Falun Gong Xiulian Uygulaması Nötrofil Fonksiyonlarını Geliştirip Sistemin Gen Düzenlenmesine Sebep Olur

Falun Dafa Uygulayanların bağışıklık sistemine ait hücrelerin yaşamlarının uzadığına ve güçlendiklerine dair bilimsel araştırma
 

Uygulama:

Falun Dafa olarak bilnen uygulama, 1992 ile 1999 yılları arasında Çin'de çok popüler olmuş bir Qigong uygulamasıdır ve şimdi dünya üzerinde yaklaşık 100 milyon kişi tarafından uygulanmaktadır. Kişinin sağlığını düzenleyen bütün Qigong uygulamaları arasında Falun Gong çok hızlı bir iyileştirme oranına sahiptir ve bununla Çin'de çok fazla insanı etkilemiştir. 1998 yılında Çin'de yapılan çalışmada Falun Gong'un sağlık üzerindeki etkisinin kişilerin yaş, cinsiyet yada kültürel alt yapısına bağlı olmadığı görülmüştür. Falun Gong'un sağlık üzerindeki etkisini daha iyi anlayabilmek için polymorphonuclear leukocytes'ler üzerinde (neutrophils; PMNs-Bağışıklık Hücreleri-Lökositler yada Beyaz Kan Hücreleri) Falun Gong uygulayıcıları ile rasgele seçilmiş uygulama yapmayan kişiler arasında bir seri çalışma yaptık.

Biz burada, Falun Gong uygulayıcılarındaki, güçlenen bağışıklık metabolizmasına, iltihabın çok süratli bir şekilde dağılmasını sağlayan apoptopik özelliklerine ve aynı zamanda protein sentezinin azalması ve çok daha ekonomik bir şekilde dengelenmesi sonucunda bağışıklık sistemi hücrelerinin yaşamlarının uzamasına neden olabilen beyaz kan hücrelerinin (PMNs) moleküler ve hücresel değişiklikleri rapor ediyoruz.

Sonuçlar: Çalışmalarımız Falun Gong uygulamasının, sistemik bir şekilde metabolik protein oranını, hücre ölümünü ve bağışıklığı pozitif yönde değiştirdiğini göstermektedir.

Bulgularımız insan zihni, vücudu ve ruhu arasındaki bütünsel bağlantıyı anlamak için acilen yeni bir bakış açısına ihtiyaç olduğunu kesinlikle tavsiye etmektedir.

Altyapı:

Zihin-vücut fenomenindeki ilişkilere giderek artan bir ilgi olmuştur, bu konu karmaşık yapısından dolayı sistematik bilimsel araştırmaların nesnesi olmamış bir konudur. Bununla beraber, tarih boyunca birikmiş, beyin veya ruhla yönlendirilen uygulamaların güçlü fiziksel etkilerini destekleyen bol miktarda kanıt bulunmaktadır.

Böyle uygulamalar hem dinsel ve hem de dinsel olmayan pek çok xiulian uygulamalarını içerir. Batı toplumunda inanca bağlı dinlerin uygulamaları baskınken doğu kültüründe ise yoga, meditasyon, tai-qi, karete ve de en güncel olarak eski bir xiulian uygulaması olan Falun Gong gibi uygulamalar baskındır. Bu çalışmanın konusu olan Falun Dafa da fiziksel ve zihinsel disiplinlerin beraber uygulanmasına önem verilmektedir. İbadet etmenin, yoga ve meditasyonun sağlığa olan faydaları belgelenmekte ve bir dereceye kadar halkın geneli tarafından bilinmekteyken, mekanizmaların altında yatan ve açıkca ortada olan etkileri fizyolojik olarak çok iyi anlaşılamamaktadır. Bunların çok azı hücresel yada moleküler düzeyde sistematik olarak çalışılmış ve de belgelenmiştir. Diğer yandan, biyolojik araştırmalar alanında yapılmış önemli teknolojik ilerlemeler bize şimdi tek bir hücrenin içindeki moleküler olayları çok büyük titizlikle ve hızla gözlemleme olanağı vermektedir. Pek çok hastalık bugün hücrelerin içindeki bireysel moleküllerin kusurları düzeyinde izlenerek çözülebilmektedir. Böylece, bugün, sürekli olarak spiritüel uygulamalarla ilişkilendirilen doğa üstü olayları ve bu uygulamaların açıkca gösterilen fiziksel etkilerinin haritalarını hücresel ve moleküler düzeyde çıkartarak göstermek mümkündür.

Zihin-vücut konusundaki araştırmaları yürütmedeki çeşitli güçlükler iyi anlaşılmaktadır. İlk olarak, çoğunlukla aynı uygulamayı yapan uygulayıcılar arasında genellikle geniş çaplı çeşitlilikler gözlemlenmiştir. İkinci olarak bir tek uygulamayı devamlı olarak sürdüren büyük miktarda uygulayıcı eksikliği vardır. Bu faktörler nedeniyle, çalışmaların sonuçları genellikle uygulanabilirliği yada temsil edilebilirliği bulunmadığı için sıklıkla sorgulanır. Bunun yanında Falun Gong uygulayıcıları vücutla beyin arasındaki ilişkilerin üzerinde sistematik olarak çalışma yapılmasına izin veren eşsiz bir birlik sergilerler. Yani Falun Dafa uygulayıcıları kesinlikle başka herhangi bir meditasyon - yoga uygulaması yapmamaktadır.

Bu Özellikleri ile:

1) Diğer uygulamalarla kıyaslandığında, Falun Gong, uygulayıcıları üzerindeki güçlü ve çarpıcı etkiler sergiler. Pekin, Whuan, Dalian ve Guandong şehirlerinde 1998 yılında bölgesel sağlık kuruluşları tarafından beş bağımsız sağlık araştırması yapılmıştır. Bu Falun Dafa uygulayıcıları arasında bugüne kadar yapılan en kapsamlı ve sistematik araştırma olma özelliği taşımaktadır. Falun Dafa, uygulayıcılarının sağlıklarına ve formlarına(fitness) %98'den daha fazla fayda sağladığı bilimsel olarak saptanmışdır. Pekin bölgesindeki uygulayıcılara dair yapılan araştırmanın raporunu http://www.pureinsight.org/adresinde bulabilirsiniz.

2) Bugün sayıları yüzmilyonu aşan Falun Gong uygulayıcısı vardır (www.faluninfo.net). Ayrıca, Falun Gong uygulayıcıları "aynı zamanda iki uygulama yapılmaması" prensibi ile uygulama yapmaktadırlar.

3) Falun Dafa uygulayıcıları cinsiyet, yaş, meslek, kültürel ve etnik kökenler açısından farklılıklar gösterir. Böylesine farklı altyapılarına rağmen farklı hastalıklar üzerindeki iyileşme etkileri tutarlıdır.

Bu yüzden, Falun Gong uygulamasından ortaya çıkan sağlık etkileri, benzer yapıdaki çalışmaların yorumlarını karıştırdığı düşünülen birçok faktörlerle bağlantılı gözükmemektedir.

Falun Gong'un bu özellikleri, burada ruhsal uygulamanın insan vücudu üzerindeki moleküler görünüşlerinin doğrulamasına veya anlayışına daha derin bir seviyede ulaşabilmek için modern biyolojik ve biyofiziksel teknolojilerin uygulanabilmesine olanak tanır. Ümmin sistemin daha önceden psikolojik ve çevresel değişikliklere aşırı duyarlı olduğu gösterildiği için, biz Falun Gong uygulamasının, bağışıklık tepkileri (ümmin sistem hastalığı oluştuğunda ortaya çıkan vücut tepkisi) sırasında üretilen ve ani bağışıklık üzerinde kritik bir rol oynayan, göreceli olarak kısa yaşayan ama büyük miktarda üretilen polymorphonuclear leukocytes (PMNs)'lerin üzerindeki etkisini araştırmak için çalışmalar yürüttük. Hücresel düzeydeki çalışmalar Falun Gong uygulayıcılarında PMNs'nin bakteri aktivitesindeki artışı ortaya koymaktadır. Dahası, Falun Gong uygulayıcılarının PMNs hücrelerinin yaşam sürelerinin bakteriel lipopolisakkaritler(LPS) gibi ajanlarla uyarılmadıklarında arttığı sergilenirken, LPS'lerin uyarısı ile istenmeyen - yaşlı hücrelerin ölümlerinin (apoptosis) arttığı gözlemlenmiştir. PMNs'nin apoptotik yanıtlarındaki böylesi değişiklikler iltihapların çabuk çözülmesindeki PMNs'nin etkilerini akla getirmektedir.

PMNs'deki gen ifadeleri düzeylerindeki değişiklikleri microarray cihazı ile ölçtük. Gen ifadesinde şiddetli sistem düzey değişikliklerini Falun Gong uygulayıcılarındaki PMNs'de saptarken, farklı yaş gurubu ve cinsiyete sahip olmalarına rağmen uygulama yapmayanlar arasında çok küçük değişiklikler saptandı.

En ilginci, uygulayıcılar arasında, birarada düzenlenmiş olan genler, çok daha ekonomik bir protein sentezi dengesi ve düşüşü üzerine kurulu, anti-viral bağışıklık, apoptotik özellik ve olası-uzun ömürlülük PMNs fonksiyonları ile direk bağlantılı olarak, bir çok fonksiyonel kümelere gruplandırılabilir.

Çevirmenin notu :

Yani kısaca bu uygulamanın vücudun savunma mekanizmasını oluşturan hücrelerin ömrünü uzattığı, hastalıklara (iltihaba) olan cevabını hızlandırdığı ve gen yapısını olumlu yönde değiştirdiği bilimsel olarak ispatlanmıştır. Bu da bu internet sitesindeki öğrenci yazıları içerisinde yazılan hastalıkları iyileşen insanların, hastalıklarının nasıl iyileştiğinin bir anlamda bilimsel olarak ispatıdır. Falun Dafa ile iyileşen insanların sayılarının çokluğu böyle geniş çaplı bir bilimsel araştırmaya zorlamıştır. Hatta bu araştırmayı yapan gruptaki doktorlardan Gabriela E.Garcia'nın annesi Falun Dafa uygulaması yaparak modern tıbbın şu anda yapamadığı şeyi yapmış Şeker Hastalığından tamamen kurtulmuşdur. Modern tıp kendi gerçekliklerini ve tedavi yöntemlerini tekrar gözden geçirmeli ve kendisine yepyeni bir bakış açısı geliştirmek zorundadır.

Hastalıkları iyileşen insanların hikayelerinin çok küçük bir kısmı Life and Hope Rewieved adlı kitapta derlenmiştir. Bu kitabı http://clearwisdom.net/adresinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Bu Falun Dafa'nın hastalıklara nasıl iyi geldiği ile ilgili bilimsel bir çalışmadır. Bunun dışında Mr. Li Hongzhi'nın Zhuan Falun da açıkladığı evrenin gerçeklikleri ile ilgili pek çok çalışma yapılmıştır ve yapılmaktadır, bunları fırsat buldukça sizlere çevirmeye çalışmaktayız. Bütün bu bilimsel makalelerin orijinallerine bu sitenin ana sayfasındaki linkler kısmında yer alan internet sitelerinden de ulaşabilirsiniz.

Kaynak: http://www.pureinsight.org/node/2573

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.