesi her yönden, İngiliz hükümetine, etkisini bu kötü muamelelere son vermesi konusunda Çin hükümetine baskı uygulaması için zorlayacaktır.

Çin adaletli bir dünya lideri olma konusunda isteklidir. Yalnızca Çin hükümeti, evinde ve dışarıda insan hakları konusundaki kendi sorumluluğunu kabul ederse, ancak o zaman, uluslar arası kamuoyunun desteğini ve saygısını da kazanarak küresel bir güç olarak yerini almaya hazır olacaktır.

Çin’in liderlerini bugünün protestosunu ve kendi hareketlerinin uluslar arası kamuoyunda yarattığı çirkinliği duymaları için uyarıyorum. Ben Birleşmiş Milletler’e, Dünya Sağlık Örgütü’ne ve diğer insani organizasyonların zulmü kınamalarına ve Çin hükümetinin fena muamelesini durdurma çağrılarına katılıyorum.


Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a34501-article.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.